top of page

Handlingsplan

Dette er Norges kirkesangsforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2023 – 2025.

 

1 Informasjon til NKSFs medlemmer skal være oppdatert og tilgjengelig for medlemmene og potensielle medlemmer på flere måter.

  1. NKSFs nettsider og andre sosiale medier oppdateres jevnlig. På nettsidene legges blant annet ut nye kurs, nyheter og medlemsinformasjon. Nyhetsbrevet “NKSF informerer” sendes ut minst 4 ganger per år.

  2. Sentralstyret får i oppgave å skaffe/finne midler og engasjere en person i et tidsbegrenset engasjement i inntil 20% til å jobbe videre med nettsidene våre.

 

2 NKSF skal profilere organisasjonen på flere måter.

2.1 Nettsidene legger til rette medlemsinformasjon som også kan skrives ut. Profileringsmateriell kan bestilles via nettsidene.

 

3 NKSF skal fremme medlemmenes forståelse for kirkemusikk og gudstjenestefeiring.

3.1 NKSF skal bidra til å ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner og stimulere til nytenkning og fornying av menighetssang og korsang.

3.2 Bidra til utgivelse av ny kirkemusikk ca. hvert annet år.

3.3 Bidra til å arrangere, legge til rette for og/eller gi økonomisk støtte til kurs som er aktuelle for våre medlemmer.

 

4 Gi administrativ støtte til stiftslagene og medlemskorene.

4.1 Bistå korene med veiledning om støtteordninger og andre ting de har spørsmål om. Nettsidene benyttes også som opplæring for korstyrene.

 

5 Samarbeid med andre musikk og kororganisasjoner

5.1 Delta på fellesmøter og arrangementer med Ung kirkesang og Musica Sacra.

5.2 Utrede muligheten for tettere samarbeid med Ung kirkesang om Kirkesangforlaget.

5.3 Være en aktiv aktør i Koralliansen.

5.4 Videreutvikle samarbeidet med andre kirkekororganisasjoner i Norden.

5.5 Åpen for å utrede samarbeid med andre organisasjoner og aktører det kan være naturlig å samarbeide med.

 

6 Være en synlig organisasjon i kirke og samfunn.

6.1 Delta i debatter og høringer om fornyelse av gudstjenesteliv og musikk i Den norske kirke.

6.2 Være tilstede på møter i den norske kirke, stiftsdager, ved spesielle konserter, jubileer, utdanningsinstitusjoner etc. for å synliggjøre organisasjonen.

6.3 Ha jevnlige møter med kirkens organer

 

7 Følge opp samarbeidsavtaler

7.1 Gjennomgå årlig hvilke avtaler som gjelder og hvilke som skal reforhandles eller revideres.

 

8 Rekruttere nye kor som naturlig hører inn under organisasjonen.

8.1 Lage og iverksette en plan for rekruttering og for å komme i kontakt med aktuelle kor, kantorer og dirigenter.

8.2 Samarbeide med styrene i stiftslagene om rekrutteringsarbeidet.

8.3 Lage en veiledning for «hvordan starte kor»

 

9 Bidra til at det arrangeres kirkesangfester.

9.1 Utvikle nye former for kirkesangfester.

9.2 Delta i samarbeid rundt nordiske kirkesangfester

9.3 Bidra til regionale og nasjonale arrangement som setter fokus på kirkesangen.

Vedtatt på landsmøte 25. august 2023.

bottom of page