NM for kor, oktober 2021

Publisert: 09.04.2021

I samme båt!                                                                                                                       

Vurderer ditt kor å melde seg på NM for kor, men nøler fordi dere ikke har fått øvd så mye sammen i det siste? Dere frykter kanskje at koret ikke får vist seg fra sin aller beste side?

 

Fortvil ikke!

Dette er utgangspunktet for samtlige kor som deltar på NM. Alle stiller på lik linje. Mange kor har digitale øvelser, og vi har stor tro på at vi får mulighet til å øve sammen innendørs før sommeren. Frem til da kan vi f.eks. ta med oss en termos med kaffe, tenne et hyggelig bål, og øve utendørs slik at vi kan kjenne at vi er i rute.

Her finner du korene som allerede er påmeldt!

Vet du at …

 • det er allerede påmeldt 36 kor, og at det er kun plass til 50 kor
 • frist for påmelding er 15. april
 • kor kan konkurrere i 2 klasser av i alt 19 klasser
 • det deles ut en pris for beste fremføring av et norsk stykke
 • du kan få pris for fremføring av musikk skrevet av Knut Nystedt
 • under NM i 2021 er det sanggleden som skal smitte og ikke korona

Her finner dere mere informasjon om NM samt påmeldingsskjema.

Lenke til Facebook

Lenke til Instagram

Håper vi ses i Trondheim 7.-10. oktober 2021!


NM for kor 8. april - NYHETSBREV[1].docx

Gjenåpning: Ingen planer for kor og korps

Publisert: 08.04.2021

Pressemelding fra Norsk musikkråd onsdag 7. april

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge ble lagt frem for Stortinget i dag. Norsk musikkråd fortviler over at breddekulturen ble oversett igjen.

 

 • Det er positivt at regjeringen planlegger en gradvis og trygg gjenåpning, men atter en gang virker det som regjeringen har glemt at det finnes noe som heter breddekultur. Jeg forventer at så snart breddeidretten kan starte med treninger så skal musikkfrivilligheten kunne ha øvelser, uttaler Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

 

Ønsker likebehandling av idrett og kultur

 

Gjennom hele pandemien har idretten blitt prioritert fremfor musikkfrivilligheten. Mens idretten har fått sin egen smittevernveileder, har musikkfrivilligheten blitt oversett hver gang de nasjonale retningslinjene har blitt oppdatert.

 

 • Så snart det blir tillatt å trene innendørs må det også tillates å holde øvelser. Det er ingen logikk i at håndballturneringen skal kunne gjennomføres den samme helga som korpsstevnet må avlyses.

 

 • Vi sendte innspill til Kulturrådets gjenåpningsplan i slutten av januar, men har ennå ikke sett snurten av den endelige planen. Jeg frykter at kulturlivet, som var det første som måtte stenge, også blir det siste som får åpne.

 

Gjenåpning krever penger i kassa

 

Uten kompensasjon for uteblitte inntekter fra større, enkeltstående arrangementer som loppemarkeder, stevner, kiosksalg m.m., forsvinner en stor andel av inntektene til musikkfrivilligheten på grunn av smittevernstiltak i store deler av landet.  Derfor peker musikkfrivilligheten på det som avgjørende at regjeringen kompenserer for bortfalte inntekter i første halvår, dersom musikkfrivilligheten skal være i stand til å gjenåpne.

 

 • Den nye stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den gir oss ingen mulighet til å generere helt nødvendige inntekter slik at vi kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne. Vi klarer ikke skape aktivitet med kun glede og entusiasme, vi trenger midler også.

 

Ber om Inntektssikring

 

Norsk musikkråd tar til orde for at alle arrangementer og konserter som planlegges i år garanteres mot inntektsbortfall som følge av restriksjoner.

 

 • Statsministeren beklaget fra talerstolen i dag at man ikke har mulighet til å gi forutsigbarhet i en situasjon drevet av smitteutviklingen. Men det finnes måter å skape mer forutsigbarhet, også til aktører som oss. Vi ber om å bli lyttet til på lik linje med idretten, og vi ber om kompensasjonsordninger som i det minste legger til rette for at vi fortsatt kan være her etter pandemien.

 

Bjørgulv Vinje Borgundvaag legger til: 

 

 • Vi starter en gradvis gjenåpning av samfunnet – det er vi glade for. Men arrangementer krever planlegging - vi kan ikke knipse opp en festival eller et loppemarked på en ukes varsel. Derfor ønsker vi en sikring som gjør at vi kan igangsette viktig planleggingsarbeid uten å risikere konkurs.

Innendørs korøvelser for voksne?

Publisert: 04.03.2021

NORSK MUSIKKRÅD oppfordrer til å kontakte lokale smittevernsmyndigheter for å kunne gjennoppta korøvelser:

 

Det har siden 4. januar vært en nasjonal anbefaling som fraråder innendørs fritidsaktiviteter for voksne.

Norsk musikkråd har i lang tid anmodet om at denne byttes ut med mer regionalt tilpassede anbefalinger. En mer tilpasset anbefaling vil i større grad spille på lag med den faktiske smittesituasjonen.

 

Ved inngang til mars er det kun tre fylker som har en R-verdi over én (Oslo, Viken og Agder), og også her er det store forskjeller mellom kommunene.

Vårt råd til lokale musikklag har vært å avklare med lokal smittevernmyndighet om det er mulighet for å gjennomføre innendørs musikkøvelser. Flere kommuner har gitt samtykke til dette, mens andre har kun forholdt seg til den nasjonale anbefalingen. Andre har igjen oppfattet det som at de ikke har mulighet til å gi unntak fra en nasjonal anbefaling, uavhengig av deres lokale situasjon.

 

Det foreløpig ingen utsikter til at det kommer noen endring i den nasjonale anbefalingen, men helsemyndighetene har til vurdering om det skal gjøres endringer for innendørs breddeidrett for voksne. Det er uvisst når dette eventuelt vil skje.

 

Ikke anbefalt, men ikke ulovlig

 

En anbefaling er ikke lovpålagt, og det er ikke et krav om å innhente tillatelse til musikkøvelser. Enhver må forholde seg til lov, men enhver må selv vurdere hvorvidt en velger å følge en anbefaling.

 

Det bekreftes også i Kulturdepartements brev med svar på Norsk musikkråds spørsmål om innendørs fritidsaktivitet:

 

"Norsk musikkråds henvendelse til Kulturdepartementet er sendt videre fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet, slik at innspillet kan inngå i det løpende arbeidet med kommunikasjon og vurdering av behov for justeringer i anbefalinger og regulering.

 

Som dere selv trekker frem er det ikke lett å kommunisere tydelig rundt regler og anbefalinger. Kulturdepartementet kan ikke gi unntak fra bestemmelsene gitt i Covid-19-forskriften.

Kulturdepartementet ønsker også å være tydelig på at den nasjonale anbefalingen for voksne per i dag er å redusere aktivitet og møtepunkter. Det er ikke anbefalt å drive organisert aktivitet innendørs.

 

Det er likevel ikke ulovlig å ikke følge en anbefaling. I tilfeller der en organisasjon vurdere å avholde for eksempel en musikkøvelse, må den enkelte organisasjon selv foreta en helhetlig vurdering av om det er forsvarlig og ønskelig å gjennomføre, gitt den generelle overordnede anbefalingen om å ikke gjøre det. Alle aktiviteter må, om de gjennomføres, selvsagt ivareta avstandskrav og øvrige krav til smittevern. I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder."

 

Norsk musikkråd oppfordrer fortsatt til å snakke med lokal smittevernmyndighet før det gjennomføres innendørs musikkøvelser for voksne. Mange musikklag benytter lokaler som er i kommunalt eie til å øve, og det kan være vanskelig å få tilgang til disse uten kommunelegens samtykke. Dersom kommunen ikke kan, eller ønsker, å gjennomføre en vurdering, må dette vurderes av hvert enkelt musikklag.

 

Les mer om forskjellen mellom regel og anbefaling

 

 

 

Teksten over er tilgjengelig på følgende lenke:

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/anbefaling-innendors-musikkovelser

 

 


Regjeringen anbefaler å utsette korøvelsene til etter 18. januar

Publisert: 03.01.2021

Hei og godt nytt år!

 

Regjeringen har i ettermiddag lagt frem nye tiltak og innstramninger for å begrense smitten av Covid-19. Her sier de i en ny forskrift blant annet at alle organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs skal utsettes helt til 18. januar, og nevnte spesielt «treningsturer, korøvelser og lesesirkler».

Vi i NKSF vil oppfordre alle i våre kor til å følge disse forskrifter og restriksjoner slik at vi sammen får ned smitten og kan bevege oss mot et åpnere samfunn i løpet av våren.

Ta vare på hverandre og hold dere friske!

 

Bengt Norbakken, styreleder i NKSF                                

 

 


Korkonkurranse

Publisert: 19.11.2020

Kjære korentusiaster!

Østfold musikkråd har nylig lansert en spennende konkurranse for blandede kor og vokalensembler.

Konkurransen er støttet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund!

 

Formålet med konkurransen er å stimulere til aktivitet i kor og vokalensembler i våre medlemsorganisasjoner.

Østfold musikkråd, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund mener dette er viktig og riktig – kanskje spesielt i en tid som denne!

Vi i Østfold ønsker å løfte fram norsk folkemusikk – og det som finnes av norsk folkemusikk arrangert for kor over hele landet.

 

Blandede kor og vokalgrupper som ønsker å delta, sender et videofilmet bidrag til ostfold@musikk.no. Innsending skjer innen 30.mars 2021. Det skal være en folketone, folkevise eller folkesang arrangert for kor. Musikken kan være fra hvor som helst i Norge. Det betyr at korene gjerne kan bruke noe det allerede har på repertoaret – eller fordype seg i noe nytt og spennende. Dersom man går for noe nytt kan det kanskje være et tips å tenke over hva som kan finnes av lokale folkemusikalske skatter der koret/vokalgruppa øver?

 

Gjeldende smittevernregler skal ivaretas når det filmes – men også personvernhensyn. Når koret sender inn bidrag er det en forutsetning at alle korister har godkjent at ØMR, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund kan komme til å bruke deler eller hele opptaket. Der det er nødvendig vil vi naturligvis innhente tillatelse fra arrangør/forlag.

 

Østfold musikkråd har lansert et hefte ved navn «Fem folkeviser fra Østfold». Hovedpremien i denne konkurransen er innspilling av lyd og video i profesjonelt studio nær korets hjemsted. Innspillingen er støttet av Musikkens studieforbund. Innspilling skjer i løpet av 2021 og vi betaler dirigentens lønn etter Creos satser på innspillingsdagen. Konkurransen har også premie til 2. og 3.plass – og en deltakerpremie som trekkes blant alle kor og vokalgrupper som sender inn bidrag.

 

Vi er stolte av at konkurransen har en svært spennende jury! Presentasjon av jurymedlemmene vil komme på våre nettsider og Facebook om få dager. Alle jurymedlemmene har solid utdanning, erfaring og bred kompetanse på korsang, folkemusikk og folkesang.

 

Vi håper dere vil ta en nøye titt på lenken under for mer informasjon, og ber om deres hjelp til å få distribuert dette bredt.

Jo flere kanaler vi bruker, jo bedre! Vi håper og ønsker stor deltakelse!

 

https://www.musikk.no/ostfold/nyheter/konkurranse-vil-ditt-kor-spille-inn-folkeviser-for-ostfold-musikkrad-1

 

Vennlig hilsen

Tonje Gravningsmyhr

Østfold musikkråd

www.musikk.no/ostfold

Tlf: 907 33 907

 

pastedImagebase640.png   pastedImagebase641.png   pastedImagebase642.pngVis flere forside artikler >>
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer