Mentorordning for kordirigenter!

Publisert: 28.05.2020

Hei til kor og dirigenter!

 

Fra høsten starter Koralliansen en ny runde med mentorordning for kordirigenter. Ordningen gir fire dirigenter muligheten til å bli fulgt opp av Mentor som mentor gjennom et år.

Dirigenter kan nå søke om å få være med på denne ordningen sammen med et kor som du dirigerer. Ordningen er økonomisk støttet av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter. Det er en egenandel på 5000,- kroner som det er naturlig at koret dekker. Søknaden er forpliktende, så før du søker må du avklare med koret ditt at de dekker denne egenandelen.

 

Søknadsfrist er 8. juni 2020.

 

Her finner du søknadsskjemaet: Klikk her. 

 

Blant de som søker blir det valgt ut fire dirigenter. Utvalget blir gjort slik at det blir en gruppe som passer sammen, blant annet med utgangspunkt i type kor. Vi planlegger en ny runde med mentorordning neste år, så det kommer flere muligheter.

 

Målsetning

Målsetninger for mentorordningen er:

 

  • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
  • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
  • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

 

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

 

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

 

Litt om opplegget

Mentoropplegget vil bestå av følgende elementer:

 

  • Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.
  • Eksempler på slike møteplasser vil være: Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer
  • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
  • For voksenkordirigenter vil det bli en helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene
  • For barne- og ungdomskordirigenter vil det bli  to dagsseminar der de fire dirigentene har rollespill, jobber med repertoar, oppvarming, metode og ser filmer fra egne øvelser.

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

 

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Det er heller ingen krav til organisasjonstilknytning for koret.

 

Du kan lese mer om Koralliansen på www.koralliansen.no

 

 


Gladmelding fra Norsk Musikkråd

Publisert: 12.05.2020

Hvis forholdne legges til rett kan endelig kor øve sammen igjen!

Helsedirektoratet har godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. DERSOM man oppfyller kriteriene i veilederen kan man nå øve sammen! Men, det er VIKTIG å lese alt. Her er mange ting som må avklares før man kan sette i gang. Kirkeverger og daglig ledere er de som vil kunne gi endelig klarsignal.

Les mer her:

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/endelig-far-kor-og-korps-ove-sammen-igjen

Her er veilederen for kor som må leses før man starter. Denne blir automatisk oppdatert når endringer kommer!

https://docs.google.com/document/d/1cYHy3JPMP04yxSDgnbGs2rdWhD-X-Wou766LOmEgSA4/edit

 


Skriv en sang! Konkurranse for deg mellom 18 og 35 år

Publisert: 21.04.2020

Det skal være generalforsamling I Kirkenes verdensråd. I den anledning utlyser de en konkurranse. Fristen er 30.juni 2020. Søkere må være mellom 18 og 35 år fra en medlemskirke i Kirkens verdensråd.

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/young-songwriters-invited-to-shine-for-wcc-11th-assembly

    https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/flyeryouthcontestdoc.pdf


Rapportering av timer til Musikkens studieforbund

Publisert: 16.04.2020

 

Mange lurer på hvordan de nå skal rapportere studietimer til Musikkens studieforbund. Se her:

https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/koronaviruset-rapportering-av-timer

 


Svein Ellingsen (1929-2020) - i stor takksemd

Publisert: 11.04.2020

Det er med vemod og i stor takksemd Norges kirkesangforbund og heile kirkesangrørsla har tatt imot meldinga om at Svein Ellingsen døde Palmesøndag. Svein Ellingsen har på ein særleg måte inspirert kyrkjesongen og salmesongen i Norge, og hans samarbeid med fleire av våre fremste kyrkjemusikarar er ei STOR gåve til kyrkja vår. Norges kirkesangforbund takka og heidra Ellingsen med å overrekke han æresprisen «Davidsharpa» under Rikskirkesangfesten i Drammen 2008. I Norsk Salmebok er det heile 58 salmar og omsetjingar som ber namnet hans.  

Han var ein sjeldan kulturpersonlegdom og kunstnarsjel. Eyvind Skeie skriv i Svein Ellingsen-biografien, En livsfortelling, om ei oppleving Ellingsen hadde i møte med ei tekst av malaren Henrik Sørensen: «En kunstners eneste veiviser er hans hjertes hellige ild og følelse, men først og fremst kjærligheten…All kunst står i tjeneste hos det hellige i livet». Og Ellingsen føygde til med si vakre handskrift: «Ja, kunst er tjeneste». Slik levde han også, ein audmjuk, lun og lavmelt tenar, og med eit kraftfullt nærver. Det lyste fred av dei gode augene hans. Svein Ellingsen var også malar. Han såg det vakre i små flater, og formidla det med varme fargar.

I 40 år hadde han ein draum om å få sjå eit maleri han var særleg glad i. Bildet handla om å kome heim, og då han fekk stå framføre Rembrandt’s «Den bortkomne sønn» i Eremitasjen i St.Petersburg, så var det ei av hans livs største opplevingar.

Det å stimulere og forløyse salmesongen og tilbedinga er også ei diakonal teneste. Hausten 1989 hadde eg ilag med kantor Jørn Fevang førebudd ei høgmesse i Lilleborg Kirke i Oslo med Svein Ellingsen-salmar. Vi markerte salmediktarens 60-års dåpsdag og han var sjølv til stades og hadde ordet i gudstenesta. I preika omtala eg Svein som «vår kirkes salmediakon». Den «tittelen» likte han godt og det passa han godt. Kunst er teneste, og salmen er ein særeigen sjanger både litterært og musisk. Hausten 2019 hadde vi ei liknade høgmesse i Bragernes kirke i Drammen i samband med Svein’s 90 årsdag. Då feira vi «Fylt av glede over livets under», over dåpslivet og dåpens lys som «forblir når livet slokner».

Gudstenestene våre er blitt mykje rikare med Ellingsen sine salmar. Sjølv dei som har fortviling og mørke i seg er hymniske. Han hjelper oss med å løfte sinn og sansar mot Gud og samstundes mot menneska og verda, som han også løftar inn i det gudstenestelege møte. «Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem» og «Vi samles her i manges sted» er strofer frå Svein Ellingsen sitt liturgiske hjarte. Han makta på ein eigen måte å formidle noko av samtidas livsoppleving og dei store eksistensielle spørsmåla.

Vår salmediakon har slutta å synge og lagt ned penselen og pennen. Livsverket hans er fullenda, og det er grensesprengande på mange vis. Han og vi held fram med kyrkjesongen, og Svein Ellingsen vil vise veg i lang tid framover. Gjennom lengt og smerte, i uro, håp og glede, viser han veg inn i lovsongen, inn i tilbedinga og inn til gudstenesta. I denne stille veka og i Coronatiders angst og uro passar påskesalmen og dåpssalmen «Døden må vike for Gudsrikets krefter» betre enn nokon gong:

 

Døden må vike for Gudsrikets krefter! Du som var død er vår Herre i dag!

Kristus du lever og står ved vår side her hvor vi rammes av jordlivets slag.

 

Livet og døden, ja, alt er forvandlet! Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens pakt.

Troen er gitt oss: Guds rike skal seire! Mørket som binder oss, mister sin makt.

 

Vi lyser Guds fred over Svein Ellingsen’s gode minne.

 

Øystein Bjørdal, domprost em.        

(tidl. leiar av Norges kirkesangforbund)Vis flere forside artikler >>
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer