top of page

man. 08. apr.

|

Koppang

Salmeskriveverksted 2024.

Hvilke salmer trengs i vår tid? Hvordan skal fremtidens salmer se ut? Hvis du er et skapende, skrivende eller komponerende menneske, kan du nå få muligheten til å delta på et kreativt salmeverksted i regi av Norsk hymnologisk forening på Lia Gård 8. - 11. april 2024.

Salmeskriveverksted 2024.
Salmeskriveverksted 2024.

Tid og sted

08. apr. 2024, 16:00 – 11. apr. 2024, 14:00

Koppang, Lia Gård, 2480 Koppang, Norge

Info

En veiledergruppe bestående av Ingrid Brækken Melve (salmedikter,  forfatter og prest), Rawdna Carita Eira (samisk norsk forfatter og  dramatiker), Heidi Strand Harboe (salmedikter, poet og lærer), Bjørn  Andor Drage (kantor og komponist) og Torbjørn Dyrud (komponist,  visesanger og kantor ) vil lede verkstedet.

Vi skal møtes på retreatstedet Lia Gård i Østerdalen, som har mange arbeidsrom og flere liturgiske rom.

Prisen for denne uken blir kr. 3 500,- som inkluderer alt av program,  kost og losji. I tillegg kommer kr. 500,- i påmeldingsavgift. Søk gjerne  arbeidsgiver om støtte til å delta.

Styret i Norsk hymnologisk forening har vedtatt at det vil bli gitt  noe reiseutjevningsstøtte til de som har behov for det. Eventuell støtte  gis etter søknad.

Program (med forbehold om endringer)

Ankomstdag mandag 8. april: - Ankomst fra kl. 16.00 - 19.00 Varmt kveldsmåltid - 20.00 Velkomst og åpningssamling - ca 21.00 Kveldsbønn

Tirsdag 9. – onsdag 10. april: - 08.00 – 08.30 Frokost - 08.30 Morgenbønn - 10.00 Fellesøkt. Inspirasjon. Metode. - 11.00 Kaffe / te i peisestua - 11.30 Individuelt arbeid - 12.45 Middagsbønn - 13.00 Middag - 14:00 Individuelt arbeid / veiledning - 16.00 Kaffe / te - 16.30 Fellessamling – vi deler noe av det vi jobber med. Korte responser - Fritid / individuelt arbeid - 18.45 Kveldsmat - 21.00 Kveldsbønn

Avreisedag torsdag 11. april: - 08.00 – 09.00 Frokost - 09.00 Nattverdgudstjeneste - 10.15 Fellessamling - Stillhet/individuelt arbeid - kaffe og te - 12.00 Avslutningssamling - 12.45 Middag - Avreise

Ønsker du å være med på salmeverkstedet?

Send en søknad innen 15. november 2023 til post@norskhymnologiskforening.no med følgende opplysninger:

- Fullt navn - Adresse - E-postadresse - Mobilnummer - Fødselsår

- Skriv kort om ett eller to av dine forbilder eller inspirasjonskilder  innen salmeskriving/-komposisjon. Skriv også litt om hvordan du selv vil  beskrive dine egne salmetekster/-melodier.

- Legg ved søknaden ett eller flere eksempler på tekster eller musikk  som er representative for deg som tekstforfatter/komponist. Utkast og  ideer til salmetekster eller -melodier kan også vurderes om du ikke har  noe som er helt ferdig – vi ser etter potensiale!  Eksemplene vil bli anonymisert før de sendes videre til vurdering for  utvelgelse.

(Deltakerne velges ut av en komité på bakgrunn av søknaden og innsendte verker).

Salmeverkstedet støttes økonomisk av Kirkerådet.

Del

bottom of page