NKSF informerer 2022

Publisert: 28.11.2022


Les mer

NKSF informerer, 22.desember 2021

Publisert: 22.12.2021

 

                                                                          

TONO

Rammeavtalene med TONO er foreløpig ikke videreført fra 1. januar 2022. Dette skyldes konsertrestriksjoner i tillegg til at det må gjøres avklaringer knyttet til TONOs registrering i momsregisteret. Arbeidet med eventuell ny rammeavtale vil tas opp igjen i første kvartal. I perioden det ikke er noen sentral rammeavtale, må hvert lag som skal benytte vederlagspliktig musikk på konserter de arrangerer selv, avklare rettighetene med TONO i hvert enkelt tilfelle. Dette gjøres på TONOs hjemmeside, se https://www.tono.no/kunder/konsert-event/

Mer informasjon: https://www.musikk.no/tono

 

Smittevern

Fra og med 15. desember gjelder følgende anbefalinger:

 • Det er anbefalt å generelt utsette eller avlyseinnendørs musikkøvelser for voksne, gjeldende i fire uker fra og med 15. desember.
 • Utendørs er anbefalingen at ikke flere enn totalt 20 voksne øver sammen pr gruppe, med 1 meter avstand. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front.
 • Barn og unge under 20 år kan ha innendørs musikkøvelse, men det bør være maks 20 personer pr gruppe. Det kan delta flere enn 20 i samme gruppe hvis alle er i samme kohort i skole.
 • Det er ingen etablert, anbefalt antallsbegrensing eller gruppestørrelse for utendørs musikkøvelser for barn og unge.

 

Oppdatert smittevernsveileder og annen oppdatert informasjon vedrørende kor og pandemi, finner dere på Norsk musikkråds hjemmeside www.musikk.no

 

Momskompensasjon for 2020

Momskompensasjonen er nå utbetalt til de som søkte.

Totalt kr 505.060,- fordelt på 52 kor. Neste søknadsfrist 10. juni 2022.

 

Flere dirigentkurs

Det arrangeres kontinuerlig kurs for korledere på mange ulike nivå over det ganske land. På grunn av koronaen er mange av disse utsatt og noen har foregått digitalt. Men, mange har og blitt avholdt! Dette fordi gruppene forholdsvis er små J

Vårens kurs er i ferd med å bli lagt ut. Flere kommer til etter hvert.

Sjekk alt dette på: www.koralliansen.no

 

Stavanger 22. desember 2021                                   


2021.06 NKSF informerer.doc

NKSF informerer, 1. september 2021

Publisert: 22.12.2021

 

 • TONO
 • Voksenopplæringsmidler
 • Aktivitetsmidler for kor
 • Dirigentstipend
 • Produksjon og driftstøtte
 • Nordisk kirkesangfest på Gotland i mai 2022 er avlyst
 • Smittevern
 • Musikklivets uke
 • Ledelse i gregoriansk sang
 • Ledelse i gregoriansk messemusikk
 • Mentorordningen
 • Flere dirigentkurs

TONO

Vi har fått en ny TONO avtale. Gjelder ut 2021.

Det betyr at dere skal rapportere konsertene deres til TONO som vanlig, og oppgi at dere er medlemmer i kirkesangforbundet.

For de av dere som har betalt TONO avgift for konserter dere har gjennomført i 2021, kan – som lovet – sende regningen til oss. Det vi si konserter i regi av koret, de med billettinntekter under kr. 50.000 og med færre enn 500 publikummere.

 

Søk Musikkens Studieforbund om VO – midler for høstsemesteret

Hvis dere ikke allerede har registrert dere i den nye brukervennlige portalen, ta kontakt med ditt fylkesmusikkråd.

www.musikk.no

 

Søk konsertstøtte gjennom «Aktivitesmidler for kor»

Ønsker koret ditt å holde konsert med en profesjonell aktør/solist i løpet av 2021, kan dere søke om konsertstøtte gjennom ordningen «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfrist: 15. september: http://aktivitetsmidler.no

 

Søk dirigentstipend

Gjennom Koralliansen kan dirigenter søke om dirigentstipend

Søknadsfrist 15. september! Les mer, og søk på: www.koralliansen.no

 

Søk Produksjons og driftsstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfrist 15. oktober: http://aktivitetsmidler.no

 

Nordisk kirkesangfest i Visby på Gotland er avlyst

På grunn av pandemisituasjonen er Sveriges kyrkosongsförbund kommet til den beslutning at kirkesangfesten i mai 2022, dessverre må avlyses. Pandemien har blant annet ført til en dramatisk nedgang i inntekter til vår svenske søsterorganisasjon og avlysning er derfor uunngåelig.

Sammen med våre nordiske kollegaer vil vi nå drøfte veien videre. Vi håper og tror at noen av oss andre vil kunne ta opp stafettpinnen og komme i gang med planlegging av en ny nordisk kirkesangfest. Dette kommer vi tilbake til.

 

Om smittevern

Oppdatert smittevernsveileder finner dere alltid på Norsk musikkråds hjemmeside www.musikk.no

 

Musikklivets uke, 6. 12. september

Siden pandemien startet har hverdagen for de fleste vært snudd på hodet, og mange har måttet avstå fra sine faste musikkaktiviteter i månedsvis. Heldigvis har restriksjoner og bekymringer gradvis blitt byttet ut med glede og fellesskap igjen. Dette ønsker musikkorganisasjonene å markere gjennom en felles feiring av det frivillige musikklivet.

Bli med på Musikklivets uke! Les her:

https://www.musikk.no/prosjekt/musikklivets-uke

 

Ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 24. og 25. september

Stavanger: Som ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi på nytt kurs i ledelse av gregoriansk sang. Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no

 

Ledelse av Gregoriansk messesang, Mariakirken 22. og 23. oktober

Lillehammer. Også et kurs i Koralliansens dirigentsatsning. Kursleder er Henrik Ødegaard.

Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no

 

Mentorordningen

Koralliansen tilbyr mentorordning for kor og dirigenter som ønsker ny inspirasjon.

Sjekk ut den flotte mentorordningen på www.koralliansen.no

 

Flere dirigentkurs

Det arrangeres kontinuerlig kurs for korledere på mange ulike nivå over det ganske land. På grunn av koronaen er mange av disse utsatt og noen har foregått digitalt. Men, mange har og blitt avholdt! Dette fordi gruppene forholdsvis er små J

Høstens kurs er i ferd med å bli lagt ut. Flere kommer til etter hvert.

Sjekk alt dette på: www.koralliansen.no

 


2021.06 NKSF informerer.doc

NKSF informerer, mars 2021

Publisert: 04.03.2021

 

 
 

2021.02 NKSF informerer.doc
 

 

 

 

NKSF informerer – 4. mars 2021

 

Innendørs korøvelser?
Norsk Musikkråd anbefaler oss å ta kontakt med lokale smittemyndigheter. Det er svært ulik smitte i landet og flere steder er det nå gitt adgang til å kunne øve innendørs. Les mer om dette på Norsk Musikkråd: https://www.musikk.no/nmr/nyheter/anbefaling-innendors-musikkovelser                                                                                                                                               Gjeldene smittevernsveileder finner dere her: www.koralliansen.no

 

Søk Voksenopplæringsmidler:

Søknadsfristen er fortløpende, men man skal søke før koret starter opp sine øvelser. Ta kontakt med ditt lokale fylkesmusikkråd.

Et vanlig kor får gjerne mellom 8 - og 12 tusen kroner per år. Nytt fra i år er en ny søkeportal slik at du må ta kontakt med ditt lokale fylkesmusikkråd dersom du ikke allerede er blitt kontaktet. Vi anbefaler dere å søke selv om øvelsene er utsatt. Søk som om det er et vanlig semester. Ditt fylkesmusikkråd finner du her: www.musikk.no

 

Trenger vi betale medlemskontingent når koret har pause?

Detter er et svært viktig spørsmål! 

Vi kirkesangforbundet (og alle andre organisasjoner) vil på det sterkeste anbefale alle å betale medlemskontingent til sitt kor, også i en pausesituasjon. Dette er svært viktig for den videre driften. Dersom medlemstallene i organisasjonene synker, kan dette påvirke offentlige tilskudd og støtteordninger på mange nivåer. Det er noe vi ikke ønsker. Vi håper derfor at alle korsangere støtter opp om koret sitt, også i denne vanskelige situasjonen som vi alle er i, og betaler sin medlemskontingent.

 

Søk konsertstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Planlegger koret ditt konsert med en profesjonell aktør/solist i løpet av 2021, bør dere søke om konsertstøtte gjennom ordningen «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfrist: 15. mars: http://aktivitetsmidler.no

 

NM for kor 7. – 10. oktober 2021

Koralliansen har bestemt dato for neste Norgesmesterskap for kor: 7.- 10. oktober 2021.

Uforpliktende påmelding frem til 15. april 2021.

Per 4. mars er det påmeldt 21 kor fra Korforbundet, 2 fra Ung i kor og 1 kor fra Norsk Sangerforum. Ingen påmeldte fra Norges kirkesangforbund, foreløpig!

Informasjon om programmet blir kunngjort på

www.nmforkor.no og på Facebooksiden til NM for kor.

Se også vedlagte brev.

 

Kurs i ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 23. og 24. mai

Stavanger: I et ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi på nytt kurs i ledelse av gregoriansk sang. Kursene er uavhengige av hverandre.

Se vedlagte brosjyre eller www.kirkesang.no

 

Flere dirigentkurs:

Som dere kjenner til arrangeres det kontinuerlig kurs for korledere på mange ulike nivå over det ganske land. På grunn av koronaen er mange av disse utsatt og noen har foregått digitalt. Men, mange har og blitt avholdt! Dette fordi gruppene forholdsvis er små J

Vårens kurs er i ferd med å bli lagt ut. Flere kommer til etter hvert.

Sjekk alt dette på: www.koralliansen.no


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer