Smittevern på korøvelser

Publisert: 22.12.2021

Fra og med 15. desember gjelder følgende anbefalinger:

  • Det er anbefalt å generelt utsette eller avlyse innendørs musikkøvelser for voksne, i utgangspunktet for perioden 15. desember til 15. januar.
  • Utendørs er anbefalingen at ikke flere enn totalt 20 voksne øver sammen pr gruppe, med 1 meter avstand. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front.
  • Barn og unge under 20 år kan ha innendørs musikkøvelse, men det bør være maks 20 personer pr gruppe. Det kan delta flere enn 20 i samme gruppe hvis alle er i samme kohort i skole.
  • Det er ingen etablert, anbefalt antallsbegrensing eller gruppestørrelse for utendørs musikkøvelser for barn og unge.

Kommuner som har innført eller er omfattet av forsterkede smitteverntiltak vil ha innført restriksjoner. Kontroller alltid hva som gjelder lokalt før gjennomføring av musikkøvelser.

 

 

For fullstendg smittevernsveileder og siste oppdateringer i forhold til kor og pandemi, se www.musikk.no

 


Ny krisepakke et viktig steg i riktig retning

Publisert: 21.12.2021

Kulturminister Anette Trettebergstuen la i onsdag frem hovedlinjene i kompensasjons- og stimuleringsordningene for kulturlivet. Ordningen, med en ramme på 600 millioner kroner, vil nå blant annet dekke 70 prosent av tapte inntekter, og har en tilbakevirkende kraft fra 8. desember.

 

– Regjeringen skal ha skryt for at de nå tar en større del av regningen, og øker dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. At ordningen får tilbakevirkende kraft er også svært viktig, da mange konserter allerede har blitt avlyst, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Trettebergstuen forklarte på onsdagens pressekonferanse at det er mulig for arrangementer å gå med overskudd gjennom kompensasjonsordningen, så lenge dette brukes til å dekke lønninger. Musikkrådet forutsetter at dette gjelder begge ordningene, både den under Kulturrådet og den som frivillige lag benytter under Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette er svært viktig. Mange av lagene i musikkfrivilligheten har lønnskostnader til dirigenter og instruktører. Dette er kostnader de har hele året, som i stor del finansieres av julekonsertene nå i desember. Så det er veldig gledelig at ordningen ikke bare skal gjelde kostnadene knyttet til selve konserten, fortsetter Borgundvaag.

Han er likevel klar på at organisasjonene hadde ventet seg noen flere svar på hvordan ordningene skal virke.

– Hvordan fordelingen av pengene i kompensasjonsordningene skal gjøres vet vi enda ikke. Når ordningen også skal gå til publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren, må ikke det være på bekostning av musikkfrivilligheten. Det er også viktig at det ikke blir satt en minstegrense som diskvalifiserer mange lag i frivilligheten, slik det ble gjort under forrige kulturminister.

Norsk musikkråd skulle gjerne sett at regjeringen gikk enda lenger i ordningens omfang.

– Etter snart to år med usikkerhet og avlysninger kunne regjeringen nå kommet med en langsiktig håndsrekning til kulturlivet. Kompensasjonsordningene burde etableres for hele 2022, med vilkår fastsatt nå i desember. Da vil det være mulig å planlegge hele året med visshet om at støtteordningen er der som et sikkerhetsnett hvis det skulle bli nye restriksjoner senere, forklarer Borgundvaag.

For den profesjonelle delen av kulturlivet ble det onsdag annonsert en gjeninnføring av stimuleringsordningen. Musikkrådet etterlyser også en lignende ordning for den frivillige delen av kulturlivet.

– Dette må på plass også for kulturfrivilligheten. Det vil stimulere til aktivitet, og samtidig gjør det enklere å planlegge for nye konserter og arrangementer så snart forholdene tillater det. For dette bør Kulturministeren benytte seg av det godt etablerte virkemiddelapparatet til Frifond og studieforbundene, avslutter Borgundvaag.

Les mer på regjeringen.no

 

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/ny-krisepakke-et-viktig-steg-i-riktig-retning


Velkommen til nye korlederkurs våren 2022

Publisert: 17.12.2021


2022 KORLEDERSEMINAR, Skien april.docx

2022 KORLEDERSEMINAR Stemmedannelse i kor, mai.docx

2022 KORLEDERSEMINAR Folketoner i barnekoret, januar.docx

2022 KORLEDERSEMINAR i Utstein kloster, mars.docx

Nye koronatiltak

Publisert: 14.12.2021

Regjeringen skyver ansvaret over på kulturlivet

Norsk musikkråd reagerer på at strengere smitteverntiltak for konserter og en oppfordring om å utsette fritidsaktiviteter, nok en gang skyver ansvaret over på den enkelte arrangør, kor, korps og orkester.

 

– Regjeringens dobbeltkommunikasjon gjør arrangører, utøvere og publikum usikre. Kulturminister Trettebergstuen må nå være tydelig på at øvelser og kulturarrangementer er ønskelig og mulig når de nye anbefalingene og restriksjonene følges, hvis de faktisk mener det, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Han sier musikklivet opplever situasjonen enda mer usikker nå, enn da pandemien brøt ut i mars 2020, og advarer mot at både de menneskelige og de økonomiske ressursene begynner å gå tomme i kor, korps, orkestre og andre musikklag rundt omkring i landet.

– Den gradvise innstrammingen, uke for uke, er ekstremt krevende å forholde seg til. Nå skal hvert enkelt musikklag vurdere om de skal avlyse julekonsertene eller ikke. Det nærmer seg et forbud, uten at det er det. Regjeringen må bestemme seg: Enten er det lov å gjennomføre konserter, og da må de si dette klart og tydelig. Eller så er det ikke greit, og da må det komme tydelig frem også, fortsetter Borgundvaag.

Sesongen for julekonserter nå i desember er for mange musikklag den mest innbringende tiden på året. For disse blir det et katastrofeår for andre år på rad. Usikkerhet rundt smittefare og publikumssvikt gjør at mange nå kvier seg for å arrangere konserter, selv om den blir gjennomført i tråd med de nye reglene.

Regjeringen endrer begrensningen på antall som kan delta på arrangementer og konserter samt anbefaler at fritidsaktiviteter for voksne utsettes i fire nye uker fra 15. desember. Les mer på regjeringen.no

 

 

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/nye-koronatiltak-regjeringen-skyver-ansvaret-over-pa-kulturlivet


Sentralstyret 2021 - 2023

Publisert: 17.10.2021

 


Les mer

Vis flere forside artikler >>
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer