Her finner du siste oppdatering på smittevernsveilederen

Publisert: 18.09.2020

https://sites.google.com/view/koralliansen/


Kan du smittevernreglene for kor?

Publisert: 14.09.2020

 

Bli med på en times webinar tirsdag 15. eller torsdag 17. september

I disse tider er det viktig å kunne smittevernreglene for korøvelser. Alle dirigenter og styremedlemmer i kor bør kjenne disse. Vi arrangerer derfor to seminarer på video 15. og 17. september kl. 17.00. Innholdet i de to seminarene vil være det samme. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål.

 

Seminarene vil bli gjennomført på Zoom som et webinar. Det betyr at det ikke er video på deltakerne, bare på de som sitter i panelet.

 

Det er ingen påmelding til seminarene. Det er bare gå inn på lenkene under før det starter:

 

Lenke til webinar tirsdag https://zoom.us/j/93944955791

Lenke til webinar torsdag https://zoom.us/j/97725168885

 

Hilsen Koralliansen og Norsk musikkråd


NKSF INFORMERER 21. august

Publisert: 21.08.2020

 

Fotokonkurranse – gjensynsglede – dokumenter oppstarten                  Musikkens studieforbund inviterer til fotokonkurranse: Innsendingsfrist 31. august https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/fotokonkurranse

 

Smittevern på korøvelser
Det er ikke kommet særlig mye oppdateringer som gjelder korøvelser og frivillig arbeid i løpet av sommeren. Fredag 12. juni kom regjeringa med lettelser i smittevernreglene. Gjeldene smittevernveileder finner dere her: www.koralliansen.no

Koralliansen planlegger nytt webinar 2. sept., om korøvelser og smittevern. Tidspunkt kommer snart.

 

Voksenopplæringsmidler, såkalt VO – midler:

Søknadsfrist er vår og høst – ta kontakt med ditt lokale fylkesmusikkråd snarest.

Dere får inntil kr. 120,- per undervisningstime. Et vanlig kor får gjerne mellom 8 og 12 tusen kroner per år. Ditt lokale fylkesmusikkråd finner du på www.musikk.no

 

Søk dirigentstipend

Søknadsfrist 15. september: www.koralliansen.no

 

Søk om konsertstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfristen: 15. september: http://aktivitetsmidler.no

 

Produksjons og driftsstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfrist 15. oktober: http://aktivitetsmidler.no

 

Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Sjekk om du kan søke.  Søknadsfrist 15. september.

Bokmål:  https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/
Nynorsk: https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/

(Regjeringen kom med ny støttepakke 20.8. Dere får ny mail når vi vet mer)

 

Kurs i ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 23. og 24. oktober

Stavanger: I et ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi på nytt kurs i ledelse av gregoriansk sang. Kursene er uavhengige av hverandre.

Se vedlagte brosjyre eller www.kirkesang.no

 

Kurs i arrangering av salmer og gudstjenestemusikk for messingblåsere,

 1. og 21. november

Bergen: Kurset er spesielt rettet mot organister/kantorer som har tilgang på messingblåser til sine gudstjenester eller konserter.

Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no

 

Kurs i stemmedannelse for korledere, 6. og 7. november

Sandnes: For korledere som ønsker å utvide sin sangtekniske kompetanse.

Kom og få nyttige tips fra Kersti Ala-Murr.

Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no

 

Øvrige dirigentkurs:

I tillegg til nevnte kurs, arrangerer vi en mengde dirigentkurs rundt om i vår ganske land. Kurs for de som vil prøve seg som dirigent for første gang, kurs for viderekomne, og ikke minst vil vi og løfte frem Mentorordningen!

Sjekk alt dette på: www.koralliansen.no

 

NM for kor 7. – 10 oktober 2021

Koralliansen har bestemt dato for neste NM i kor: 7.- 10. oktober 2021.

Frist for påmelding vil være 1. april 2021. Frist for innsending av repertoar vil være 1. september 2021. Informasjon om programmet vil bli kunngjort på

www.nmforkor.no og på Facebooksiden til NM.


KORLEDERSEMINAR i UTSTEIN KLOSTER okt. 2020.docx

KORLEDERSEMINAR Bergen november 2020.docx

KORLEDERSEMINARStemmedannelse i kor for korledere nov.2020.docx

NKSF informerer 21.8.20.pdf

Olav Øgaard minnepris 2020

Publisert: 30.06.2020

Olav Øgaards minnefond for unge kirkemusikere ble formelt opprettet 6. desember 2016.

Minnefondet skal hedre kantor Olav Martin Øgaards gode virke og minne.

 

Fondet skal stimulere interesse og forståelse for og utøvelse av kirkemusikk i Norge, primært ved å dele ut en minnepris til en ung organist/utøver som vil videreutvikle seg innen orgelspill og kirkesang. 

Mer informasjon om minnefondet finner du her: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/918337598.PDF?rand=472

 

 

Hvem kan søke?

 

Du må være i alderen 15-35 år.

Du må spille orgel. Vedlagt din søknad må det ligge en video på inntil 5 minutter som demonstrerer dine ferdigheter som orgelspiller, samt en kort beskrivelse av deg og hva du eventuelt tenker å bruke prisbeløpet til.

Du må søke som enkeltperson.

Du må også ha minimum 1, helst 2 referanser i søknaden.

 

Dersom du er under 18 år, må du ha foresattes underskrift.

Det er ønskelig at prisvinneren deltar på konsert i Slettebakken kirke søndag 25. oktober 2020.

 

Beløpet som skal deles ut i 2020, er kr. 15.000,-

 

Søknad og vedlegg sender du til ogaardminnefond@gmail.com

 

 

Søknadsfrist: 10. august 2020

 


Mentorordning for kordirigenter!

Publisert: 28.05.2020

Hei til kor og dirigenter!

 

Fra høsten starter Koralliansen en ny runde med mentorordning for kordirigenter. Ordningen gir fire dirigenter muligheten til å bli fulgt opp av Mentor som mentor gjennom et år.

Dirigenter kan nå søke om å få være med på denne ordningen sammen med et kor som du dirigerer. Ordningen er økonomisk støttet av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter. Det er en egenandel på 5000,- kroner som det er naturlig at koret dekker. Søknaden er forpliktende, så før du søker må du avklare med koret ditt at de dekker denne egenandelen.

 

Søknadsfrist er 8. juni 2020.

 

Her finner du søknadsskjemaet: Klikk her. 

 

Blant de som søker blir det valgt ut fire dirigenter. Utvalget blir gjort slik at det blir en gruppe som passer sammen, blant annet med utgangspunkt i type kor. Vi planlegger en ny runde med mentorordning neste år, så det kommer flere muligheter.

 

Målsetning

Målsetninger for mentorordningen er:

 

 • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
 • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
 • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

 

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

 

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

 

Litt om opplegget

Mentoropplegget vil bestå av følgende elementer:

 

 • Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.
 • Eksempler på slike møteplasser vil være: Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer
 • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
 • For voksenkordirigenter vil det bli en helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene
 • For barne- og ungdomskordirigenter vil det bli  to dagsseminar der de fire dirigentene har rollespill, jobber med repertoar, oppvarming, metode og ser filmer fra egne øvelser.

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

 

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Det er heller ingen krav til organisasjonstilknytning for koret.

 

Du kan lese mer om Koralliansen på www.koralliansen.no

 

 


Gladmelding fra Norsk Musikkråd

Publisert: 12.05.2020

Hvis forholdne legges til rett kan endelig kor øve sammen igjen!

Helsedirektoratet har godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. DERSOM man oppfyller kriteriene i veilederen kan man nå øve sammen! Men, det er VIKTIG å lese alt. Her er mange ting som må avklares før man kan sette i gang. Kirkeverger og daglig ledere er de som vil kunne gi endelig klarsignal.

Les mer her:

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/endelig-far-kor-og-korps-ove-sammen-igjen

Her er veilederen for kor som må leses før man starter. Denne blir automatisk oppdatert når endringer kommer!

https://docs.google.com/document/d/1cYHy3JPMP04yxSDgnbGs2rdWhD-X-Wou766LOmEgSA4/edit

 


Skriv en sang! Konkurranse for deg mellom 18 og 35 år

Publisert: 21.04.2020

Det skal være generalforsamling I Kirkenes verdensråd. I den anledning utlyser de en konkurranse. Fristen er 30.juni 2020. Søkere må være mellom 18 og 35 år fra en medlemskirke i Kirkens verdensråd.

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/young-songwriters-invited-to-shine-for-wcc-11th-assembly

    https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/flyeryouthcontestdoc.pdf


Rapportering av timer til Musikkens studieforbund

Publisert: 16.04.2020

 

Mange lurer på hvordan de nå skal rapportere studietimer til Musikkens studieforbund. Se her:

https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/koronaviruset-rapportering-av-timer

 


Svein Ellingsen (1929-2020) - i stor takksemd

Publisert: 11.04.2020

Det er med vemod og i stor takksemd Norges kirkesangforbund og heile kirkesangrørsla har tatt imot meldinga om at Svein Ellingsen døde Palmesøndag. Svein Ellingsen har på ein særleg måte inspirert kyrkjesongen og salmesongen i Norge, og hans samarbeid med fleire av våre fremste kyrkjemusikarar er ei STOR gåve til kyrkja vår. Norges kirkesangforbund takka og heidra Ellingsen med å overrekke han æresprisen «Davidsharpa» under Rikskirkesangfesten i Drammen 2008. I Norsk Salmebok er det heile 58 salmar og omsetjingar som ber namnet hans.  

Han var ein sjeldan kulturpersonlegdom og kunstnarsjel. Eyvind Skeie skriv i Svein Ellingsen-biografien, En livsfortelling, om ei oppleving Ellingsen hadde i møte med ei tekst av malaren Henrik Sørensen: «En kunstners eneste veiviser er hans hjertes hellige ild og følelse, men først og fremst kjærligheten…All kunst står i tjeneste hos det hellige i livet». Og Ellingsen føygde til med si vakre handskrift: «Ja, kunst er tjeneste». Slik levde han også, ein audmjuk, lun og lavmelt tenar, og med eit kraftfullt nærver. Det lyste fred av dei gode augene hans. Svein Ellingsen var også malar. Han såg det vakre i små flater, og formidla det med varme fargar.

I 40 år hadde han ein draum om å få sjå eit maleri han var særleg glad i. Bildet handla om å kome heim, og då han fekk stå framføre Rembrandt’s «Den bortkomne sønn» i Eremitasjen i St.Petersburg, så var det ei av hans livs største opplevingar.

Det å stimulere og forløyse salmesongen og tilbedinga er også ei diakonal teneste. Hausten 1989 hadde eg ilag med kantor Jørn Fevang førebudd ei høgmesse i Lilleborg Kirke i Oslo med Svein Ellingsen-salmar. Vi markerte salmediktarens 60-års dåpsdag og han var sjølv til stades og hadde ordet i gudstenesta. I preika omtala eg Svein som «vår kirkes salmediakon». Den «tittelen» likte han godt og det passa han godt. Kunst er teneste, og salmen er ein særeigen sjanger både litterært og musisk. Hausten 2019 hadde vi ei liknade høgmesse i Bragernes kirke i Drammen i samband med Svein’s 90 årsdag. Då feira vi «Fylt av glede over livets under», over dåpslivet og dåpens lys som «forblir når livet slokner».

