Regjeringen anbefaler å utsette korøvelsene til etter 18. januar

Publisert: 03.01.2021

Hei og godt nytt år!

 

Regjeringen har i ettermiddag lagt frem nye tiltak og innstramninger for å begrense smitten av Covid-19. Her sier de i en ny forskrift blant annet at alle organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs skal utsettes helt til 18. januar, og nevnte spesielt «treningsturer, korøvelser og lesesirkler».

Vi i NKSF vil oppfordre alle i våre kor til å følge disse forskrifter og restriksjoner slik at vi sammen får ned smitten og kan bevege oss mot et åpnere samfunn i løpet av våren.

Ta vare på hverandre og hold dere friske!

 

Bengt Norbakken, styreleder i NKSF                                

 

 


Korkonkurranse

Publisert: 19.11.2020

Kjære korentusiaster!

Østfold musikkråd har nylig lansert en spennende konkurranse for blandede kor og vokalensembler.

Konkurransen er støttet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund!

 

Formålet med konkurransen er å stimulere til aktivitet i kor og vokalensembler i våre medlemsorganisasjoner.

Østfold musikkråd, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund mener dette er viktig og riktig – kanskje spesielt i en tid som denne!

Vi i Østfold ønsker å løfte fram norsk folkemusikk – og det som finnes av norsk folkemusikk arrangert for kor over hele landet.

 

Blandede kor og vokalgrupper som ønsker å delta, sender et videofilmet bidrag til ostfold@musikk.no. Innsending skjer innen 30.mars 2021. Det skal være en folketone, folkevise eller folkesang arrangert for kor. Musikken kan være fra hvor som helst i Norge. Det betyr at korene gjerne kan bruke noe det allerede har på repertoaret – eller fordype seg i noe nytt og spennende. Dersom man går for noe nytt kan det kanskje være et tips å tenke over hva som kan finnes av lokale folkemusikalske skatter der koret/vokalgruppa øver?

 

Gjeldende smittevernregler skal ivaretas når det filmes – men også personvernhensyn. Når koret sender inn bidrag er det en forutsetning at alle korister har godkjent at ØMR, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund kan komme til å bruke deler eller hele opptaket. Der det er nødvendig vil vi naturligvis innhente tillatelse fra arrangør/forlag.

 

Østfold musikkråd har lansert et hefte ved navn «Fem folkeviser fra Østfold». Hovedpremien i denne konkurransen er innspilling av lyd og video i profesjonelt studio nær korets hjemsted. Innspillingen er støttet av Musikkens studieforbund. Innspilling skjer i løpet av 2021 og vi betaler dirigentens lønn etter Creos satser på innspillingsdagen. Konkurransen har også premie til 2. og 3.plass – og en deltakerpremie som trekkes blant alle kor og vokalgrupper som sender inn bidrag.

 

Vi er stolte av at konkurransen har en svært spennende jury! Presentasjon av jurymedlemmene vil komme på våre nettsider og Facebook om få dager. Alle jurymedlemmene har solid utdanning, erfaring og bred kompetanse på korsang, folkemusikk og folkesang.

 

Vi håper dere vil ta en nøye titt på lenken under for mer informasjon, og ber om deres hjelp til å få distribuert dette bredt.

Jo flere kanaler vi bruker, jo bedre! Vi håper og ønsker stor deltakelse!

 

https://www.musikk.no/ostfold/nyheter/konkurranse-vil-ditt-kor-spille-inn-folkeviser-for-ostfold-musikkrad-1

 

Vennlig hilsen

Tonje Gravningsmyhr

Østfold musikkråd

www.musikk.no/ostfold

Tlf: 907 33 907

 

pastedImagebase640.png   pastedImagebase641.png   pastedImagebase642.png


Kan koret øve nå? Se brev fra generalsekretæren i Norsk Musikkråd

Publisert: 19.11.2020

Takk for at dere fortsatt er med på dugnaden for å begrense smittespredningen. For 14 dager siden gikk vi ut med en generell oppfordring om å ta pause. Det gjorde vi fordi statsministeren ba befolkningen holde seg hjemme og møte færrest mulig. Nå ser vi at smittetallene flater ut i mange kommuner, samtidig vet vi at tallene fortsatt er svært høye andre steder.

 

Det gjør at det kan være utfordrende å avgjøre om det kan gjennomføres øvelser og arrangementer. I kommuner der smittetrykket er lavt, er det mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter så lenge dere følger Smittevern for musikkøvelser og Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer. Andre steder kan det være behov for å utvide pausen ytterligere. Noen kommuner har vedtatt forbud mot fritidsaktiviteter for ulike aldersgrupper, og endringer kan komme fortløpende. Derfor må dere følge ekstra nøye med i tiden framover.

 

Spørsmål det er viktig å stille seg:

 • Hvordan er smittetrykket i kommunen / regionen vår?
 • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen / konserten?
 • Er gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
 • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt lag?
 • Hvordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
  • lytt også til barn og ungdoms synspunkter.
 • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal?
  • Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelserhar tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav.
 • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike kommuner, skoler eller kohorter?

 

Eksempel på skjemaer for risikovurdering finner du her samt i idrettsveilederen.

 

Dette er hovedtrekkene i myndighetenes budskap:

 • Alle øvelser, arrangementer og konserter må følge nasjonale og lokale retningslinjer og forskrifter.
 • Det er et uttalt ønske fra myndighetene at tilbudet til barn og unge under 20 år skal opprettholdes så langt det er mulig, men enkelte kommuner har innført restriksjoner på fritidsaktiviteter for deltakere fra 13 år og oppover (Vær særlig oppmerksom på at det kan foreligge lokale vedtak i din kommune som hindrer barn og ungdoms deltakelse på tvers av kohorter, skoler og kommunegrenser).
 • Dersom det ikke er kommet ekstraordinære nasjonale eller lokale innstramminger og restriksjoner for organiserte fritidsaktiviteter, kan musikkøvelser gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser utgitt av Norsk musikkråd.
 • Konserter og arrangement må følge Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer utarbeidet av Norske konsertarrangører i samarbeid med Standard Norge.

Vi minner om:

Det er folkehelse i hver tone, enten dere synger og spiller sammen på fysiske øvelser, eller dere øver ved hjelp av digitale plattformer. I denne nye og annerledes hverdagen, hvor mange har blitt mer ensomme, er det musikalske samværet viktigere enn noen gang.

 

Kontakt din musikkorganisasjon om du har spørsmål eller har behov for ytterligere avklaringer.

 

Teksten over er også å finne på følgende lenke: https://www.musikk.no/nmr/nyheter/oppdaterte-rad-om-smittevern

 

 

Annet til informasjon:

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bjarne Dæhli

  

Generalsekretær

Norsk musikkråd

 

Telefon: 22 00 56 00

Mobil: 950 62 358

 

Møllergata 39, 0179 Oslo

www.musikk.no

 

" src="blob:https://www.minorg.no/620cb82a-1750-4153-927e-9222770012a0" alt="NMR_logo_svart" border="0" class="Apple-web-attachment Singleton" style="width: 0.9687in; height: 0.3229in; opacity: 1;">


For å bekjempe spredningen av Cocid 19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.

Publisert: 28.10.2020

For å bekjempe spredningen av Covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.

 

covid-19-forskriftens kapittel 5 videreføres restriksjoner for en rekke arrangementer, men musikkøvelser er unntatt forbudet (jmf §13). Anledningen til å gjennomføre musikkøvelser er ikke endret i gjeldende forskrift kunngjort 28. oktober, men lokale myndigheter kan innføre andre bestemmelser.

 

Musikkøvelser for både barn og voksne og andre lignende aktiviteter (eksempelvis drill) omfattes ikke av arrangementsforbudet, men slike aktiviteter må nfølge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper.

 

Med mindre den enkelte kommune har etablert restriksjoner for aktiviteter som kor-, korps og andre musikkøvelser, kan dette gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser.

Ved høy lokal smittespredning vil den enkelte kommune forby eller begrense sosial omgang ved hjelp av ytterligere innstramninger for blant annet private sammenkomster. Det pålegger kommunen å klargjøre hvorvidt musikkøvelser skal omfattes (jmf Rundskriv I-7/2020).

 

I Oslo og Bergen er det etablert restriksjoner for sammenkomster og en anbefaling om antall kontakter hver person kan ha i løpet av en uke. Begrensningen og anbefalingen omfatter ikke musikkøvelser så lenge veilederen Smittevern for musikkøvelser blir fulgt. Det gir imidlertid endringer i hvor mange publikummere som kan delta på arrangementer.

 

For gjennomføring av konserter vises det til bestemmelsene i kapittel 5 i forskriften samt Norske konsertarrangørers Smittevernveileder for konserter og arrangementer.

Husk godt smittevern både før, under og etter musikkøvelsen. Hold deg hjemme hvis du er syk. Husk god avstand og være ekstra oppmerksom i pauser og ved ankomst og avreise.

Seneste versjon av veilederen er alltid tilgjengelig på musikk.no/smittevern. På denne siden kan du også registrere epostadressen din for å motta varsel ved endringer.

 

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/musikkovelser-kan-gjennomfores-dersom-smittevernregler-overholdes


Velkommen til webinar om smittevern, konsert og kompensasjonsordning

Publisert: 28.10.2020

Vi i Koralliansen arrangerer webinar der vi presentere noen nyheter om smittevern og kompensasjonsordning.

Tidspunkt: Mandag 2. november kl. 17.00.

Program:
 • Ny versjon av Norsk musikkråds smittevernveileder. Hva er konsekvensene for kor?
 • Julekonsertene nærmer seg. Vi har laget en sjekkliste for smittevern på konserter.
 • Kompensasjonsordning for tap på arrangementer fram til 31. desember i frivillighet og kulturliv er lansert. Vi gir en introduksjon slik at det blir lettere for dere å søke.
 
Her er lenke for å delta:
https://zoom.us/j/95122254815

Velkommen!


Vis flere forside artikler >>
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer