top of page

OM NKSF

Norges Kirkesangforbund er forbundet for kirkelige kor. Våre medlemmer er alle typer kor og spenner fra enkeltmedlemmer, små korgrupper og opp til de større kor. Blant våre over 3500 kormedlemmer finner vi for eksempel alle domkor i Norge.

Vårt motto er Cantus Eterna - evig sang.

VÅR VISJON

Norges Kirkesangforbund (NKSF) holder fokus på kirkesangens og korenes plass i gudstjeneste- og menighetsliv. Vi vil være en pådriver og medvirke til kirkesangens utvikling i kirken og i kulturpolitisk sammenheng. Vi ønsker å legge til rette for fremføring av tradisjonell og nyskapende kirkemusikk samt å arbeide for å inspirere våre medlemmer til å bruke kirkesangen med fornyet kraft!

KIRKESANG

Vi forvalter en stor kirkemusikalsk skatt. Gjennom hele NKSFs historie har de største kirkemusikkomponister skrevet små og store komposisjoner på oppdrag av Norges kirkesangforbund, bibelspill, motetter, oratorium og salmer! Mange av disse salmene finner vi i dag som vårt kjæreste eie i salmeboka.

ORGANISASJON

Gjennom å være til stede der hvor musikkpolitikk og kirkepolitikk diskuteres, styrkes også kirkesangens posisjon i hele korfeltet i Norge. Til dette har vi en fulltidsansatt daglig leder som vil være kirkesangens stemme, i tillegg til engasjerte frivillige i lokale stiftslag, samt et sentralstyre for hele vår organisasjon.

bottom of page