Gudstenestene våre er blitt mykje rikare med Ellingsen sine salmar. Sjølv dei som har fortviling og mørke i seg er hymniske. Han hjelper oss med å løfte sinn og sansar mot Gud og samstundes mot menneska og verda, som han også løftar inn i det gudstenestelege møte. «Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem» og «Vi samles her i manges sted» er strofer frå Svein Ellingsen sitt liturgiske hjarte. Han makta på ein eigen måte å formidle noko av samtidas livsoppleving og dei store eksistensielle spørsmåla.

Vår salmediakon har slutta å synge og lagt ned penselen og pennen. Livsverket hans er fullenda, og det er grensesprengande på mange vis. Han og vi held fram med kyrkjesongen, og Svein Ellingsen vil vise veg i lang tid framover. Gjennom lengt og smerte, i uro, håp og glede, viser han veg inn i lovsongen, inn i tilbedinga og inn til gudstenesta. I denne stille veka og i Coronatiders angst og uro passar påskesalmen og dåpssalmen «Døden må vike for Gudsrikets krefter» betre enn nokon gong:

 

Døden må vike for Gudsrikets krefter! Du som var død er vår Herre i dag!

Kristus du lever og står ved vår side her hvor vi rammes av jordlivets slag.

 

Livet og døden, ja, alt er forvandlet! Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens pakt.

Troen er gitt oss: Guds rike skal seire! Mørket som binder oss, mister sin makt.

 

Vi lyser Guds fred over Svein Ellingsen’s gode minne.

 

Øystein Bjørdal, domprost em.        

(tidl. leiar av Norges kirkesangforbund)


NKSF informerer, april 2020

Publisert: 07.04.2020

Krisepakke for kulturen – for kostnader ved arrangement over 25.000,-

Det er vedtatt en krisepakke som korene kan søke på i forbindelse med arrangement som er avlyst på grunn av koronautbruddet. Søknadsfristen blir 21. april, søknadskjemaet åpner 14. april. Kor som er registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars kan søke refunderte kostnader som er mer en 25.000,- Du kan lese om ordningen her:

https://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/

 

Medietrykk for å få ytterligere avhjelpning av kostnader korona-krise

Fra vårt samarbeidsorgan Norsk Musikkråd (NMR), er alle kor oppfordret til å skape blest om de utfordringer koronakrisen gir:

Her er et eksempel fra et kor som har fått på saken lokalt.

https://www.sognavis.no/tapar-fleire-hundre-tusen-kroner-pa-avlyst-palmerevy/s/5-115-402395

Uten trykk nedenifra kommer vi aldri til å få en kompensasjonsordning som reelt dekker tap og inntektsbortfall. Anmoder på det varmeste om å få opp bevisstheten lokalt om å formidle lokale konsekvenser. Et godt eksempel fra et skolekorps: https://sageneavis.no/kultur/alvorlig-for-skolekorpsenes-fremtid/19.2918

Ta ellers kontakt med NMR hvis det trengs veiledning. NMR har engasjert ekstra kommunikasjonsressurser blant annet til dette.

NMR har laget mal for pressemelding:

https://www.musikk.no/nmr/koronaviruset/lokalt-arbeid

Mvh Bjarne Dæhli, daglig leder i Norsk Musikkråd, tlf 22 00 56 00 eller 950 62 358.

 

Du kan nå søke om Momskompensasjon for regnskapsåret 2019

Søknadsfristen er 1. juli 2020

Alle som søker må ha eget organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret.

 

NM for kor 7. – 10 oktober 2021

Koralliansen har bestemt dato for neste NM i kor: 7.- 10. oktober 2021.

Frist for påmelding vil være 1. april 2021. Frist for innsending av repertoar vil være 1. september 2021. Informasjon om programmet vil bli kunngjort på www.nmforkor.no og på Facebooksiden til NM.

 

Til slutt vil vi ta med følgende kunngjøringer:

Kompetanseheving for kirkemusiker NMH. Søknadsfrist 15. april 2020

Norges musikkhøyskole har en rekke tilbud i videreutdanning.

https://nmh.no/studier/videreutdanning/

 

Barnekorledelse NMH. Søknadsfrist 15. april 2020

Norges musikkhøyskole lyser ut videreutdanning i barnekorledelse.

https://nmh.no/studier/videreutdanning/barnekorledelse

 

Rytmisk korledelse. NLA Staffeldtsgate. Søknadsfrist 20. april 2020

NLA Høyskolen i Staffeldtsgate lyser ut to nye studier i rytmisk korledelse. En årsenhet og et deltidsstudium.https://www.nla.no/studietilbud/studieprogrammer/arsstudium-i-utovende-musikk-med-fordypning-i-korledelse/


MVA - Søknad for regnskapsåret 2019.doc

Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement.

Publisert: 06.04.2020

Arrangører  i  frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller  pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektorenvedtatt  3. april 2020.

Det er satt av  700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten).  Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

OBS! Vi kommer til å åpne for søknader og legge ut søknadsskjema 14.april. Før påske kommer vi til å legge ut veiledere og informasjon her på nettsidene våre, slik at søkerne kan forberede seg best mulig.  

Hva som kompenseres avhenger av  om  arrangementet har blitt avlyst,  stengt eller utsatt:

 • Arrangører som  har  avlyst  eller  stengt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset  vil  få kompensert  netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter  samt eventuelle  merutgifter  som følge av avlysningen  eller stengingen.
 • Arrangører som har  utsatt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset  vil  få kompensert  eventuelle  merutgifter  som følge av utsettelsen.

Hvem kan  søke om kompensasjon:

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.
 • Arrangører i  frivillighets- og idrettssektoren som var  registrert i  Frivillighetsregisteret  før 5. mars 2020.   Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet.
 • Arrangører som er under  konkursbehandling  kan  ikke  søke om kompensasjon.

Hvilke krav må arrangementene som det søkes kompensasjon  for  oppfylle:

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Det kan  ikke søkes  om kompensasjon for  blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet ble  avlyst, stengt  eller  utsatt.
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.
 • Arrangementer som  organisasjonen  ikke selv  skulle  arrangere.
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i  den gjeldende perioden  samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner  for arrangøren.
 • Arrangører  som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Alle arrangører med søknader  som oppfyller ordningens vilkår  vil få kompensasjon. Det tildeles kompensasjon én gang per søker i gjeldende periode.  Navn på søker,  søknadsbeløp og bevilget  beløp  vil  offentliggjøres på  Lotteri- og stiftelsestilsynets  nettsider. Hvilke opplysninger som skal gis følger av søknadsskjema.  Dokumentasjon  i  form av vedlegg  skal ikke vedlegges søknaden,  men kan kreves fremlagt i ettertid.

Når kan du søke

Vi jobber med å utvikle søknadsskjema for ordningen, og kommer til å åpne for søknader 14.april. Informasjon, hjelpeskjema og søknadsskjema kommer til å ligge på nettsidene våre.

Søknadsfristen er 21.april 2020.

 


Korøving i koronatiden?

Publisert: 27.03.2020

Kjære alle sammen 

Håper at det står bra til med dere alle! Mange savner å kunne gå på korøvelser og særlig nå når vi går mot påske, vår største høytid. Noen har funnet frem til alternative øvelser, og gode tips kan man finne flere steder. Blant annet finnes spennende grupper på facebook. "Korøving i koronatiden" og "Alternative korøvelser"  
 
Her finner dere noen tips for å holde koraktiviteten i gang:
 • Møteplass: Mange kor og kursarrangører bruker nå verktøyet Zoom som en møteplass der man kan få sett hverandre, synge/snakke sammen og gitt instruksjoner i det videre korarbeidet. Et glimrende verktøy også til styremøter og repertoarkomiteer. Det holder at administrator laster ned appen. Alle sangerne kobler seg opp via en delt link for å delta. Det er en klar fordel om alle har kamera på sin skjermenhet. Teams er også et godt alternativ, spesielt for mindre grupper.
 • Lydfiler til egenøving: GarageBand er en app som kan være fin å bruke til å synge inn stemmer og lydfiler til deling av aktuelt repertoar for egenøving. Gode alternativer er Spire Music Recorder (en enklere variant), eller Logic Remote (litt mer avansert).
 • Notelære: Det finnes også en rekke verktøy som sangerne kan benytte for å utvikle notekunnskap og gehør, som for eksempel app'ene Theory Lessons, Tenuto og EarMaster.
 • Utvikle nytt repertoar: Denne våren er også en ypperlig anledning til å grave mer i notearkiver og det mangfoldet av innspillinger som er av kormusikk, i leting etter nytt repertoar til kor og ensembler. Og mange komponister og arrangører vil sette stor pris på å bli engasjert til å skrive ny musikk i disse hjemmetider!

Kor og koronaviruset: Avlys alle aktiviteter

Publisert: 13.03.2020

Det er nå klart at koronaviruset sprer seg raskt. På bakgrunn av regjeringens nye tiltak for å hindre spredning av korona, anbefaler vi våre medlemskor om å avlyse alle koraktiviteter – i første omgang frem til etter påske – 14. april. Denne oppfordringen omfatter både konserter, fellesøvelser, stemmeøvelser, årsmøter og sosiale aktiviteter.

De fleste av våre dirigenter er jo lønnet gjennom kirken, men de av dere som betaler deres egen dirigent, anbefaler vi på det sterkeste at dere fortsetter å betale dirigenten på vanlig måte. Det er viktig å gå i dialog med dirigenten. Dirigenten kan for eksempel sende ut noter og øvingsfiler slik at koret kan øve hjemme. Det går også an å få til en løsning der avlyste øvelser kan tas igjen som ekstraøvelser på et senere tidspunkt. Dette gjelder selvfølgelig alle kor, med eller uten egenlønnet dirigent.

Utgifter og avtaler knyttet til konserter

Vi anbefaler at dere utsetter konserter, heller enn å avlyse dem. Noen kor har kanskje pådratt seg kostnader knyttet til konserter som nå blir utsatt eller avlyst. Det kan for eksempel dreie seg om leie av lokaler. Disse avtalene vil falle innenfor det som heter force majeure, noe som gjør at dere blir fritatt fra avtalen uten å betale, også selv om dette ikke framkommer direkte i avtalene. 

Presisering: Dette gjelder avtaler som ble inngått før korona-faren ble kjent i Norge. Dersom dere skal inngå noen nye avtaler nå, bør dere ta med følgende setning i avtalen: "Avtalen bortfaller uten noen forpliktelse dersom den ikke kan gjennomføres grunnet koronaviruset." 

Kulturlivet rammes hardt

Denne situasjonen går hardt ut over mange aktører i kulturlivet. Sammen med andre organisasjoner arbeider vi for at regjeringen skal sette i gang tiltak som kan avhjelpe krisen i kulturlivet. 

Situasjonen er ekstra alvorlig for frilansmusikere som nå mister sine inntekter over natta. Norges kirkesangforbund støtter støtter kravet fra Creo om kompensasjonsordninger for virksomheter og frilansere i kulturlivet.

Støtteordninger

Vi jobber nå med løsninger for at korene ikke skal få redusert utbetaling av støtteordninger som følge av denne situasjonen. Vi er blant annet i dialog med Musikkens studieforbund om å kompensere bortfallet av voksenopplæringsstøtten for disse ukene.

Konsertstøtte fra Aktivitetsmidler for kor

Søk på konsertstøtte som normalt dersom dere skal ha konserter i samarbeid med profesjonelle. Dette gjelder selv om det er usikkert om konserten faktisk vil bli gjennomført på den planlagte datoen. Fristen er 15. mars. 

 

Vi holder dere oppdatert

Her på www.kirkesang.no vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. Vi kommer til å gi nærmere beskjed angående ukene etter påske når den tiden nærmer seg. 

Dette er en krevende tid for hele Norge. Mange vil sikkert savne sangen og korfellesskapet i tiden som ligger foran oss nå. Hvis du har noen gode tips og ideer, må du gjerne så skal vi dele dem med flere. Følg kirkesangforbundet på facebook.

Påskefeiring i kirkene

Vi frykter at disse restriksjonene kommer til å utvides – og dermed vil mange menigheter oppleve at også påskefeiringen blir avlyst. Mange av våre kor har sentrale oppgaver knyttet til påskens gudstjenester og konserter – og vi ber om at dere er lojale mot lokale vedtak knyttet til aktivitet og avlysninger – også i høytiden.

Fortsett med å synge!

I tiden framover gjelder det å holde på humøret og støtte hverandre. Helseministeren sa på pressekonferansen i går at en tur i skog og mark er anbefalt og lovlig. For egen regning vil vi anbefale at dere synger også – og gjerne salmer knyttet til kirkeåret - det hjelper for det meste.

Ta godt vare på både sangere og dirigenter de neste ukene!

 

 


Kor og koronaviruset 2.docx

NKSF informerer, januar 2020

Publisert: 28.01.2020

 
 • Dirigentstipend
 • Konsertstøtte gjennom Aktivitetsmidler for kor
 • 2 kurs i ledelse av gregoriansk sang
 • Kurs i arrangering av salmer og gudstjenestemusikk for messingblåsere
 • Øvrige dirigentkurs i regi av Koralliansen
 • Kirkekorfestival i York, 16.-19. oktober 2020
 • Rabatt på billetter under Oslo internasjonale kirkemusikkfestival
 • Oppdatering av kontaktinformasjon

Les mer

Festivaler 2020

Publisert: 08.01.2020

11.03. - 15.03.2020  - Roma Music Festival - 9th International choir and orchestra festival in Rome (Italy)
01.04. - 05.04.2020 - Istra Music Festival - 10th International festival of choirs and orchestras in Poreč (Istria, Croatia)
29.04. - 03.05.2020 - Costa Barcelona Music Festival - 9th International choir and orchestra festival in Calella on the Costa Barcelona (Spain)
13.05. - 17.05.2020 - Venezia Music Festival - 11th International festival of choirs and orchestras in Venice and Jesolo (Italy)
01.07. - 05.07.2020 - Budapest Music Festival - 6th International choir and orchestra festival in Budapest (Hungary)
22.07. - 26.07.2020 - Toscana Music Festival - 12th International festival of choirs and orchestras in Tuscany (Italy)
19.08. - 23.08.2020 - Paris Music Festival - 10th International choir and orchestra festival in Paris (France)
26.08. - 30.08.2020 - Praha Music Festival - 11th International festival of choirs and orchestras in Prague (Czech Republic)
30.09. - 04.10.2020 - Cracovia Music Festival - 12th International choir and orchestra festival in Cracow (Poland)
15.10. - 19.10.2020 - Lago di Garda Music Festival - 14th International choir and orchestra festival on Lake Garda (Italy)
29.10. - 02.11.2020 - Wien Music Festival - 7th International festival of choirs and orchestras in Vienna (Austria)
03.12. - 06.12.2020 - Badenia Advent Music Festival - 10th International choir and orchestra festival in Baden (Germany)

Contact: info@mrf-musicfestivals.com
Website: www.mrf-musicfestivals.com

I hope you can implement these dates soon - thanks in advance.

Kind regards,

Gregor Laskowski
MRF Music Festivals
www.MRF-MusicFestivals.com

Find us on Facebook:
www.facebook.com/MRF.MusicFestivals


Velkommen til kirkekorfestivalen i York, 16. - 19. oktober 2020

Publisert: 14.12.2019

Etter en svært vellykket kirkekorfestival i York i 2017, snur vi igjen nesen sørover, intar byen og setter vårt preg på dette vakre sted som så svært godt kjenner til de norske vikinger! I motsetning til den gang for 1000 år siden, da de brutale vikingene erobret byen, er vi nå særdeles velkome tilbake!

Velkommen til Kirkekorfestivalen i York 2020

Påmelding innen 1. mars 2020

Utsatt påmeldingsfrist: 1. juni 2020


Kirkesangforbundet York 2020.pdf

Kurs denne våren

Publisert: 26.11.2019

 

 

 

 
Ledelse av gregoriansk sang2
Ledelse av Bibelsk salme

NKSF informerer, september 2019

Publisert: 03.09.2019

 

 • Konsertstøtte
 • Dirigentstipend
 • Voksenopplæringsmidler
 • Kurs i ledelse av gregoriansk sang
 • Dirigentkurs i regi av Koralliansen

 

Søk om konsertstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfristen: 15. september.

Logg inn gjennom hjemmesiden vår: www.kirkesang.no

 

Søk om dirigentstipend!

Søknadsfrist 15. september: www.koralliansen.no

 

Det er fremdeles ledige plasser på kurs i ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 25. og 26. oktober 2019

I et ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi kurs i ledelse av gregoriansk sang. Kurset finner sted på Utstein pilegrimsgard og Utstein kloster.

Se vedlagte brosjyre eller www.kirkesang.no

 

Koralliansen:

Vi i Koralliansen har oppnådd mange spennende ting. Blant annet har vi jobbet mye med dirigentutvikling. Vi har nå en mengde kurs og seminarer som blir arrangert rundt i store deler av landet vårt. Ikke minst vil vi og løfte frem Mentorordningen! Sjekk: www.koralliansen.no

 

Norgesmesterskapet i kor, 11. – 13. oktober 2019:

For andre gang er det Koralliansen som er arrangør for NM i kor.

Påmeldingsfristen var 1. april. Sjekk her:http://nmforkor.no

 

Isle of Man:

Kirkekorfestivalen på Isle og Man er nå fullbooket. Nøyaktig 202 personer er påmeldt.

Vi ser frem til spennende kirkekordager på den lille vakre øya som ligger mellom England og Irland. Kirkekorsangen vil prege øya den første helgen i oktober. Spesielt ser vi frem til å synge i katedralen i Pil, under ledelse av domorganist, Peter Litman.

 

Stavanger 1. september 2019                                              

 

Ragnhild Hadland

Daglig leder i NKSF


Søk konsertstøtte nå

Publisert: 30.08.2019

Frist for å søke om konsertstøtte gjennom Aktivitetsmidler for kor er 15. september!

www.aktivitetsmidler.no

 

 


Søk om dirigentstipend! Frist 15. september

Publisert: 19.08.2019

Velkommen til å søke om dirigentstipend!

Lese mer på www.koralliansen.no  eller gå direkte inn til søknadsportalen her: : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2_SUNvEit5Fd4r1FkIPEHZILpyGlFImp_kQik70adKAu1w/viewform


Husk å søke om Momskompensasjon

Publisert: 06.06.2019

Utsatt frist til 1. juli 2019

Som dere har fått mail om tidligere, må alle som søker om momskompensajon være registrert i Frivillighetsregisteret. For å være registrert i Frivillighetsregisteret må koret ha eget organisasjonsnummer.

For å registreres i Frivillighetsregisteret, klikk her...

Hvis dere vil lese hele forskriften om MVA-kompensasjon, klikk her...

 

Slik søker du:

Vedlagte søknadsskjemaet fylles ut, skrives ut og signeres. Sammen med revidert og revisorunderskrevet regnskap sendes dette til Norges kirkesangforbund, postboks 2506, Eiganes, 4094 Stavanger, eller på e-post: post@kirkesang.no

 


MVA - Søknad for regnskapsåret 2018.doc

Davidsharpa til Trond Kverno og Eyvind Skeie!

Publisert: 26.05.2019

Davidsharpa, Norges kirkesangforbunds høyeste utmerkelse, tildeles for særdeles fortjenestefullt arbeid innen skapende kirkemusikk, salmediktning og utøvende kirkemusikalsk virksomhet.

På "Salmenes dag" i Oslo ble denne utmerkelse tildelt Trond Hans Farner Kverno og Eyvind Skeie av styreleder i Norges kirkesangforbund Bengt Norbakken.

Davisaharpa som er laget av Nidarosdomens restaureringsarbeider, er et glassmaleri med motivet kong David som harpespiller.

 

David, sangeren 

Til Trond Kverno, kirkesangeren.

Med takk fra Norges kirkesangforbund

 Styreleder Bengt Norbakken overrekker Davidsharpa til Trond Kverno.Styreleder i Norges kirkesangforbund, Bengt Norbakken overrekker Davidsharpa til Eyvind Skeie.
David, sangeren
Til Evind Skeie - salmedikteren. Med takk fra Norges kirkesangforbund.


Les mer

Landsmøte i Norges kirkesangforbund

Publisert: 14.03.2019

Beng Norbakken, ny styreleder i Norges kirkesangforbund

Bengt Norbakken kommer fra Finnsnes i Nord-Hålogaland. Han er kantor i Gand menighet i Sandnes. Bengt er en svært kyndig kordirigent som sammen med sine kor løfter gudstjenester og konserter til glede for svært mange. Bengt har også lang organisasjonserfaring, blant annet som nestleder i MFO (CREO) Bengt har dessuten sittet som styremedlem i kirkesangforbundet i 2 år. Vi ønsker Bengt hjertelig velkommen som ny styreleder i Norges kirkesangforbund!

Nye styremedlemmer ble også valgt. Sentralstyret består nå av: Bengt Norbakken, leder, Eli- Johanne Rønnekleiv, Kristian Finn Risung, Grethe Feragen og Anne Karin Stormyr. Varamedlemmer er Per Erik Karlsson Brodal og Bernt Nordset.

 

 

 

 

    Landsmøtedeltakere 2019

 

 

 

Vår styreleder, Olav Gading valgte etter flere år i organisasjionen å tre av. Daglig leder, Ragnhild Hadland takket Olav for det gode arbeidet han har gjort i vårt forbund. Olav har gjennom flere år ledet forbundet på en trygg og god måte. Under hans kyndige ledelse har vi nådd mål vi tidligere bare har drømt om. Vi kommer til å savne Olav, hans kunnskap, hans engasjement, hans lune humor og hans fine vesen. Olav ble overrakt en ikon, Kong David, laget av Rigmor Hasle Amundsen. 


Bli med til Isle of Man

Publisert: 26.02.2019

Til dere som ikke har meldt dere på kirkekorfestivalen på Isle of Man, 4.-7. oktober 2019, ta snarest kontakt med daglig leder Ragnhild Hadland dersom dere er interessert i å bli med!

nksf@me.com eller tlf 975 13 100


Søk om konsertstøtte. Søknadsfrist 15. mars!

Publisert: 12.02.2019

Konsertstøtte – kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Hvem kan søke?
Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen. For 2018 er det avsatt 5,8 millioner kroner fordelt på to tildelinger.

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

 • det skal være framføring av levende kormusikk
 • det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere),
 • konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Behandling av søknader
Saksbehandling og innstilling gjøres av et fagutvalg. Sekretær for utvalget oppnevnes av Norges Korforbund, som også har saksbehandlingsansvaret.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 eller e-post: post@aktivitetsmidler.no.


Velkommen til dirigentkurs i Bergen

Publisert: 09.01.2019

INVITASJON TIL TEMAKURS!

 

Til: Dirigentar, korsongarar, solistar, instrumentalistar og andre interesserte!

 

Koralliansen og NKSF – Bjørgvin, har den glede å invitere til kurset
«Stor musikk med små midler» i Arna kyrkje fredag 15. mars – lørdag 16. mars.

Kurshaldar er den finske pedagogen og mangfaldige musikaren Markus Malmgren.

Til dagleg underviser han i orgel, improvisasjon, komposisjon m.m på Sibeliusakademiet i Helsinki.
Markus Malmgren er òg ein mykje brukt akkompagnetør, og er kjend for å vere ein stor inspirator, både for elevar, dirigentar, koristar og musikarar.

På kurset i Arna, vil han ta oss med inn i ei musikalsk verd, der kursdeltakarane garantert får musikalsk påfyll, og forhåpentlegvis blir inspirert til å jobbe med stor musikk med små midlar!
Spelar du andre instrument enn piano/orgel, er det fint om du tar det med.

Info om kurset:

Kurshaldar:                             Markus Malmgren

Tid:                                      Fredag 15. mars kl. 18.00 – 21.00
                                            Lørdag 16. mars kl. 10.00 – 15.00

Stad:                                      Arna kyrkje, Hordaland

Påmeldingsavgift inkl. lunsj:        400,-

 

Teknisk arrangør:                     Norges kirkesangforbund - Bjørgvin

Kontaktperson:                        Gro Anthun            Tlf: 958 68 160

Mailadresse:                            gro.anthun@fordekyrkje.no

Påmeldingsfrist:                       8. mars 2019
Evt. Instrument:                       Kva slags instrument?

Har du spørsmål, er det berre å ta kontakt!


mvh

Gro Anthun, leiar i Norges kirkesangforbund, Bjørgvin

 


Invitasjon til kurset Stor musikk med smà midlar med kurshaldar Markus Malmgren.pdf

DIRIGENTKURS VÅREN 2019

Publisert: 04.12.2018

 

Koralliansen har fått bevilgning over statsbudsjettet for å bidra til at Norge får nok kvalifiserte kordirigenter. Her finner du kurs i vårsemesteret 2019.

Dirigentkurs for unge korsangere
 • Sykkylven 18. - 20. januar 2019. Instruktører Tone Synnøve Ø Steinkopf, Rose Iren Stave og Gunn Sissel Håseth. Les mer her.
 • Tromsø. Første samling 25. - 27. januar 2019. Andre samling 1. - 3. februar. Instruktør: Audun Skog. Pris: 400,- kroner. For informasjon og påmelding, sende e-post til nord@ungikor.no
 • Fredrikstad 1. - 3. februar 2019. Instruktører: Randi C Aarflot, Sigrid Eline Andersen og Liv Marie Hofseth. Les mer her.
 • Inderøy 8. - 10. februar 2019. Instruktører: Siv Anette Lorentzen, Oddrunn J Solberg, Martha Mikalsen, Aud Sissel F Følstad, Øivind Mikalsen, Karin Eline Hartviksen og Øystein Jæger. Les mer her.
 • Trondheim, 26. - 28. april. Instruktør: Ingrid Fostad. Les mer her.
 • Hamar, 24. - 29. juni 2019. Instruktør: Liv Astrid Dahl. Pris: 3000,- kroner. For mer informasjon og påmelding, sende e-post til oslo@ungikor.no.
 • Oslo, 5. - 9. august 2019. For informasjon og påmelding, sende e-post til oslo@ungikor.no.
 • Os i Hordaland, 6. - 10. august 2019. Instruktør: Tore Kloster. For informasjon og påmelding, sende e-post til vest@ungikor.no
Grunnkurs i korledelse - Prøv deg som kordirigent (16 timer)

Dette er kurset for deg som vil prøve deg som kordirigent og som ikke har noen erfaring fra før utover det å være korsanger. Kurset er på en helg.

 • Alta 2. - 3. mars. Instruktør: Birger Andre Nilsen . Les mer her.
 • Skei i Jølster 9. - 10. mars 2019. Instruktør: Bjørn Gisle Sæter. Les mer her.
 • Odnes i Vestoppland. Første samling 31. mars, andre samling 5. mai, tredje samling 19. juni. Instruktør: Birgitte Rosenberg. Les mer her.
Dirigentkurs 1 - Kurs for deg med ingen eller litt erfaring som dirigent (32 timer)
 • Oslo. Sofienberg menighetshus. Første samling 8. - 10. mars, andre samling 5. - 7. april. Instruktør: Alvilde Riiser. Les mer her
 • Fredrikstad. Første samling 1. - 3. februar, andre samling 10. - 12. mai. Instruktør: Ingrid Danbolt. Les mer her.
 • Harstad 24. - 30. juni 2019. Instruktør: Siv Cathrine Johansen. Kurset er en del av Sommerkorskolen i Harstad. Les mer her.
 • Hamar 21. - 28. juli 2019. Instruktør: Ketil Jule Bjørnstad Belsaas. Kurset er en del av Sommerkorskolen på Toneheim. Les mer her.
Dirigentkurs 2 - Kompetanseløft for deg som allerede er kordirigent (40 timer)
 • Mosjøen. Første samling 8. - 10. februar. Andre samling: 29. - 31. mars. Instruktør: Tor Halvard Nilsen. Kurset er gratis. For påmelding, send e-post til marita@korforbundet.no.
 • Asker. Første samling 22. - 24. mars 2019, andre samling 26. - 28. april 2019. Instruktør: Julia Selina Blank. Les mer her.
 • Harstad 24. - 30. juni 2019. Instruktør: Siv Cathrine Johansen. Kurset er en del av Sommerkorskolen i Harstad. Les mer her.
 • Hamar 21. - 28. juli 2019. Instruktør: Jon Fylling. Kurset er en del av Sommerkorskolen på Toneheim. Les mer her.
Temakurs
 • Møt komponisten - dialogmøte for dirigenter. Om hvordan kor kan samarbeide med komponister. Oslo 14. januar 2019. Les mer her.
 • Rytmisk direksjon i vokalensembler og kor. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør: Jostein Hasselgård. Les mer her.
 • Playfully – body, rhythm, improvisation. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør. Merzi Rajala. Les mer her.
 • Noteopplæring i barne- og ungdomskor. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør: Grete Helle Rasmussen. Les mer her.
 • Digital gehør- og musikkteoriopplæring. Stavanger 2. - 3 mars 2019. Instruktører: Tuva Ystad Gederø og Benjamin Dahl. Les mer her.
 • Stor musikk med små midler. Bergen 15. og 16. mars 2019. Instruktør: Markus Malmgren (Finnland). For påmelding, send e-post til gro.anthun@fordekyrkje.no
 • Kurs i rytmisk korledelse. Oslo, 22. - 24. mars 2019. Instruktør Jens Johansen. Les mer her.
 • Vokalopplæring for dirigenter. Tromsø 22. - 24. mars 2019. Instruktør: Øystein Fevang. Les mer her.
 • Metodikk i rytmisk korledelse – verktøy for praktisk gehør og innstudering, Kristiansand 23. - 24. mars 2019. Instruktør: Marius Solevågseide. Gratis for studenter. 350,- for andre. Les mer her
 • Repertoar - og dirigentkurs for mannskor. Oslo 6. - 7. april 2019. Instruktør: Robert Sund. Les mer her.
Læreplaner
Påbegynte kurs

Dirigentkurs 1

 • Levanger, Trøndelag: Første kurshelg 16. - 18. november 2018, andre kurshelg 8. - 10. februar 2019. Instruktør: Rannveig Skillingstad Klikk her for mer informasjon.

Tilbud til alle dirigenter!

Publisert: 10.01.2019

FONOKOS JANUARKAMPANJE 2019!

Nå har Foreningen norske kordirigenter - FONOKO - et tilbud til alle landets kordirigenter:

Meld deg inn i løpet av januar 2019, og du får medlemskap ut året til redusert pris – kr 500,- (i stedet for kr 600,-). Honnør og studenter betaler kun kr 200,- dersom de melder seg inn innen 31.januar.

FONOKOs planlagte aktiviteter i 2019 er:

Årsmøte og fagdag lørdag 30.mars i Oslo (gratis for medlemmene)

FONOKO-konferanse 7.-8.september i Bergen (redusert deltakerpris for medlemmene) – masterclass, foredrag, noteutstillinger, konserter mm

Det arrangeres også ulike kurs rundt om i landet (i samarbeid med Koralliansen).

I tillegg jobber styre og daglig leder kontinuerlig med spørsmål som er aktuelle for dirigenter og deres korvirksomhet, bl.a. i samarbeid med CREO (tidligere MFO). FONOKO er en ideell organisasjon for kordirigenter og andre som er engasjert i musikkfaglig korarbeid, og Norges eneste dirigentforening.

 

For mer info, se www.fonoko.no


Påmeldingen åpnet for NM for kor 2019!

Publisert: 08.11.2018

 

Det er nå åpnet for påmelding til NM for kor som går av stabelen i Trondheim 11. - 13. oktober 2019. Som forrige gang står alle organisasjonene i Koralliansen bak mesterskapet. NM er en konkurranse som er åpen for kor på alle nivåer fra elitekor til helt vanlige amatørkor. Med tre ulike nivåer (eliteklasser, A-klasser og B-klasser) er man sikret å konkurrere med kor på samme nivå.

 

Kor kan delta i inntil to klasser. Her er klassene:

 

 • Blandet kor A og B        
 • Damekor A og B        
 • Elitekor        
 • Elitekor sakral        
 • Mannskor A og B        
 • Sakral A og B        
 • Seniorkor (Minst 90 % må være over 65 år)
 • Ungdomskor A og B (minst 2/3 mellom 16 og 26 år)
 • Vokalgruppe A og B (ensembler mellom 3 og 12 sangere som ikke har dirigent)
 • Åpen klasse A og B

 

Klassevinnerne får en premie på 10 000,- kroner dersom de oppnår poengsum over en viss grense. (Dette er nærmere spesifisert i retningslinjene). Dommerne plukker ut deltakerkor til en NM-finale og vinneren av denne får en premie på 50 000,- kroner.

 

Veien er målet

Å delta i en konkurranse behøver ikke å bety at målet er å bli nummer 1. Målet kan være, gjennom en prosess, å bli en bedre utgave av seg selv. Alle må ikke være best, men alle kan bli bedre ut fra sitt ståsted. Det å jobbe strategisk med å finne en felles visjon og mål frem mot en korkonkurranse, kan gi koret bedre selvinnsikt og løfte koret også langsiktig. Mange opplever også at tilbakemeldingene fra dommerne er nyttige.

 

NM er også en flott mulighet til å høre mange andre kor.

 

Meld dere på og begynn å øve slik at dere kan oppleve denne helgen fylt med fantastisk kormusikk.

