top of page

Ny krisepakke et viktig steg i riktig retning

Kulturminister Anette Trettebergstuen la onsdag frem hovedlinjene i kompensasjons- og stimuleringsordningene for kulturlivet. Ordningen, med en ramme på 600 millioner kroner, vil nå blant annet dekke 70 prosent av tapte inntekter, og har en tilbakevirkende kraft fra 8. desember.


Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet


– Regjeringen skal ha skryt for at de nå tar en større del av regningen, og øker dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. At ordningen får tilbakevirkende kraft er også svært viktig, da mange konserter allerede har blitt avlyst, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.


Trettebergstuen forklarte på onsdagens pressekonferanse at det er mulig for arrangementer å gå med overskudd gjennom kompensasjonsordningen, så lenge dette brukes til å dekke lønninger. Musikkrådet forutsetter at dette gjelder begge ordningene, både den under Kulturrådet og den som frivillige lag benytter under Lotteri- og stiftelsestilsynet.


– Dette er svært viktig. Mange av lagene i musikkfrivilligheten har lønnskostnader til dirigenter og instruktører. Dette er kostnader de har hele året, som i stor del finansieres av julekonsertene nå i desember. Så det er veldig gledelig at ordningen ikke bare skal gjelde kostnadene knyttet til selve konserten, fortsetter Borgundvaag.

Han er likevel klar på at organisasjonene hadde ventet seg noen flere svar på hvordan ordningene skal virke.


– Hvordan fordelingen av pengene i kompensasjonsordningene skal gjøres vet vi enda ikke. Når ordningen også skal gå til publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren, må ikke det være på bekostning av musikkfrivilligheten. Det er også viktig at det ikke blir satt en minstegrense som diskvalifiserer mange lag i frivilligheten, slik det ble gjort under forrige kulturminister.


Norsk musikkråd skulle gjerne sett at regjeringen gikk enda lenger i ordningens omfang.

– Etter snart to år med usikkerhet og avlysninger kunne regjeringen nå kommet med en langsiktig håndsrekning til kulturlivet. Kompensasjonsordningene burde etableres for hele 2022, med vilkår fastsatt nå i desember. Da vil det være mulig å planlegge hele året med visshet om at støtteordningen er der som et sikkerhetsnett hvis det skulle bli nye restriksjoner senere, forklarer Borgundvaag.


For den profesjonelle delen av kulturlivet ble det onsdag annonsert en gjeninnføring av stimuleringsordningen. Musikkrådet etterlyser også en lignende ordning for den frivillige delen av kulturlivet.


– Dette må på plass også for kulturfrivilligheten. Det vil stimulere til aktivitet, og samtidig gjør det enklere å planlegge for nye konserter og arrangementer så snart forholdene tillater det. For dette bør Kulturministeren benytte seg av det godt etablerte virkemiddelapparatet til Frifond og studieforbundene, avslutter Borgundvaag.
9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page