top of page

Medlemsfordeler

Norges Kirkesangforbund har en av de laveste medlemskontingenten blant voksenkororganisasjonene i Norge. Alle nasjonale tilskuddsordninger er de samme uavhengig av organisasjonstilknytning. Det er mange grunner til å melde koret eller vokalgruppa inn i Norges Kirkesangforbund. Medlemskontingent er kr. 140.- pr. sanger i koret.
Noen stiftslag har i tillegg egen kontingent. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

bottom of page