 

Les mer på www.nmforkor.no

 

 

 


Søk om dirigentstipend!

Publisert: 22.10.2018

Søknadsfrist 15. november!

 

Koralliansens har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Koralliansen har i høst fortsatt midler igjen som det kan søkes på. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning. Søkere kan få innvilget stipend på 4000,- eller 8000,- kroner, men ikke mer enn 75 % av de totale kostnadene dirigenten har for opplæringstiltaket. I 2018 er det satt av 300 000,- kroner til ordningen.

https://sites.google.com/view/koralliansen/

 

Her er linken til stipendordningssiden:

https://sites.google.com/view/koralliansen/stipendordning?authuser=0

 

 


Nordisk korlederkonferanse

Publisert: 05.09.2018

FONOKO - foreningen for norske kordirigenter arrangerer:

NORDISK KORLEDERKONFERANSE

TRONDHEIM

5.-7.OKTOBER 2018

Konserter, Workshops, Foredrag,

Noteutstillinger

program og PRISER finner du 

 
 
 

Stipend for unge kirkemusikere

Publisert: 05.09.2018

         Olav Øgaards minnepris 2018 – Stipend for unge kirkemusikere:

Olav Øgaards minnefond for unge kirkemusikere ble formelt opprettet 6. desember 2016.

Minnefondet skal hedre kantor Olav Martin Øgaards gode virke og minne.

 

Fondet skal stimulere interesse og forståelse for og utøvelse av kirkemusikk i Norge, primært ved å dele ut en minnepris til en ung organist/utøver som vil videreutvikle seg innen orgelspill og kirkesang. 

Mer informasjon om minnefondet finner du her: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/918337598.PDF?rand=472

 

 

Hvem kan søke?

Du må være i alderen 15-35 år.

Du må spille orgel. Vedlagt din søknad må det ligge en video på inntil 5 minutter som demonstrerer dine ferdigheter som orgelspiller, samt en kort beskrivelse av deg og hva du eventuelt tenker å bruke prisbeløpet til.

Du må søke som enkeltperson.

Du må også ha minimum 1, helst 2 referanser i søknaden.Dersom du er under 18 år, må du ha foresattes underskrift.Det er ønskelig at prisvinneren deltar på konsert i Slettebakken kirke søndag 21. oktober 2018.Beløpet som skal deles ut i 2018, er kr. 15.000,-

 

Søknad og vedlegg sender du til ogaardminnefond@gmail.com

Søknadsfrist: 21. september 2018

 


Søk om konsertstøtte nå!

Publisert: 05.09.2018

Aktivitetsmidler for kor:                 
Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. september 2018

Produksjons- og driftsstøtte for 2019: Søknadsfrist 15. oktober 2018

Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. mars 2019

Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. september 2019

 Les mer her.


Velkommen til Temakurs: Sakral kormusikk

Publisert: 06.06.2018

 

KORLEDERSEMINAR i STAVANGER og HAUGESUND

Seminaret er en del av KORALLIANSENS dirigentsatsning:  www.koralliansen.no

 

Tema: Sakral kormusikkrepertoar

 

For: Korledere av så vel profane kor som sakrale kor

Sted: Kampen kirke, Stavanger:

Fredag 31. august kl. 17.00 – 21.00 og lørdag 1. september kl. 09.30 – 15.30.

Sted: Udland kirke, Haugesund:

Fredag 21. September kl. 17.00- 21.00 og lørdag 22. September kl. 09.30 – 15.30.

Seminaravgift: Kr. 200,- som inkluderer kaffe/te og lunsj på lørdag.

Påmelding: Innen 16 juni til: post@kirkesang.no

 

Seminarets innhold:

 • Repertoar for ulike besetninger (barnekor- voksenkor-like stemmer og forsangergrupper)
 • Utveksling av noter
 • Korverksted med utprøving av notestoff
 • Tips til innøving
 • Korbesøk

 

 

 

 

 

 

 

Seminarholder:

Seminarholder er tidligere domkantor i Stavanger, Arne Hadland. Han har gjennom sin yrkeskarriere som kantor viet mesteparten av sin tid til korsangen. Arne drev et imponerende undervisningsarbeid for korsangere i alle aldre. At gutter og jenter helt ned i 9 årsalderen er i stand til å medvirke på fremførelser av større kirkemusikalske verk, oratorier og kantater, er helt naturlig.  Når notelære og generell musikkopplæring er en naturlig del av barnekoropplæringen oppnår man slike resultater.

 

Arne Hadlands har vunnet flere internasjonale priser med sine kor, og han er ofte er å finne som dommer på korkonkurranser.

 


KORLEDERSEMINAR i HAUGESUND.docx

KORLEDERSEMINAR i STAVANGER.docx

Les mer

Bli med i prosjektkor på Seljumannamesse på Selje, 8. juli!!

Publisert: 08.05.2018

Seljumannamessa blir feira kvart år, og i år er det 950 år sidan Selja vart bispesete for eit stort Vestland;

Møre, Bjørgvin, Stavanger og Agder og Telemark bispedømer. Då er det heilt naturleg å spørje kyrkjesongarar i desse områda om ikkje dette er året du skal ta ein musikalsk pilegrimstur til Selja?

 

Program:

Laurdag 7.7 i Selje kyrkje:

Prosjektkoret øver tidleg ettermiddag under leiing av domkantor Kjetil Almenning.

Kl. 18 Bergen domkor held konsert saman med lokale krefter.

Sundag 8.7:

Frå kl. 09.30  Båten går skytteltrafikk frå Selje sentrum til Bø på Selja.

Frå Bø til klosterruinane går du pilegrim i eige tempo (20-30 min). Godt skotøy!

Kl. 10.45 Prosjektkoret må vere på tilvist plass for oppvarming og øving.

Seinast kl. 12 Gudsteneste saman med Bergen Domkor og messingblåsarar.

Kyrkjekaffi og retur. Dei som vil nå snøggbåten til Bergen kl. 15.10, skal klare det.

Kl. 16 konsert i Selje kyrkje med lokale krefter.

 

 

Påmelding til underteikna snarast, slik at eg kan halde av tilstrekkeleg mange billettar.

Overnatting skaffar pilegrimar seg oftast sjølve. Her er campingplassar, hytter, air bnb o l. Hotell i Måløy og på Nordfjordeid. Og høgst truleg nokre venlege innfødde korsongarar med husrom og hjarterom på rette staden J

 

Be om godt og lagleg ver!

Helsar Seljumannamessekomiteen ved Eli-Johanne Rønnekleiv, skrivar.

prest@selje.kommune.no            tlf 90653562


invitasjon prosjektkorsongarar.docx

Søknadsfrist 25. mai kl. 15.00!

Publisert: 07.05.2018

 

Mentorordning

 
 

Koralliansen gjennomfører en mentorordning for dirigenter. Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent (en mentor) gjennom ett år.

Mentorer for barne- og ungdomskordirigenter og voksenkordirigenter 2018/2019

Under ser du oversikt over hvor det gjennomføres mentorordning for alle kordirigenter i 2018/2019!

Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet som allerede har blitt gjennomført med stor suksess!

Søknadsfrist er 25.05.2018 kl. 15.00! Her finner du søknadsskjema.

For barne- og ungdomskordirigenter

Rogaland/ Stavanger med mentor Arne Hadland

Arne Hadland har vært domkantor i Stavanger domkirke og dirigert alle typer kor, fra barnekor til kammerkor. Arne er mye brukt som instruktør i prosjekter og har også medvirket som dommer i korkonkurranser. Arne har utviklet gode pedagogiske opplegg for opplæring i musikkteori og korledelse for barn og unge.

Troms/ Tromsø med mentor Wenche Maria Jentoft

Wenche Maria Jentoft har studert sang og musikkteater i Tromsø, Trondheim og Trossingen, Tyskland, og har siden fått mye scenisk erfaring. Hun jobber nå ved kulturskolen i Tromsø med å undervise i kor, musikal og sang. Fra 2006 jobbet Jentoft som distriktsmusiker i Nesna kommune i Nordland, hvor de jobbet frem flere musikalske forestillinger med fortelling og lyrikk i tillegg til musikk. Wenche Maria Jentoft har i tillegg til sang og musikkteater også studert korledelse ved Norges Arktiske Universitet. Hun har dirigert flere voksenkor og er dirigent for barne- og ungdomskorene ved Kulturskolen i Tromsø

Vestfold med mentor Kristin Vold

Kristin Vold er dirigent for Barnekantori, Guttekor og Ungdomskantori ved Kirkens korskole på Nøtterøy, hvor hun har vært siden 1997. Hun har studert kirkemusikk, sang og musikk-pedagogikk ved Griegakademiet i Bergen. I 2015 fikk hun prisen Årets Barnekordirigent for sitt engasjement og kontinuerlige arbeid av høy kvalitet. Vold har i dag 170 barn i alderen fra 4 til 19 år på sin Korskole i Nøtterøys menigheter.

For voksenkordirigenter

Agder med mentor Anne Haugland Balsnes

Anne Haugland Balsnes er en norsk kordirigent og professor i musikk. Hun har en master i korledelse fra Norges musikkhøgskole og en master i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo

Rogaland med mentor Arne Hadland

Arne Hadland tok organisteksamen ved Stavanger musikkkonservatorium i 1967 og kantoreksamen fra Musikkkonservatoriet i Oslo i 1971. Hadland har vært domkantor i Stavanger domkirke og dirigert alle typer kor, fra barnekor til kammerkor. Arne er mye brukt som instruktør i prosjekter og har også medvirket som dommer i korkonkurranser.

Hordaland med mentor Kjetil Almenning

Kjetil Almenning har bachelorgrad i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Almenning ble domkantor i Bergen i 2009 har tidligere vært kunstnerisk leder og dirigent for det norske vokalensemblet Ginnungagap, og har blant annet dirigert Vestoppland Kammerkor, Ensemble 96 og Norges ungdomskor. Kjetil var også mentor for mentorordnignen i 2017/2018

Oslo med mentor Nina T. Karlsen

Nina T. Karlsen (f. 1983) er utdan​​net dirigent, sanger, musikkpedagog og kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole. Høsten 2012 tiltrådte hun som domkantor i Tønsberg med hovedansvaret for Tønsberg Domkor. Karlsen har vært ansatt som dirigent og kunstnerisk leder for Kammerkoret Ensemble 96 siden 2011 som i 2017 høstet en Grammy-nominasjon i kategorien Best Surround Sound Album . Nina er også en ettertraktet seminarholder og gjestedirigent.

Østfold med mentor Steffen Kammler

Steffen Kammler er en tysk-norsk kor- og orkesterdirigent med bred bakgrunn. I 2016 dirigerte han mange hundre korsangere i korforbundets prosjekt “OPERA HELE LANDET” med Kringkastingsorkesteret og i 2017 med Trondheim Symphoniorkester. Dessuten underviser han i direksjon, blant annet ved universitet i Shaoxing/Kina og ved musikklinjen på St. Hallvard i Drammen.

Akershus med mentor Anne Karin Sunndal-Ask

Anne Karin Sundal-Ask fra Halsa på Nordmøre er utdannet fløytist ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avsluttet våren 2003 sitt hovedfag i korledelse ved Norges musikkhøyskole. Hun er dirigent for Det norske jentekor og har tidligere dirigert Kammerkoret NOVA , Kvindelige Studenters Sangforening, Norges ungdomskor (NUK), Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening

Østerdalen med mentor Marit Tøndel Bodsberg

Marit Tøndel Bodsberg er kunstnerisk leder og dirigent for Den norske Studentersangforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Vestoppland Kammerkor. Hun er i dirigentteamet for Ensemble Ylajali i Bodø, kirkemusiker i Gjøvik kirke og underviser på Norges musikkhøgskole. Hun var dirigent for Norges ungdomskor i prosjektåret 2015-2016.

Nordmøre/Oppdal/Gauldal med mentor Bjørn Borge

Bjørn Borge er utdannet kantor og musikkpedagog ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avla i 1994 diplomeksamen i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Til daglig jobber han i Kirkelig fellesråd i Trondheim. Borge har vært dirigent for en rekke kor, og har i tillegg arbeidet som kantor i Gildeskål i Nordland, Nidaros domkirke og Heimdal kirke.

Sunnmøre med mentor Per Oddvar Hildre

Per Oddvar er en norsk sangkordirigent og korpedagog. I kormiljøet går han under kallenavnet «Prots». Hildre har grunnlagt korene SKRUK og Det Norske Kammerkor og er fortsatt dirigent for SKRUK. Med disse korene har han utgitt 27 musikkalbum, De fleste er utgitt av Kirkelig Kulturverksted. Han har siden 1980 drevet som frilanser korinstruktør med workshops og seminarer over hele Norden.

Nord-trøndelag med mentor Rudolph De Beer

Rudolf De Beer Rudolf er utdannet ved Potchefstroom University i Sør-Afrika og har sin master fra Universitetet i Oslo. Før han flyttet til Norge var han foreleser i kordireksjon, leder for musikkutdanningen og kunstnerisk leder for Schola Cantorum ved Stellenbosch University.

Bodø/ Salten med mentor Bjørn Andor Drage

Bjørn Andor Drage er komponist, musiker, konsertorganist og kordirigent. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han har vært lektor i kirkemusikk ved Trøndelag musikkonservatorium fra 1985, domkantor i Bodø fra 1989, dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta, samt gjestedirigent for Tromsø Symfoniorkester og Vokal Nord. Drage er professor i orgel ved Norges Arktiske Universitet (Musikkonservatoriet i Tromsø) og Nord Universitet i Bodø

Finnmark med mentor Jon Fylling

Jon Fylling er en norsk dirigent, kordirigent, arrangør og komponist opprinnelig fra Harstad. Han tok eksamen i kordireksjon ved Norges Musikkhøgskole. Han har dirigert Norsk Vokalensemble, Oslo Kristelige Studentkor, Nordstrand MusikkSelskaps Kor og Tønsbergkoret. Norske Kammersangere.

Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

 • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
 • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
 • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

Litt om opplegget

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.

Eksempler på slike møteplasser vil være:

 • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer
 • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
 • For voksenkordirigenter vil det bli en helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene
 • For barne- og ungdomskordirigenter vil det bli to dagsseminar der de fire dirigentene dirigentene har rollespill, jobber med repertoar, oppvarming, metode og ser filmer fra egne øvelser.

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av FONOKO på vegne av Koralliansen. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.


Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst-og kultursatsing.

Publisert: 19.04.2018

Kirkemøtet har gjort et klok vedtak i saken "Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing."

Sitat fra Kirkemøtets vedtak:

Kirkemusikerne er nøkkelpersoner i kirkens arbeid med kunst og kultur. Kirkemøtet vil fremholde betydningen av at kirkemusikerstillingene har en tilstrekkelig stillingsprosent som gir rammer til å drive kor- og øvrig kulturarbeid, i tillegg til ansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

 


KunstOgKulturKirkemøtet.pdf

 

 


Les mer

Justering av hovedgudstjeneste og alminnelige bestemmelser

Publisert: 19.04.2018

Her er høringsuttalelsen fra sentralstyret i Norges kirkesangforbund


Høringsuttalelse fra NKSF - Justering av hovedgudstjenesten ....pdf

Les mer

Er dette Norges eldste kirkekor?

Publisert: 26.02.2018

 

Narvik kirkekor startet opp i 1907.

Nå lurer vi på hvor gammelt ditt kirkekor er? Vi ønsker å registrere kor som ble startet før 1920. Send oss en mail post@kirkesang.no , eller ring oss på tlf 975 13 100.


Dette vil du ikke gå glipp av!

Publisert: 26.01.2018

Singing Day med John Rutter og Bob Chilcott

​​​​​​​​

Velkommen til Singing Day med John Rutter og Bob Chilcott!

 

JOHN_RUTTER.jpg           379394a1-e7d0-4bb0-8d63-8d97ef598e53-2060x1236.jpeg

John Rutter samlet 420 sangere i Oslo Domkirke 2017.     Bob Chilcott er en anerkjent komponist og sanger, og Norgesvenn!

Det blir dagsseminarer i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim!

Nå har du mulighet til å synge både med John Rutter og Bob Chilcott. Norges Korforbund arrangerer Singing Day, som har vært en suksess i London og omegn i flere år. Det hele går rett og slett ut på at vi kommer sammen for å synge en hel dag i en stor kirke, arrangementer av disse kjente engelske komponistene, og under ledelse av John Rutter og Bob Chilcott. Det fordres noe korerfaring og at du kan lese noter, om ikke flytende. Ingen konsert, bare synge sammen!

Her er hva du kan velge mellom:

 • Singing Day med John Rutter i Bergen Domkirke lørdag 7. april 2018
 • Singing Day med John Rutter i Hetland kirke i Stavanger søndag 8. april 2018
 • Singing Day med Bob Chilcott i Oslo Domkirke lørdag 5. mai 2018
 • Singing Day med Bob Chilcott i Vår Frue kirke i Trondheim søndag 6. mai 2018

Påmelding helt fram til 1. april 2018, og det hele koster kr 280,- + billettavgift for medlemmer i Norges Korforbund og Norges kirkesangforbund. Ikke-medlemmer betaler kr 380,- + billettavgift . 

 

Bestill seminarbillett til Singing Day gjennom TicketCo:

Bergen Domkirke lørdag 7. april med John Rutter

Bergen Domkirke vil være arenaen for Singing Day i Bergen med John Rutter. Vi starter kl 10:30, med registrering fra kl 09:00, og holder på fram til kl 16:45.

Sikre deg plass i Bergen Domkirke ved å trykke her!

 

Stavanger - Hetland kirke søndag 8. april med John Rutter

Hetland kirke vil være arenaen for Singing Day i Stavanger med John Rutter. Vi starter kl 10:30, med registrering fra kl 09:00, og holder på fram til kl 16:45.

Sikre deg plass i Hetland kirke i Stavanger ved å trykke her!

 

​Oslo Domkirke lørdag 5. mai med Bob Chilcott

Oslo Domkirke vil være arenaen for Singing Day i Oslo med Bob Chilcott. Vi starter kl 10:30, med registrering fra kl 09:00, og holder på fram til kl 16:45.

Sikre deg plass i Domkirken i Oslo ​ved å trykke her!

 

Vår Frue kirke i Trondheim søndag 6. mai med Bob Chilcott

Vår Frue kirke i Trondheim vil være arenaen for Singing Day i Trondheim. Vi starter også her kl 10:30, med registrering fra kl 09:00, og holder på fram til kl 16:45.

Sikre deg plass i Vår Frue kirke v​ed å trykke her!

 


Velkommen til Det 2. Norske kirkemusikksymposium!

Publisert: 30.11.2017

Det er en glede å kunne invitere til det 2. norske kirkemusikksymposium som finner sted i Oslo, 8.-11. mars 2018. Festivalen er lagt i forbindelse med Oslo internasjonale kirkemusikkfestival så her er mange muligheter for store opplevelser!

 

For nærmere opplysninger og påmelding:

https://www.kirkemusikksymposium.no/

 

 

 

 

Les mer

Velkommen til 5. Nordiske kirkesangfest!

Publisert: 27.09.2017


Vi gratulerer Jondal grendakor med jubileet!

Publisert: 11.09.2017

Jondal Grendakor vart stifta 1.september 1987, og på sjølvaste 30års dagen sin baud dei inn til folkefest i Jondal kyrkje. Gratiskonsert og kakefest. Med seg på konserten hadde Jondal Grendakor fått to andre lokale 30-års jubilantar; Kvinnetetten og Hardanger Big Band. Barnekoret Solstråla stilte som dei yngste, men er faktisk 38 år og eldst :) Og i tillegg var folkemusikarane Lajla Renate Buer Storli og John Ole Morken særskild innbedne. Jubileumskonserten synte litt av det mangfaldet som Jondal Grendakor har representert heilt sidan koret starta. Stor spennvidde både jamfør repertoar og ulike samarbeid. John Ole Morken var jubileums-komponist, og koret urframførte Olav H. Hauges «Bøn» a capella og Petra Torskes «Sommernatt» for kor, trompet, harmonium og fiolin. Etter mange fine framføringar, avslutta konserten med ein fengande rudl frå Sørfjorden, fellesnummeret «Måneskinnslåtten» i arrangement for kor, storband og hardingfeler. Jondal Sokneråd v/Berit Tuvin ønskte velkomen til konsert og overrekte gåve frå Jondal Sokneråd. Og mot slutten av konserten kom Jondal kommune v/ordførar Jon Larsgard med ei sontan helsing og gåve frå Jondal kommune,

Jondal Grendakor avrunda jubileumsmarkeringa si med å delta på ei fin song-gudsteneste i Jondal kyrkje søndag 3.september saman med seniorprest Arne Olavson Øystese.

Gjennom desse tredve koråra har Jondal Grendakor delteke på ca 230 gudstenester, dei har arrangert årlege adventskonsertar og pasjonskveldar, og dei har teke initiativ til, og delteke i utruleg mange små og større samanhangar både i og utanfor kyrkja. Tusen takk til alle dykk som gjennom åra har vore innom som songarar i koret. Og eit særskild tusen takk til dykk som no er aktive songarar i Jondal Grendakor, og på denne måten både spreier songglede og står i ei fin kyrkjemusikalsk teneste.

For Jondal Sokneråd,
Anne Karin Stormyr, kantor.

Foto: Magnar Sollesnes


Storsatsning på dirigentutvikling!

Publisert: 15.06.2017

Pressemelding

 

Stor satsing på kordirigenter

Koralliansen setter nå i gang et storstilt kompetanseløft på kordirigenter i Norge. Det settes i gang 17 ulike kurs rundt i landet og en mentorordning der dirigenter får oppfølging av erfarne kolleger.

 

Stortinget vedtok i desember å bevilge 1 million kroner til en satsing på kordirigenter i Norge. Kulturdepartementet besluttet i mai at Foreningen norske kordirigenter (FONOKO) skal administrere ordningen på vegne av Koralliansen. Koralliansen består foruten FONOKO av Ung i Kor, Ung kirkesang, Norges Korforbund, Norges kirkesangforbund, Norsk sangerforum og Norsk Sangerforbund og har til sammen  66 000 medlemmer i alle aldere og i hele landet.

 

- Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge og gir svært mange positive ringvirkninger, sier styreleder i FONOKO, Ida Cecilie Holm. Imidlertid er det mangel på kvalifiserte kordirigenter mange steder i landet. Derfor er det svært gledelig at vi nå har fått på beina denne satsingen slik at flere korsangeref får gleden av å synge under en dyktig dirigent.

 

17 kurs på ulike nivåer

Koralliansen har utviklet kurs for nybegynnere og kurs for dirigenter med noe erfaring. Disse kursene vil bli kjørt 12 ulike steder i Norge fra høsten 2017. I tillegg vil organisasjonene arrangere temakurs som er åpne for alle kordirigenter. Dette er masterclasses, kurs i ulike typer repertoar og kurs tilpasset unge dirigenter.

 

Mentorordning

I tillegg til dirigentkursene settes det også i gang en mentorordning der kordirigenter blir fulgt opp av mer erfarne dirigenter gjennom et år. Også denne ordningen vil bli tilbudt flere steder i landet. Tidligere erfaringer har vist at dette er svært inspirerende for dirigenter som har deltatt.

 

Les mer om dirigentsatsingen på Koralliansens nettside: http://bit.ly/koralliansen

 

For spørsmål, kontakt:


I dag er det 1 år til den 5 nordiske kirkesangfest!

Publisert: 09.05.2017

Den største korbegivenheten i 2018 er bare 1 år unna.

9.- 13. mai 2018 samles vi til den 5. nordiske kirkesangfest i Odense.

 

nksf2018.dk

 


Les mer

Ny medlemsbrosjyre

Publisert: 24.04.2017


Brosjyre medlemsfordeler-2017-Original-web.pdf

Les mer

Norgesmesterskapet i kor 2017

Publisert: 22.03.2017


NM FOR KOR
Trondheim 13.-14. oktober 2017
Meld dere på før 2. april -og bli med i trekning av gratis påmelding!

Hvis ditt kor melder seg på innen søndag 2. april, så er dere med i trekningen av gratis påmeldingsavgift i en klasse (1500,- kroner). Vi trekker ut fem kor som slipper denne avgiften.

Meld dere på her: nmforkor.no

 

 


Les mer

Velkommen til Musica Sacra 2017

Publisert: 17.03.2017

 

 

 

 

 

                                                                           Komponist Kjell Mørk Karsen, 70 års jubilant og årets gjest.

 

Påmeldingen til årets sommerkurs 28.6.-2.7. er i gang!
Vi gleder oss over at det er stor interesse for årets kurs i Bergen!
Info om kurset kan du finne her:
http://www.musicasacra.no/neste-sommerkurs-2017
Her står det om årets seminarer, dirigenter og foredragsholdere
Påmelding innen 20. april her:
http://www.musicasacra.no/blank
Vær raske for å sikre dere plass!
Priser og praktisk info:
http://www.musicasacra.no/priser-og-praktisk-info-2017
Sjekk også ut vår facebookside:
https://www.facebook.com/Musica-Sacra-685199161570871/?ref=page_internal
Få et glimt fra fjorårets kurs (og se bilder) ved å lese intervjuet med Ingvild (13) og Andrea (14) her:
http://www.musicasacra.no/et-yrende-kirkemusikkliv
Fra årets program kan vi nevne:
• Bach kantate nr 126 Erhalt uns Herr (Luther-tekst)
• Nytt verk av Kjell Mørk Karlsen
• Festmiddag, Kjell Mørk Karlsen 70 år!
• Middagsbønn (og tur på orgelgalleriet for å se det nye Weimbs-orgelet) i Mariakirken, fredag
• Konsert (og visning av klokkespillet) i Johanneskirken, lørdag
• Gudstjeneste i Biskopshavn kirke, søndag
• Tre spennende seminarer: Gregoriansk sang workshop med Henrik Ødegaard, Orgelundervisning *Kristin Eek og Mørk Karlsen forteller om sine komposisjoner
• Hyggelige måltider og sene (?) kvelder med nye og gamle bekjentskaper

Disse særdeles hyggelige folka kommer, kommer du?
Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og håper du vil være med på årets kurs
• Kjell Mørk Karlsen, kurskomponist
• Henrik Ødegaard, gregoriansk sang
• Sigurd M Øgaard, dirigent for voksenkoret
• Liv Marie Hofset, dirigent for barnekoret
• Ragnhild Hadland, vokalopplæring samt leder for de eldste i barnekoret
• Dorte Fiskaa, leder for knøttesang
• Kristin Eek, orgellærer
• Ghislain Gourvennec, orgellærer
• Anders Eidsten Dahl, repetitør og organist
• Corinna Stamm, instruktør strykeorkester, fiolin og bratsj
• Vebjørn Stuksrud, instruktør strykeorkester, fiolin
• Anne Stine Dahl, instruktør strykeorkester, cello
• Anne Gundersen, instruktør for blokkfløyteenesemble
• Tonje Askeland, nestleder Musica Sacra
• Magne Emberland, kasserer Musica Sacra
• Arne Martin Aandstad, styret Musica Sacra
• Ingunn Aune Steibakken, styret Musica Sacra
• Yngvild Wattum Stuksrud, leder Musica Sacra
Har du spørsmål kan de sendes til yngvild.stuksrud@asker.kirken.no

 


Les mer

Davidsharpen til komponisten Harald Gullichsen!

Publisert: 01.11.2016

Norges kirkesangforbund har som en viktig del av sitt formål å fremme ny, norsk kirkemusikk.

Norges kirkesangforbund har derfor gleden av å tildele Norges kirkesangforbunds høyeste utmerkelse, Davidsharpen til komponisten Harald Gullichsen. Davidsharpen tildeles for særdeles fortjenstfullt arbeid innenfor skapende og utøvende kirkemusikk.

Tre personer er tildelt Davidsharpen tidligere. Det er komponisten Egil Hovland, forfatteren Svein Ellingsen og korlederen Arne Hadland.

Harald Gullichsen har arbeidet i Den norske kirke som kantor – organist og korleder – og han har arbeidet som komponist. Han har skrevet korverk, både for barnekor og voksenkor. Han har signert 16 nummer i Norsk salmebok. Flere av dem hører med til våre mest kjente og brukte salmer.

For eksempel:

 • Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
 • Vi synger med Maria
 • Herre, når din time kommer
  Når jord og himmel møtes her
 • Vår lovsang skal møte deg, Kristus
 • Vårt alterbord er dekket

Teksten til den første av disse, Hør nå godt nytt, ble i sin tid skrevet av Petter Dass. Denne salmen er et glitrende eksempel på hvordan en ny melodi kan gi nytt liv til en gammel tekst.

For mange er det særlig Harald Gullichsens salmemelodier som har betydd mye. Daglig leder i Norges kirkesangforbund, Ragnhild Hadland, har arbeidet med korverkene og trekker særlig frem Det udelte hjerte og kaller det «noe av det ypperste som noen gang er skrevet for barne- og ungdomskor».

Hans oratorium Du fornyer jordens ansikt, bør bli stående som et hovedverk i nyere norsk kirkemusikk. Harald Gullichsen skriver i et forord til oratoriet: «Min kjærlighet til det melodiske skinner klart igjennom hele stykket.» Det melodiske er en viktig kvalitet, også ved mye av det andre som Harald Gullichsen har komponert. Dette er noe av det som gjør at salmemelodiene fungerer så godt som menighetssang. De fungerer aller best når musikken – melodien – treffer en nerve i teksten, slik at det skapes et nytt, enhetlig kunstverk.

Det er ikke en liten oppgave i kirken å skape salmer og musikk som menigheten kan bruke i sin tro og tilbedelse, i livets ulike faser.

Derfor har Harald Gullichsen stor betydning for kirken og kirkemusikken.

For oss er det derfor en stor ære og glede å tildele Norges kirkesangforbunds ærespris, Davidsharpen, til komponisten Harald Gullichsen. Gratulerer!


KORFEST i Fredrikstad under Hovlandfestivalen

Publisert: 25.08.2016

Velkommen til KORFEST i Fredrikstad!

Kjære korsangere, kirkemusikere og dirigenter

 

Det er en stor glede å kunne invitere til korseminar og konsert i forbindelse med Hovlandfestivalen! Lørdag 29. oktober er det virkelig duket til KORFEST i hyggelige Fredrikstad by!

 

Korfesten starter med at Det norske jentekor holder konsert i Glemmen kirke kl. 12.00 Så blir det barnekorkonsert ved Ung kirkesang i Østre Fredrikstad kirke kl. 17.00, og deretter skal Harald Gullichsen og Svein Ellingsens nydelige oratorium, Du fornyer jordens ansikt fremføres i Domkirken klokken 19.00. 

 

Det er i anledning markeringen av komponisten Harald Gullichsens 70 årsjubileum at dette vakre oratoriet, gitt som en gave til Norges kirkesangforbund, skal fremføres!

Verket fremføres av Borg domkor, Oslo Chorale Selskap og Kirkemusikkoret ved Norges Musikkhøyskole med orkester og solister. Dirigent er domkantor Tore Erik Mohn.

 

 

 

 

 

   Tore Erik Mohn

 

Vi ønsker å hylle både Egil Hovland og Harald Gullichsen ved å arrangere et korseminar som vi håper at dere vil delta på. Vi har invitert tidligere domkantor i Stavanger, Arne Hadland til å lede korseminaret hvor vi skal arbeide med motetter av Hovland. Disse skal fremføres i første del av konserten i Domkirken, lørdag kveld kl. 19.00. Etter vår lille avdeling, kommer så oratoriet som i seg selv vil ta litt over en time. Vi er også invitert til å delta i fremføringen av salmene som skal fremføres som en del av oratoriet.

Program for korseminaret, lørdag 29. oktober 2016:

13.30             Korseminar i Glemmen kirke. Innlagte kaffepauser.

17.15            Vi går ut og spiser på en av Fredrikstads mange hyggelige spisesteder. Hver og en ordner dette selv.

19.00            KONSERT I DOMKIRKEN.

Konsertens program:     

Egil Hovland:    Cantate Domino                    

Egil Hovland:    Salige er de som hører Guds ord

Egil Hovland:    Bli hos oss                              

Egil Hovland:    Særnummer for utvalgte kor.

Harald Gullichsen/Svein Ellingsen: Oratoriet Du fornyer jordens ansikt 

 

Seminarholder:

Seminarholder er tidligere domkantor i Stavanger, Arne Hadland. Foruten å være en svært habil orgelspiller, har Arne gjennom hele sin yrkeskarriere viet mesteparten av sin tid til korsangen. Han drev et imponerende arbeid gjennom korskolen hvor han underviste sangere i alderen 6 til 75 år!  At gutter og jenter helt ned i 9 års alderen er i stand til å kunne bli med på å fremføre Händels Messias, beviste han flere ganger. Når notelære og generell musikkopplæring er en naturlig del av barnekoropplæringen, oppnår man slike resultater.

Arne Hadland og hans kor har vunnet flere internasjonale priser. Arne ble 3. mottaker av Norges kirkesangforbunds høyeste utmerkelse, Davidsharpa, en pris han fikk for sitt store arbeid som korleder. De to andre mottakerne er Egil Hovland og Svein Ellingsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Arne Hadland

 

Noter til fellesnummer skaffer dere selv:

 • Egil Hovland: Cantate Domino Norsk musikkforlag N.M.O. 8643
 • Egil Hovland: Salige er de som hører Guds ord Lyche, bl. Kor nr. 72
 • Egil Hovland: Bli hos oss Fra Lysvesper (Denne synger korene for like stemmer. Vi andre blir kun med på omkvedet)
 • Salmene som inngår i Oratoriet Du fornyer jordens ansikt.  Noter blir tilsendt.

 

Deltakeravgift:

Kr. 100,- per korsanger. Dette dekker deler av utgiftene. NKSF sponser resten. Pengene betales inn korvis til konto nr. 3280.20.65611

Husk å oppgi navn på kor. Dersom du deltar alene uten ditt kor, husk å oppgi navn.

 

Påmelding:

Send mail til nksf@me.com innen 1. september

 

Ettersom vi nå vet at vi skal synge i første del av oratoriekonserten, blir det ikke anledning til flere enn 4 særnummer. Disse er plukket ut på forhånd.

 


Les mer

Velkommen til Musica Sacra 2016

Publisert: 30.03.2016

Musica Sacras sommerkurs 2016

Solborg folkehøyskole i Stavanger, 22.- 26. juni 2016


Nå er påmeldingen i gang til årets kurs! Flere har allerede meldt seg på!

Kurset er i år fra 22.-26. juni på Solborg Folkehøgskole i Stavanger.
Vi gleder oss til å ha Oslos domkantor Vivianne Sydnes som dirigent for voksenkoret og Randi C. Aarflot som dirigent for barnekoret. Av repertoar skal vi synge Bachs kantate BWV 192 "Nun danket alle Gott" og verker av bl.a Trond Kverno (som også kommer på kurset).
Det blir strykeorkester, blokkfløyteensemble og evnt andre ensembler.
Ghislain Goruvennec og Kristin Eek har ansvar for et eget opplegg for orgelelevene. I år skal de bl.a møte Nils Henrik Asheim i Konserthuset.
Som i fjor blir det seminarer. Trond Kverno, Bjørn Vidar Ulvedalen og Anne Kleivset kommer for å dele av sin kunnskap. Anne Kleivset er ledene innen gregoriansk sang i Norge og hun skal ha kurs for voksne, i tillegg skal hun undervise de eldste barna slik at de kan lede middagsbønnen på Utstein Kloster (der vi også skal spise fredagens middag).

Vi håper og tror dette skal bli et flott kurs og håper å se dere alle på kurset!

Påmelding skjer via nettsiden www.musicasacra.no Påmeldingsfrist 15. april.

Mvh
Styret i Musica Sacra
v/ Yngvild Wattum Stuksrud

 

Seminarer og Workshops: (tekst hentet fra nettsiden)

Seminar 1:
Orgelundervisning Workshop
Bjørn Vidar Ulvedalen har gjort et imponerende arbeid innen orgelundervisning av barn. Hans kreative, lekende og samtidig seriøse undervisning har gjort at han er ettertraktet som inspirator og foredragsholder. Ulvedalen er utdannet førskolelærer og kantor, sin kantorutdannelse har han fra NMH. Han har utgitt en orgelskole i fem bind og har vært lærer i praksisveiledning på NMH.

Seminar 2:
Salmenes bok
Trond Kverno har betydd enormt mye for kirkemusikken i Norge. Gjennom sitt arbeide og kompetanse har han opparbeidet seg en helt spesiell posisjon i norsk kirkemusikk. Mange husker hans inspirerende timer i hymnologi fra Norges Musikkhøgskole, timer som var fylt med hans enorme kunnskap om feltet ispedd en mengde humor. I dette foredraget vil han snakke om Salmenes bok; en teologisk innfallsvinkel (oppbygning og innhold), en liturgisk innfallsvinkel (hvorfor bruke de i gudstjenesten) og en musikalsk innfallsvinkel (hvordan bruke de). Musica Sacra har i mange år hatt stor glede og nytte av samarbeide med Trond Kverno. Han har sittet i Musica Sacras styre og vært foredragsholder og inspirator på flere tidligere kurs. Vi gleder oss til et nytt og inspirerende møte.

Seminar 3:
Gregoriansk sang for nybegynnere og viderekomne (eget kurs for barn)
Anne Kleivset har studert kirkemusikk og pedagogikk ved Trøndelag musikkonservatorium og har master i utøvende musikk (gregoriansk sang) fra NTNU. Hun har tatt private studier innen gregoriansk sang i Solesmes (Benediktinerkloster i Frankrike), ved Pariskonservatoriet, hos Pater Cornelius Pouderoijen (Østerrike) og Eugeen Liven d’Abelardo i Nederland. Anne Kleivset har vært kunstnerisk leder for Schola Sanctae Sunnivae siden 1992.


Seminar 4:
Barnekor er trosopplæring!
At godt organisert barnekorarbeid er trosopplæring er kjent for de fleste som jobber med dette. Mer ukjent er det for mange at barnekorarbeidet kan gå inn i trosopplæringsplanen. Hvilke muligheter, og eventuelt begrensninger, ligger det i å ha barnekorarbeidet inn i trosopplæringsplanen? Seminardeltakerne vil bli presentert for hvilke retningslinjer som ligger til grunn og det vil bli lagt frem ulike modeller som er blitt godkjent.


Dirige nter og lærere 2016:

Dirigent for voksenkoret:
Vivianne Sydnes
Vivianne Sydnes er kunstnerisk leder og dirigent for Oslo Domkor. Sydnes har utdannelse i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikkhögskolan i Stockholm. Hun har vært dirigent og domkantor i Nidarosdomen, og dirigert en rekke andre kor. Sydnes har også vunnet flere priser i kor- og dirigentkonkurranser. Hun har etablert seg som en anerkjent dirigent i Norge, og samarbeider jevnlig med profesjonelle orkestre og andre institusjoner. Sydnes er også førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole med ansvar for bachelor-studiet i dirigering.

Dirigent for barnekoret:
Randi Clausen Aarflot
Aarflot er ansatt i Ung Kirkesang som vokalpedagogisk konsulent, har gitt ut to bøker om småbarnssang og en bok om sangteknikk i barne- og ungdomskor. Hun dirigerte Musica Sacras barnekor også i fjor og er en person barna som var på fjorårets kurs vil kjenne igjen og glede seg til å møte. Randi Clausen Aarflot er utdannet sanger og sangpedagog ved Barratt Due musikkinstitutt og musikkvitenskapelig institutt ved UiO.


Småbarnssang:
Dorte Fiskaa
Dorte Fiskaa har mange års erfaring fra å lede babysang og småbarnssang og er mye brukt som kurs- og foredragsholder innen småbarnsang gjennom IKO.
Hun er utdannet musikkpedagog og kantor og tjenestegjør i dag i Østeraas menighet.


Orgellærer:
Ghislain Gourvennec
Gourvennec er kantor i Vardeneset menighet samt frilansmusiker med bred erfaring som både konsertorganist og pedagog. I 2015 var han en av initiativtakerne til orgelklubben «Christine» som har tilholdssted i Stavanger. Ghislain Gourvennec har sin kantorutdannelse fra Paris og Norges Musikkhøgskole.

Orgellærer:
Kristin Eek
Kristin Eek er ansatt som kantor i Steinkjer kirke og driver en egen orgelskole der.
Hun har sin kantorutdanning fra Rogaland Musikkonservatorium og hovedfag fra NTNU i orgelbygging og orgelhistorikk.


Lærer for Slagverksensemble
Marius Munthe-Kaas
Marius Munthe-Kaas jobber som lærer i slagverk, band og komposisjon ved Sandnes Kulturskole og Vågen Vgs., samt slagverker i Sandnes Symfoniorkester. Han er utdannet slagverker og pedagog fra jazzlinja ved UiS.
Slagverksensemblet er for barn fra 3. klasse og det krever ingen forkunnskaper. I fjor fremførte ensemblet et egenkomponert verk for djember og klokker.


Leder av blokkfløyteensemblet
Corinna Stamm
Stamm er kantor med studier også i fiolin og har mange års erfaring som
blokkfløytist. Hun arbeider som kantor i Norderhov menighet.

Strykeorkester:
Vebjørn Stuksrud
Vebjørn Stuksrud har sin fiolinutdannelse fra Norges Musikkhøgskole der han også tok hovedfag i kammermusikk. Han har vært fast ansatt i Bergen Filharmoniske orkester i flere år og har de to siste årene jobbet i KORK.
I Musica Sacras Strykeorkester spiller barn, ungdom og voksne, profesjonelle og amatører, sammen. Ensemblet kommer også til å samarbeide med blokkfløytegruppa.


Velkommen til kurs i "Gudstjenestens dramaturgi"

Publisert: 30.03.2016

 

«Som i himmelen - så og på jorden»

Gudstjenesten som liturgisk drama

Åpent seminar i Høvik kirke 29.april – 1.mai

Organisasjonen Ad Fontes arrangerer et seminar i gudstjenestegjennomføring for kantorer, prester, klokkere, sangere og andre interesserte i Høvik kirke siste helg i april. Temaet for seminaret er Gudstjenestens dramaturgi, og det blir veiledning i agende-utforming, stemmebruk og liturgisk sang, liturgisk spill, ledelse av gudstjenestekor m.m. Det blir lagt vekt på arbeidet med bind tre av Norsk koralbok. Forelesere/instruktører er domkantor Terje Kvam og sangeren Marianne Hirsti. Seminaret er åpent for både aktive og passive deltagere, og høymessen i Høvik kirke søndag morgen vil bli et resultat av arbeidet de foregående dagene.

PROGRAM:

Fredag 29. april

16.00-17.30: Gudstjenestens dramaturgi, gudstjenesteutforming.

18.00-21.00: a) Stemmebruk, lesning av tekster, liturgisk sang.

b) Liturgisk spill, salmer og chants (bibelske salmer)
Lørdag 30. april

10.00-11.30: a) Prosesjoner og liturgisk «geberdologi»: Hvordan bevege seg i det liturgiske rom.

b) Liturgisk spill: høymessens melodier.
12.00-14.00: a) Ledelse av liturgiske kor, resitasjoner (Chant, gregoriansk resitasjon)

b) Fortsettelse med stemmebruk & liturgisk sang
15.00-16.30: Korinstruksjon med medlemmer av Høvik kirkekor.

17.00-20.00: Gjennomgang av søndagens høymesse med liturger, kantorer, tekstlesere, kor etc

Søndag 1. mai

09.00-10.30: «Generalprøve» på høymessen med alle deltagere.

11.00: Høymesse i Høvik kirke.

 

Deltageravgift: kr. 500,-

Påmelding til: oekseter@drammen.kirken.no


Som i himmelen.docx

Rikskirkesangfesten i Fredrikstad er det avlyst. Vi ønsker velkommen til KORFEST i forbindelse med Hovlandfestivalen, 29. oktober!

Publisert: 12.02.2016

På grunn av for få påmeldte, måtte vi dessverre avlyse Rikskirkesangfesten.

I stedet ønsker vi velkommen til KORFEST i forbindelse med Hovlandfestivalen, 29. - og 30. oktober 2016. Informasjon om dette kommer i løpet av kort tid.


INVITASJONSBROSJYRE RK16.pdf
 

Sentralstyret 2019 - 2021

Publisert: 14.11.2019

 


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer