top of page

Mange gode grunner for å bli medlem av NKSF!

BLI MEDLEM

Kurs og

opplæring

NKSF arrangerer kurs og seminar, og støtter i visse tilfeller også lokale tiltak av musikkfaglig og 
organisasjonsbyggende art.

Råd og

veiledning

NKSF gir veiledning og informasjon i forbindelse med bla. støtteordninger, festivaler, solister og kurs-
instruktører. NKSF sender jevnlig ut informasjonsbrev med påminnelser om eksisterende og evt. nye støtteordninger.

Kirkesangfester og festivaler

NKSF arrangerer regionale og nasjonale kirkesangfester.
Det nyeste er vår egen kirkekorfestival i England. Gjennom den internasjonale korfødereasjonen, (IFCM) og Europa Cantat formidler vi kontakt med internasjonale korfestivaler og andre interessante kor-begivenheter. Sammen med våre Nordiske søsterorganisasjoner arrangerer vi nordiske kirkesangfester.

Kor-
alliansen

Norges kirkesangforbund er med i Koralliansen som samler alle kororganisasjoner i Norge. Koralliansen samarbeider blant annet om:     

  • Musikk- og kulturpolitikk     

  • Dirigentutvikling

  • Faglige møteplasser

  • Norgesmesterskapet i kor

Tilskudd til
voksenopplæring

Våre medlemmer oppfordres til å søke om VO-midler gjennom Musikkens studieforbund.

Moms-

kompensasjon

Gjennom NKSF kan man søke om moms-
kompensasjon for korets totale driftsutgifter!

Frifondmidler

Gis dersom 1/3 del av korets medlemmer er yngre enn 26 år.

Forsikringsavtale

Gunstig forsikringsavtale gjennom IF 
skadeforsikring.

Rabatt på notekjøp

Gjennom vårt samarbeidsforlag Cantando
musikkforlag får våre medlemmer 5 – 30% rabatt på notekjøp. NKSF har også en egen kornoteutgivelse; NKSF KORSERIE

Bli medlem

Ta kontakt med daglig leder,

Ragnhild Hadland:

post@kirkesang.no

eller på telefon:

975 13 100

bottom of page