top of page

Mange gode grunner for å bli medlem av NKSF!

Norges kirkesangforbund er kororganisasjonen for kirkelige kor. Medlemskontingenten er kr.140,- pr. medlem. I tillegg er det en liten lokallagskontingent i enkelte av bispedømmene. Noen av de økonomiske fordelene er at man får VO-midler gjennom Musikkens Studieforbund, dekket TONO avgift og momskompensasjon. Disse fordelene er for de fleste verdt medlemskontingenten mange ganger. De siste år har vi arrangert kirkekorfestivaler i York og Isle of Man. Neste tur går til Leipzig (okt 24) og deretter Reykjavik hvor vi arrangerer Nordisk kirkesangfest (mai 25). I tillegg jobber kirkesangforbundet sammen med Koralliansen (Ung kirkesang og de profane kororg.) om å utarbeide kurs, seminar, konferanser og gode støtteordninger for våre kor. Gjør som alle våre domkor og 150 andre kor og bli med i vårt fellesskap. Velkommen til Norges kirkesangforbund!

Kontaktinfo: Daglig leder: Ragnhild Zetterstrøm: post@kirkesang.no Telefon: 975 13 100

Kurs og

opplæring

NKSF arrangerer kurs og seminar, og støtter i visse tilfeller også lokale tiltak av musikkfaglig og 
organisasjonsbyggende art.

Råd og

veiledning

NKSF gir veiledning og informasjon i forbindelse med bla. støtteordninger, festivaler, solister og kurs-
instruktører. NKSF sender jevnlig ut informasjonsbrev med påminnelser om eksisterende og evt. nye støtteordninger.

Kirkesangfester og festivaler

NKSF arrangerer regionale og nasjonale kirkesangfester.
Det nyeste er vår egen kirkekorfestival i England. Gjennom den internasjonale korfødereasjonen, (IFCM) og Europa Cantat formidler vi kontakt med internasjonale korfestivaler og andre interessante kor-begivenheter. Sammen med våre Nordiske søsterorganisasjoner arrangerer vi nordiske kirkesangfester.

Kor-
alliansen

Norges kirkesangforbund er med i Koralliansen som samler alle kororganisasjoner i Norge. Koralliansen samarbeider blant annet om:     

  • Musikk- og kulturpolitikk     

  • Dirigentutvikling

  • Faglige møteplasser

  • Norgesmesterskapet i kor

Tilskudd til
voksenopplæring

Våre medlemmer oppfordres til å søke om VO-midler gjennom Musikkens studieforbund.

Moms-

kompensasjon

Gjennom NKSF kan man søke om moms-
kompensasjon for korets totale driftsutgifter!

Frifondmidler

Gis dersom 1/3 del av korets medlemmer er yngre enn 26 år.

Forsikringsavtale

Gunstig forsikringsavtale gjennom IF 
skadeforsikring.

Rabatt på notekjøp

Gjennom vårt samarbeidsforlag Cantando
musikkforlag får våre medlemmer 5 – 30% rabatt på notekjøp. NKSF har også en egen kornoteutgivelse; NKSF KORSERIE

Bli medlem

bottom of page