top of page

Styret for NKSF Bjørgvin stiftslag 2024-25:

Leiar: Eli-Johanne Rønnekleiv, enkeltmedlem, valt for 1 år
mob.: 906 53 562 - epost: eljoron@yahoo.no

Nestleiar: Isak Slettebø, St. Paul-koret, valt for 2 år
epost: isak.slettebo@gmail.com

Skrivar: Lisbeth Rustad, Sotra Reviderte, valt for 2 år
epost: lisbeth.rustad@gmail.com

Kasserar: Lenamaria Gravdal, ikkje på val
epost: lenamaria.gravdal@me.com

Styremedlem: Trude Skogesal, Cantus i Skjold, ikkje på val
epost: trusko72@gmail.com

Varamedlem: Asbjørn Snilstveit, dirigent for Birkeland kantori, ikkje på val
epost: as554@kirken.no

Varamedlem: Maria Krakus, St. Paul-koret, valt for 2 år
epost: maria.krakus@outlook.com
bottom of page