top of page

NORGES KIRKESANGFORBUND

- OSLO STIFTSLAG

HER ER NYTT FRA OSLO STIFTSLAG.

Kirkesanger Simon Knutsen og hustru Stina Knutsens legat:

Formål: Til fremme og videre utvikling av kirkesang og kirkemusikk i Oslo bispedømme. 

Avkastningen av legatets midler er begrenset, men det vil likevel bli utdelt noe midler.

Søkere bes oppgi følgende:
Beskrivelse av prosjekt:
Budsjett for prosjektet:
Søkers navn, telefonnummer, adresse, mailadresse og kontonummer: 

Merk: Det gis ikke støtte til generell drift. 

Søknaden sendes til: 

Bull & Co Advokatfirma AS v/ Hilde Langerud på e-post hl@bull.no

Kontaktperson ved spørsmål : Advokat Lisa Digernes ld@bull.no

Eventuelle søknader pr post sendes:
Advokatfirma Bull & Co AS,  Postboks 6604 St. Olavs plass, 0129 Oslo, Att. advokat Lisa Digernes.

Søknadsfrist 15. mars 2024
Søknadene behandles av legatets styre og tilbakemelding gis innen 15. mai. 

bottom of page