top of page

Minneord over Bengt Norbakken

Oppdatert: 17. mar. 2023Det er allerede gått 2 måneder siden vi mottok budskapet om Bengts alt for tidlige død. Det hele er så uvirkelig, og det er vanskelig å ta innover seg at Bengt ikke skal være med oss mer.

Vi er svært mange i kirkemusikk-miljøet i Norge som satte Bengt og det arbeidet han gjorde, svært høyt. Foruten det imponerende musikklivet han skapte i Gand menighet i Sandnes, med flere kor og med årlige oppsetninger med kor og orkester, var Bengt i mange år også engasjert i kirkemusikkarbeidet på nasjonalt nivå.

For å nevne noe så var han orgelkonsulent, han var mangeårig redaktør for Norsk Kirkemusikk, han satt flere år som styremedlem i Nemd for gudstjenesteliv, og han var områdetillitsvalgt og nestleder i Musikernes fellesorganisasjon MFO. (nå CREO)

Til sist, men ikke minst var Bengt tungt inne i Norges kirkesangforbund. I 2017 ble han valgt inn i sentralstyret. De to første årene var han styremedlem, og de tre siste årene var han styreleder!

Vi i kirkesangforbundets sentralstyre frydet oss over å ha Bengt som styreleder.

Han var alltid svært interessert i styresakene og hans engasjement smittet lett over på oss andre.

I møter med samarbeidende organisasjoner, viste Bengt seg som en særdeles god møteleder. Her viste han den sjeldne evnen han hadde til å kunne beholde ro, orden og saklighet, og ikke minst så greide han å holde humøret oppe selv i krevende saker med stor uenighet. Vi kunne oppleve telefoner i etterkant av slike møter hvor møtedeltakere uttrykte beundring over særdeles god møteledelse.

Fra Bengts kantorkollegaer vet vi at han var svært godt likt. Han delte raust av sin kunnskap, han heiet på alle, og han var en ja-mann som alltid strakk seg langt for å hjelpe andre. Bengt kommer til å bli dypt savnet, og tankene våre går nå til de han satte aller høyest, kona Ingelin, de tre barna.

Det er med stor ærbødighet vi nå på vegne av kirkesangbevegelsen i Norge, retter en stor TAKK til Bengt for det flotte arbeidet han la ned for kirkemusikken og Den norske kirke. De gode minnene er mange, hans lure smil og smittende latter, gjemmer vi i våre hjerter for alltid!

Hvil i fred kjære Bengt.

Sentralstyret i Norges kirkesangforbund


73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page