Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Handlingsplan 2017 - 2019

Publisert: 30.11.2017

Vedtatt på landsmøtet, september 2017                              

1       Informasjon til NKSFs medlemmer skal være oppdatert og tilgjengelig for medlemmene og potensielle medlemmer på flere måter.

1.1       www.kirkesang.no skal oppdateres minst en gang månedlig.

1.2       Forbundets profiler på sosiale medier oppdateres jevnlig.

1.3       ”NKSF informerer” sendes ut minst 4 ganger pr. år.

1.4       Utarbeide informasjonsstrategi for organisasjonen.

 

2       NKSF skal profilere organisasjonen på flere måter.

2.1       Informasjonsbrosjyren distribueres.

2.2       Profileringsmateriell, som pins, rollup, jakkemerker og klistremerker, skaffes og brukes.

 

3       NKSF skal fremme medlemmenes forståelse for kirkemusikk og gudstjenestefeiring.

Drive voksenopplæring og studiearbeid.

Ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner og stimulere til nytenkning og fornying av menighetssang og korsang.

Bidra til utgivelse av ny kirkemusikk.

3.1       Formidle informasjon om nye ting som skjer innen kirkemusikk.

3.2       Bidra til å arrangere, legge til rette for og/eller gi økonomisk støtte til kurs som er aktuelle for våre medlemmer.

3.3       Formidle informasjon om kurs og andre tilbud fra andre som er åpne for våre medlemmer.

3.4       Bestille nyskrevne verk hvert annet år.

 

4       Gi administrativ støtte til stiftslagene og medlemskorene.

4.1       Bistå korene med veiledning om støtteordninger og andre ting de har spørsmål om.

 

5       Nære bånd og relasjon til Ung kirkesang, Musica Sacra og andre musikk- og kororganisasjoner.

5.1       Delta på fellesmøter og arrangementer med Ung kirkesang og Musica Sacra.

5.2       Utrede muligheten for tettere samarbeid med Ung kirkesang om Kirkesangforlaget.

5.3       Være en aktiv aktør i Koralliansen.

5.3       Videreutvikle samarbeidet med andre kororganisasjoner i Norden.

5.4       Utvikle samarbeid med Musikkhøgskolen.

 

6       Være en synlig organisasjon i kirke og samfunn.

Søke dialog og samarbeid med organer i Den norske kirke.

6.1       Delta i debatter og høringer om fornyelse av gudstjenesteliv og musikk i Den norske kirke.

6.2       Være tilstede på møter i den norske kirke, stiftsdager, ved spesielle konserter, jubileer, utdanningsinstitusjoner etc. for å synliggjøre organisasjonen.

6.3       Ha jevnlige møter med kirkens organer.

 

7       Følge opp samarbeidsavtaler

7.1       Årlig gjennomgå hvilke avtaler som gjelder og hvilke som skal reforhandles eller revideres.

 

8       Rekruttere nye kor som naturlig hører inn under organisasjonen.

8.1       Sende ut informasjonsbrosjyre og ta kontakt med aktuelle kor, kantorer og dirigenter.

8.2       Oppfordre styrene i stiftslagene om å delta i rekrutteringsarbeidet. Utstyre dem med materiell.

 

9       Bidra til at det arrangeres kirkesangfester.

9.1       Utvikle nye former for kirkesangfester.

9.2       Delta i samarbeid rundt nordiske kirkesangfester.

 

 

 


Les mer

Handlingsplan 2019 - 2021

Publisert: 30.11.2017

 

 

 

 

 


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer