Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Fremdeles ledige plasser på kurs i ledelse av gregoriansk sang!

Publisert: 04.09.2019


NKSF informerer, september 2019

Publisert: 03.09.2019

 

 • Konsertstøtte
 • Dirigentstipend
 • Voksenopplæringsmidler
 • Kurs i ledelse av gregoriansk sang
 • Dirigentkurs i regi av Koralliansen

 

Søk om konsertstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfristen: 15. september.

Logg inn gjennom hjemmesiden vår: www.kirkesang.no

 

Søk om dirigentstipend!

Søknadsfrist 15. september: www.koralliansen.no

 

Det er fremdeles ledige plasser på kurs i ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 25. og 26. oktober 2019

I et ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi kurs i ledelse av gregoriansk sang. Kurset finner sted på Utstein pilegrimsgard og Utstein kloster.

Se vedlagte brosjyre eller www.kirkesang.no

 

Koralliansen:

Vi i Koralliansen har oppnådd mange spennende ting. Blant annet har vi jobbet mye med dirigentutvikling. Vi har nå en mengde kurs og seminarer som blir arrangert rundt i store deler av landet vårt. Ikke minst vil vi og løfte frem Mentorordningen! Sjekk: www.koralliansen.no

 

Norgesmesterskapet i kor, 11. – 13. oktober 2019:

For andre gang er det Koralliansen som er arrangør for NM i kor.

Påmeldingsfristen var 1. april. Sjekk her:http://nmforkor.no

 

Isle of Man:

Kirkekorfestivalen på Isle og Man er nå fullbooket. Nøyaktig 202 personer er påmeldt.

Vi ser frem til spennende kirkekordager på den lille vakre øya som ligger mellom England og Irland. Kirkekorsangen vil prege øya den første helgen i oktober. Spesielt ser vi frem til å synge i katedralen i Pil, under ledelse av domorganist, Peter Litman.

 

Stavanger 1. september 2019                                              

 

Ragnhild Hadland

Daglig leder i NKSF


Søk konsertstøtte nå

Publisert: 30.08.2019

Frist for å søke om konsertstøtte gjennom Aktivitetsmidler for kor er 15. september!

www.aktivitetsmidler.no

 

 


Søk om dirigentstipend! Frist 15. september

Publisert: 19.08.2019

Velkommen til å søke om dirigentstipend!

Lese mer på www.koralliansen.no  eller gå direkte inn til søknadsportalen her: : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2_SUNvEit5Fd4r1FkIPEHZILpyGlFImp_kQik70adKAu1w/viewform


Husk å søke om Momskompensasjon

Publisert: 06.06.2019

Utsatt frist til 1. juli 2019

Som dere har fått mail om tidligere, må alle som søker om momskompensajon være registrert i Frivillighetsregisteret. For å være registrert i Frivillighetsregisteret må koret ha eget organisasjonsnummer.

For å registreres i Frivillighetsregisteret, klikk her...

Hvis dere vil lese hele forskriften om MVA-kompensasjon, klikk her...

 

Slik søker du:

Vedlagte søknadsskjemaet fylles ut, skrives ut og signeres. Sammen med revidert og revisorunderskrevet regnskap sendes dette til Norges kirkesangforbund, postboks 2506, Eiganes, 4094 Stavanger, eller på e-post: post@kirkesang.no

 


MVA - Søknad for regnskapsåret 2018.doc

Davidsharpa til Trond Kverno og Eyvind Skeie!

Publisert: 26.05.2019

Davidsharpa, Norges kirkesangforbunds høyeste utmerkelse, tildeles for særdeles fortjenestefullt arbeid innen skapende kirkemusikk, salmediktning og utøvende kirkemusikalsk virksomhet.

På "Salmenes dag" i Oslo ble denne utmerkelse tildelt Trond Hans Farner Kverno og Eyvind Skeie av styreleder i Norges kirkesangforbund Bengt Norbakken.

Davisaharpa som er laget av Nidarosdomens restaureringsarbeider, er et glassmaleri med motivet kong David som harpespiller.

 

David, sangeren 

Til Trond Kverno, kirkesangeren.

Med takk fra Norges kirkesangforbund

 Styreleder Bengt Norbakken overrekker Davidsharpa til Trond Kverno.Styreleder i Norges kirkesangforbund, Bengt Norbakken overrekker Davidsharpa til Eyvind Skeie.
David, sangeren
Til Evind Skeie - salmedikteren. Med takk fra Norges kirkesangforbund.


Les mer

Landsmøte i Norges kirkesangforbund

Publisert: 14.03.2019

Beng Norbakken, ny styreleder i Norges kirkesangforbund

Bengt Norbakken kommer fra Finnsnes i Nord-Hålogaland. Han er kantor i Gand menighet i Sandnes. Bengt er en svært kyndig kordirigent som sammen med sine kor løfter gudstjenester og konserter til glede for svært mange. Bengt har også lang organisasjonserfaring, blant annet som nestleder i MFO (CREO) Bengt har dessuten sittet som styremedlem i kirkesangforbundet i 2 år. Vi ønsker Bengt hjertelig velkommen som ny styreleder i Norges kirkesangforbund!

Nye styremedlemmer ble også valgt. Sentralstyret består nå av: Bengt Norbakken, leder, Eli- Johanne Rønnekleiv, Kristian Finn Risung, Grethe Feragen og Anne Karin Stormyr. Varamedlemmer er Per Erik Karlsson Brodal og Bernt Nordset.

 

 

 

 

    Landsmøtedeltakere 2019

 

 

 

Vår styreleder, Olav Gading valgte etter flere år i organisasjionen å tre av. Daglig leder, Ragnhild Hadland takket Olav for det gode arbeidet han har gjort i vårt forbund. Olav har gjennom flere år ledet forbundet på en trygg og god måte. Under hans kyndige ledelse har vi nådd mål vi tidligere bare har drømt om. Vi kommer til å savne Olav, hans kunnskap, hans engasjement, hans lune humor og hans fine vesen. Olav ble overrakt en ikon, Kong David, laget av Rigmor Hasle Amundsen. 


Bli med til Isle of Man

Publisert: 26.02.2019

Til dere som ikke har meldt dere på kirkekorfestivalen på Isle of Man, 4.-7. oktober 2019, ta snarest kontakt med daglig leder Ragnhild Hadland dersom dere er interessert i å bli med!

nksf@me.com eller tlf 975 13 100


Søk om konsertstøtte. Søknadsfrist 15. mars!

Publisert: 12.02.2019

Konsertstøtte – kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Hvem kan søke?
Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen. For 2018 er det avsatt 5,8 millioner kroner fordelt på to tildelinger.

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

 • det skal være framføring av levende kormusikk
 • det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere),
 • konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Behandling av søknader
Saksbehandling og innstilling gjøres av et fagutvalg. Sekretær for utvalget oppnevnes av Norges Korforbund, som også har saksbehandlingsansvaret.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 eller e-post: post@aktivitetsmidler.no.


Velkommen til dirigentkurs i Bergen

Publisert: 09.01.2019

INVITASJON TIL TEMAKURS!

 

Til: Dirigentar, korsongarar, solistar, instrumentalistar og andre interesserte!

 

Koralliansen og NKSF – Bjørgvin, har den glede å invitere til kurset
«Stor musikk med små midler» i Arna kyrkje fredag 15. mars – lørdag 16. mars.

Kurshaldar er den finske pedagogen og mangfaldige musikaren Markus Malmgren.

Til dagleg underviser han i orgel, improvisasjon, komposisjon m.m på Sibeliusakademiet i Helsinki.
Markus Malmgren er òg ein mykje brukt akkompagnetør, og er kjend for å vere ein stor inspirator, både for elevar, dirigentar, koristar og musikarar.

På kurset i Arna, vil han ta oss med inn i ei musikalsk verd, der kursdeltakarane garantert får musikalsk påfyll, og forhåpentlegvis blir inspirert til å jobbe med stor musikk med små midlar!
Spelar du andre instrument enn piano/orgel, er det fint om du tar det med.

Info om kurset:

Kurshaldar:                             Markus Malmgren

Tid:                                      Fredag 15. mars kl. 18.00 – 21.00
                                            Lørdag 16. mars kl. 10.00 – 15.00

Stad:                                      Arna kyrkje, Hordaland

Påmeldingsavgift inkl. lunsj:        400,-

 

Teknisk arrangør:                     Norges kirkesangforbund - Bjørgvin

Kontaktperson:                        Gro Anthun            Tlf: 958 68 160

Mailadresse:                            gro.anthun@fordekyrkje.no

Påmeldingsfrist:                       8. mars 2019
Evt. Instrument:                       Kva slags instrument?

Har du spørsmål, er det berre å ta kontakt!


mvh

Gro Anthun, leiar i Norges kirkesangforbund, Bjørgvin

 


Invitasjon til kurset Stor musikk med smà midlar med kurshaldar Markus Malmgren.pdf

DIRIGENTKURS VÅREN 2019

Publisert: 04.12.2018

 

Koralliansen har fått bevilgning over statsbudsjettet for å bidra til at Norge får nok kvalifiserte kordirigenter. Her finner du kurs i vårsemesteret 2019.

Dirigentkurs for unge korsangere
 • Sykkylven 18. - 20. januar 2019. Instruktører Tone Synnøve Ø Steinkopf, Rose Iren Stave og Gunn Sissel Håseth. Les mer her.
 • Tromsø. Første samling 25. - 27. januar 2019. Andre samling 1. - 3. februar. Instruktør: Audun Skog. Pris: 400,- kroner. For informasjon og påmelding, sende e-post til nord@ungikor.no
 • Fredrikstad 1. - 3. februar 2019. Instruktører: Randi C Aarflot, Sigrid Eline Andersen og Liv Marie Hofseth. Les mer her.
 • Inderøy 8. - 10. februar 2019. Instruktører: Siv Anette Lorentzen, Oddrunn J Solberg, Martha Mikalsen, Aud Sissel F Følstad, Øivind Mikalsen, Karin Eline Hartviksen og Øystein Jæger. Les mer her.
 • Trondheim, 26. - 28. april. Instruktør: Ingrid Fostad. Les mer her.
 • Hamar, 24. - 29. juni 2019. Instruktør: Liv Astrid Dahl. Pris: 3000,- kroner. For mer informasjon og påmelding, sende e-post til oslo@ungikor.no.
 • Oslo, 5. - 9. august 2019. For informasjon og påmelding, sende e-post til oslo@ungikor.no.
 • Os i Hordaland, 6. - 10. august 2019. Instruktør: Tore Kloster. For informasjon og påmelding, sende e-post til vest@ungikor.no
Grunnkurs i korledelse - Prøv deg som kordirigent (16 timer)

Dette er kurset for deg som vil prøve deg som kordirigent og som ikke har noen erfaring fra før utover det å være korsanger. Kurset er på en helg.

 • Alta 2. - 3. mars. Instruktør: Birger Andre Nilsen . Les mer her.
 • Skei i Jølster 9. - 10. mars 2019. Instruktør: Bjørn Gisle Sæter. Les mer her.
 • Odnes i Vestoppland. Første samling 31. mars, andre samling 5. mai, tredje samling 19. juni. Instruktør: Birgitte Rosenberg. Les mer her.
Dirigentkurs 1 - Kurs for deg med ingen eller litt erfaring som dirigent (32 timer)
 • Oslo. Sofienberg menighetshus. Første samling 8. - 10. mars, andre samling 5. - 7. april. Instruktør: Alvilde Riiser. Les mer her
 • Fredrikstad. Første samling 1. - 3. februar, andre samling 10. - 12. mai. Instruktør: Ingrid Danbolt. Les mer her.
 • Harstad 24. - 30. juni 2019. Instruktør: Siv Cathrine Johansen. Kurset er en del av Sommerkorskolen i Harstad. Les mer her.
 • Hamar 21. - 28. juli 2019. Instruktør: Ketil Jule Bjørnstad Belsaas. Kurset er en del av Sommerkorskolen på Toneheim. Les mer her.
Dirigentkurs 2 - Kompetanseløft for deg som allerede er kordirigent (40 timer)
 • Mosjøen. Første samling 8. - 10. februar. Andre samling: 29. - 31. mars. Instruktør: Tor Halvard Nilsen. Kurset er gratis. For påmelding, send e-post til marita@korforbundet.no.
 • Asker. Første samling 22. - 24. mars 2019, andre samling 26. - 28. april 2019. Instruktør: Julia Selina Blank. Les mer her.
 • Harstad 24. - 30. juni 2019. Instruktør: Siv Cathrine Johansen. Kurset er en del av Sommerkorskolen i Harstad. Les mer her.
 • Hamar 21. - 28. juli 2019. Instruktør: Jon Fylling. Kurset er en del av Sommerkorskolen på Toneheim. Les mer her.
Temakurs
 • Møt komponisten - dialogmøte for dirigenter. Om hvordan kor kan samarbeide med komponister. Oslo 14. januar 2019. Les mer her.
 • Rytmisk direksjon i vokalensembler og kor. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør: Jostein Hasselgård. Les mer her.
 • Playfully – body, rhythm, improvisation. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør. Merzi Rajala. Les mer her.
 • Noteopplæring i barne- og ungdomskor. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør: Grete Helle Rasmussen. Les mer her.
 • Digital gehør- og musikkteoriopplæring. Stavanger 2. - 3 mars 2019. Instruktører: Tuva Ystad Gederø og Benjamin Dahl. Les mer her.
 • Stor musikk med små midler. Bergen 15. og 16. mars 2019. Instruktør: Markus Malmgren (Finnland). For påmelding, send e-post til gro.anthun@fordekyrkje.no
 • Kurs i rytmisk korledelse. Oslo, 22. - 24. mars 2019. Instruktør Jens Johansen. Les mer her.
 • Vokalopplæring for dirigenter. Tromsø 22. - 24. mars 2019. Instruktør: Øystein Fevang. Les mer her.
 • Metodikk i rytmisk korledelse – verktøy for praktisk gehør og innstudering, Kristiansand 23. - 24. mars 2019. Instruktør: Marius Solevågseide. Gratis for studenter. 350,- for andre. Les mer her
 • Repertoar - og dirigentkurs for mannskor. Oslo 6. - 7. april 2019. Instruktør: Robert Sund. Les mer her.
Læreplaner
Påbegynte kurs

Dirigentkurs 1

 • Levanger, Trøndelag: Første kurshelg 16. - 18. november 2018, andre kurshelg 8. - 10. februar 2019. Instruktør: Rannveig Skillingstad Klikk her for mer informasjon.

Tilbud til alle dirigenter!

Publisert: 10.01.2019

FONOKOS JANUARKAMPANJE 2019!

Nå har Foreningen norske kordirigenter - FONOKO - et tilbud til alle landets kordirigenter:

Meld deg inn i løpet av januar 2019, og du får medlemskap ut året til redusert pris – kr 500,- (i stedet for kr 600,-). Honnør og studenter betaler kun kr 200,- dersom de melder seg inn innen 31.januar.

FONOKOs planlagte aktiviteter i 2019 er:

Årsmøte og fagdag lørdag 30.mars i Oslo (gratis for medlemmene)

FONOKO-konferanse 7.-8.september i Bergen (redusert deltakerpris for medlemmene) – masterclass, foredrag, noteutstillinger, konserter mm

Det arrangeres også ulike kurs rundt om i landet (i samarbeid med Koralliansen).

I tillegg jobber styre og daglig leder kontinuerlig med spørsmål som er aktuelle for dirigenter og deres korvirksomhet, bl.a. i samarbeid med CREO (tidligere MFO). FONOKO er en ideell organisasjon for kordirigenter og andre som er engasjert i musikkfaglig korarbeid, og Norges eneste dirigentforening.

 

For mer info, se www.fonoko.no


Påmeldingen åpnet for NM for kor 2019!

Publisert: 08.11.2018

 

Det er nå åpnet for påmelding til NM for kor som går av stabelen i Trondheim 11. - 13. oktober 2019. Som forrige gang står alle organisasjonene i Koralliansen bak mesterskapet. NM er en konkurranse som er åpen for kor på alle nivåer fra elitekor til helt vanlige amatørkor. Med tre ulike nivåer (eliteklasser, A-klasser og B-klasser) er man sikret å konkurrere med kor på samme nivå.

 

Kor kan delta i inntil to klasser. Her er klassene:

 

 • Blandet kor A og B        
 • Damekor A og B        
 • Elitekor        
 • Elitekor sakral        
 • Mannskor A og B        
 • Sakral A og B        
 • Seniorkor (Minst 90 % må være over 65 år)
 • Ungdomskor A og B (minst 2/3 mellom 16 og 26 år)
 • Vokalgruppe A og B (ensembler mellom 3 og 12 sangere som ikke har dirigent)
 • Åpen klasse A og B

 

Klassevinnerne får en premie på 10 000,- kroner dersom de oppnår poengsum over en viss grense. (Dette er nærmere spesifisert i retningslinjene). Dommerne plukker ut deltakerkor til en NM-finale og vinneren av denne får en premie på 50 000,- kroner.

 

Veien er målet

Å delta i en konkurranse behøver ikke å bety at målet er å bli nummer 1. Målet kan være, gjennom en prosess, å bli en bedre utgave av seg selv. Alle må ikke være best, men alle kan bli bedre ut fra sitt ståsted. Det å jobbe strategisk med å finne en felles visjon og mål frem mot en korkonkurranse, kan gi koret bedre selvinnsikt og løfte koret også langsiktig. Mange opplever også at tilbakemeldingene fra dommerne er nyttige.

 

NM er også en flott mulighet til å høre mange andre kor.

 

Meld dere på og begynn å øve slik at dere kan oppleve denne helgen fylt med fantastisk kormusikk.

 

Les mer på www.nmforkor.no

 

 

 


Søk om dirigentstipend!

Publisert: 22.10.2018

Søknadsfrist 15. november!

 

Koralliansens har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Koralliansen har i høst fortsatt midler igjen som det kan søkes på. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning. Søkere kan få innvilget stipend på 4000,- eller 8000,- kroner, men ikke mer enn 75 % av de totale kostnadene dirigenten har for opplæringstiltaket. I 2018 er det satt av 300 000,- kroner til ordningen.

https://sites.google.com/view/koralliansen/

 

Her er linken til stipendordningssiden:

https://sites.google.com/view/koralliansen/stipendordning?authuser=0

 

 


Nordisk korlederkonferanse

Publisert: 05.09.2018

FONOKO - foreningen for norske kordirigenter arrangerer:

NORDISK KORLEDERKONFERANSE

TRONDHEIM

5.-7.OKTOBER 2018

Konserter, Workshops, Foredrag,

Noteutstillinger

program og PRISER finner du 

 
 
 

Stipend for unge kirkemusikere

Publisert: 05.09.2018

         Olav Øgaards minnepris 2018 – Stipend for unge kirkemusikere:

Olav Øgaards minnefond for unge kirkemusikere ble formelt opprettet 6. desember 2016.

Minnefondet skal hedre kantor Olav Martin Øgaards gode virke og minne.

 

Fondet skal stimulere interesse og forståelse for og utøvelse av kirkemusikk i Norge, primært ved å dele ut en minnepris til en ung organist/utøver som vil videreutvikle seg innen orgelspill og kirkesang. 

Mer informasjon om minnefondet finner du her: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/918337598.PDF?rand=472

 

 

Hvem kan søke?

Du må være i alderen 15-35 år.

Du må spille orgel. Vedlagt din søknad må det ligge en video på inntil 5 minutter som demonstrerer dine ferdigheter som orgelspiller, samt en kort beskrivelse av deg og hva du eventuelt tenker å bruke prisbeløpet til.

Du må søke som enkeltperson.

Du må også ha minimum 1, helst 2 referanser i søknaden.Dersom du er under 18 år, må du ha foresattes underskrift.Det er ønskelig at prisvinneren deltar på konsert i Slettebakken kirke søndag 21. oktober 2018.Beløpet som skal deles ut i 2018, er kr. 15.000,-

 

Søknad og vedlegg sender du til ogaardminnefond@gmail.com

Søknadsfrist: 21. september 2018

 


Søk om konsertstøtte nå!

Publisert: 05.09.2018

Aktivitetsmidler for kor:                 
Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. september 2018

Produksjons- og driftsstøtte for 2019: Søknadsfrist 15. oktober 2018

Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. mars 2019

Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. september 2019

 Les mer her.


Velkommen til Temakurs: Sakral kormusikk

Publisert: 06.06.2018

 

KORLEDERSEMINAR i STAVANGER og HAUGESUND

Seminaret er en del av KORALLIANSENS dirigentsatsning:  www.koralliansen.no

 

Tema: Sakral kormusikkrepertoar

 

For: Korledere av så vel profane kor som sakrale kor

Sted: Kampen kirke, Stavanger:

Fredag 31. august kl. 17.00 – 21.00 og lørdag 1. september kl. 09.30 – 15.30.

Sted: Udland kirke, Haugesund:

Fredag 21. September kl. 17.00- 21.00 og lørdag 22. September kl. 09.30 – 15.30.

Seminaravgift: Kr. 200,- som inkluderer kaffe/te og lunsj på lørdag.

Påmelding: Innen 16 juni til: post@kirkesang.no

 

Seminarets innhold:

 • Repertoar for ulike besetninger (barnekor- voksenkor-like stemmer og forsangergrupper)
 • Utveksling av noter
 • Korverksted med utprøving av notestoff
 • Tips til innøving
 • Korbesøk

 

 

 

 

 

 

 

Seminarholder:

Seminarholder er tidligere domkantor i Stavanger, Arne Hadland. Han har gjennom sin yrkeskarriere som kantor viet mesteparten av sin tid til korsangen. Arne drev et imponerende undervisningsarbeid for korsangere i alle aldre. At gutter og jenter helt ned i 9 årsalderen er i stand til å medvirke på fremførelser av større kirkemusikalske verk, oratorier og kantater, er helt naturlig.  Når notelære og generell musikkopplæring er en naturlig del av barnekoropplæringen oppnår man slike resultater.

 

Arne Hadlands har vunnet flere internasjonale priser med sine kor, og han er ofte er å finne som dommer på korkonkurranser.

 


KORLEDERSEMINAR i HAUGESUND.docx

KORLEDERSEMINAR i STAVANGER.docx

Les mer

Bli med i prosjektkor på Seljumannamesse på Selje, 8. juli!!

Publisert: 08.05.2018

Seljumannamessa blir feira kvart år, og i år er det 950 år sidan Selja vart bispesete for eit stort Vestland;

Møre, Bjørgvin, Stavanger og Agder og Telemark bispedømer. Då er det heilt naturleg å spørje kyrkjesongarar i desse områda om ikkje dette er året du skal ta ein musikalsk pilegrimstur til Selja?

 

Program:

Laurdag 7.7 i Selje kyrkje:

Prosjektkoret øver tidleg ettermiddag under leiing av domkantor Kjetil Almenning.

Kl. 18 Bergen domkor held konsert saman med lokale krefter.

Sundag 8.7:

Frå kl. 09.30  Båten går skytteltrafikk frå Selje sentrum til Bø på Selja.

Frå Bø til klosterruinane går du pilegrim i eige tempo (20-30 min). Godt skotøy!

Kl. 10.45 Prosjektkoret må vere på tilvist plass for oppvarming og øving.

Seinast kl. 12 Gudsteneste saman med Bergen Domkor og messingblåsarar.

Kyrkjekaffi og retur. Dei som vil nå snøggbåten til Bergen kl. 15.10, skal klare det.

Kl. 16 konsert i Selje kyrkje med lokale krefter.

 

 

Påmelding til underteikna snarast, slik at eg kan halde av tilstrekkeleg mange billettar.

Overnatting skaffar pilegrimar seg oftast sjølve. Her er campingplassar, hytter, air bnb o l. Hotell i Måløy og på Nordfjordeid. Og høgst truleg nokre venlege innfødde korsongarar med husrom og hjarterom på rette staden J

 

Be om godt og lagleg ver!

Helsar Seljumannamessekomiteen ved Eli-Johanne Rønnekleiv, skrivar.

prest@selje.kommune.no            tlf 90653562


invitasjon prosjektkorsongarar.docx

Søknadsfrist 25. mai kl. 15.00!

Publisert: 07.05.2018

 

Mentorordning

 
 

Koralliansen gjennomfører en mentorordning for dirigenter. Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent (en mentor) gjennom ett år.

Mentorer for barne- og ungdomskordirigenter og voksenkordirigenter 2018/2019

Under ser du oversikt over hvor det gjennomføres mentorordning for alle kordirigenter i 2018/2019!

Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet som allerede har blitt gjennomført med stor suksess!

Søknadsfrist er 25.05.2018 kl. 15.00! Her finner du søknadsskjema.

For barne- og ungdomskordirigenter

Rogaland/ Stavanger med mentor Arne Hadland

Arne Hadland har vært domkantor i Stavanger domkirke og dirigert alle typer kor, fra barnekor til kammerkor. Arne er mye brukt som instruktør i prosjekter og har også medvirket som dommer i korkonkurranser. Arne har utviklet gode pedagogiske opplegg for opplæring i musikkteori og korledelse for barn og unge.

Troms/ Tromsø med mentor Wenche Maria Jentoft

Wenche Maria Jentoft har studert sang og musikkteater i Tromsø, Trondheim og Trossingen, Tyskland, og har siden fått mye scenisk erfaring. Hun jobber nå ved kulturskolen i Tromsø med å undervise i kor, musikal og sang. Fra 2006 jobbet Jentoft som distriktsmusiker i Nesna kommune i Nordland, hvor de jobbet frem flere musikalske forestillinger med fortelling og lyrikk i tillegg til musikk. Wenche Maria Jentoft har i tillegg til sang og musikkteater også studert korledelse ved Norges Arktiske Universitet. Hun har dirigert flere voksenkor og er dirigent for barne- og ungdomskorene ved Kulturskolen i Tromsø

Vestfold med mentor Kristin Vold

Kristin Vold er dirigent for Barnekantori, Guttekor og Ungdomskantori ved Kirkens korskole på Nøtterøy, hvor hun har vært siden 1997. Hun har studert kirkemusikk, sang og musikk-pedagogikk ved Griegakademiet i Bergen. I 2015 fikk hun prisen Årets Barnekordirigent for sitt engasjement og kontinuerlige arbeid av høy kvalitet. Vold har i dag 170 barn i alderen fra 4 til 19 år på sin Korskole i Nøtterøys menigheter.

For voksenkordirigenter

Agder med mentor Anne Haugland Balsnes

Anne Haugland Balsnes er en norsk kordirigent og professor i musikk. Hun har en master i korledelse fra Norges musikkhøgskole og en master i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo

Rogaland med mentor Arne Hadland

Arne Hadland tok organisteksamen ved Stavanger musikkkonservatorium i 1967 og kantoreksamen fra Musikkkonservatoriet i Oslo i 1971. Hadland har vært domkantor i Stavanger domkirke og dirigert alle typer kor, fra barnekor til kammerkor. Arne er mye brukt som instruktør i prosjekter og har også medvirket som dommer i korkonkurranser.

Hordaland med mentor Kjetil Almenning

Kjetil Almenning har bachelorgrad i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Almenning ble domkantor i Bergen i 2009 har tidligere vært kunstnerisk leder og dirigent for det norske vokalensemblet Ginnungagap, og har blant annet dirigert Vestoppland Kammerkor, Ensemble 96 og Norges ungdomskor. Kjetil var også mentor for mentorordnignen i 2017/2018

Oslo med mentor Nina T. Karlsen

Nina T. Karlsen (f. 1983) er utdan​​net dirigent, sanger, musikkpedagog og kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole. Høsten 2012 tiltrådte hun som domkantor i Tønsberg med hovedansvaret for Tønsberg Domkor. Karlsen har vært ansatt som dirigent og kunstnerisk leder for Kammerkoret Ensemble 96 siden 2011 som i 2017 høstet en Grammy-nominasjon i kategorien Best Surround Sound Album . Nina er også en ettertraktet seminarholder og gjestedirigent.

Østfold med mentor Steffen Kammler

Steffen Kammler er en tysk-norsk kor- og orkesterdirigent med bred bakgrunn. I 2016 dirigerte han mange hundre korsangere i korforbundets prosjekt “OPERA HELE LANDET” med Kringkastingsorkesteret og i 2017 med Trondheim Symphoniorkester. Dessuten underviser han i direksjon, blant annet ved universitet i Shaoxing/Kina og ved musikklinjen på St. Hallvard i Drammen.

Akershus med mentor Anne Karin Sunndal-Ask

Anne Karin Sundal-Ask fra Halsa på Nordmøre er utdannet fløytist ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avsluttet våren 2003 sitt hovedfag i korledelse ved Norges musikkhøyskole. Hun er dirigent for Det norske jentekor og har tidligere dirigert Kammerkoret NOVA , Kvindelige Studenters Sangforening, Norges ungdomskor (NUK), Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening

Østerdalen med mentor Marit Tøndel Bodsberg

Marit Tøndel Bodsberg er kunstnerisk leder og dirigent for Den norske Studentersangforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Vestoppland Kammerkor. Hun er i dirigentteamet for Ensemble Ylajali i Bodø, kirkemusiker i Gjøvik kirke og underviser på Norges musikkhøgskole. Hun var dirigent for Norges ungdomskor i prosjektåret 2015-2016.

Nordmøre/Oppdal/Gauldal med mentor Bjørn Borge

Bjørn Borge er utdannet kantor og musikkpedagog ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avla i 1994 diplomeksamen i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Til daglig jobber han i Kirkelig fellesråd i Trondheim. Borge har vært dirigent for en rekke kor, og har i tillegg arbeidet som kantor i Gildeskål i Nordland, Nidaros domkirke og Heimdal kirke.

Sunnmøre med mentor Per Oddvar Hildre

Per Oddvar er en norsk sangkordirigent og korpedagog. I kormiljøet går han under kallenavnet «Prots». Hildre har grunnlagt korene SKRUK og Det Norske Kammerkor og er fortsatt dirigent for SKRUK. Med disse korene har han utgitt 27 musikkalbum, De fleste er utgitt av Kirkelig Kulturverksted. Han har siden 1980 drevet som frilanser korinstruktør med workshops og seminarer over hele Norden.

Nord-trøndelag med mentor Rudolph De Beer

Rudolf De Beer Rudolf er utdannet ved Potchefstroom University i Sør-Afrika og har sin master fra Universitetet i Oslo. Før han flyttet til Norge var han foreleser i kordireksjon, leder for musikkutdanningen og kunstnerisk leder for Schola Cantorum ved Stellenbosch University.

Bodø/ Salten med mentor Bjørn Andor Drage

Bjørn Andor Drage er komponist, musiker, konsertorganist og kordirigent. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han har vært lektor i kirkemusikk ved Trøndelag musikkonservatorium fra 1985, domkantor i Bodø fra 1989, dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta, samt gjestedirigent for Tromsø Symfoniorkester og Vokal Nord. Drage er professor i orgel ved Norges Arktiske Universitet (Musikkonservatoriet i Tromsø) og Nord Universitet i Bodø

Finnmark med mentor Jon Fylling

Jon Fylling er en norsk dirigent, kordirigent, arrangør og komponist opprinnelig fra Harstad. Han tok eksamen i kordireksjon ved Norges Musikkhøgskole. Han har dirigert Norsk Vokalensemble, Oslo Kristelige Studentkor, Nordstrand MusikkSelskaps Kor og Tønsbergkoret. Norske Kammersangere.

Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

 • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
 • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
 • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

Litt om opplegget

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.

Eksempler på slike møteplasser vil være:

 • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer
 • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
 • For voksenkordirigenter vil det bli en helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene
 • For barne- og ungdomskordirigenter vil det bli to dagsseminar der de fire dirigentene dirigentene har rollespill, jobber med repertoar, oppvarming, metode og ser filmer fra egne øvelser.

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av FONOKO på vegne av Koralliansen. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.


Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst-og kultursatsing.

Publisert: 19.04.2018

Kirkemøtet har gjort et klok vedtak i saken "Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing."

Sitat fra Kirkemøtets vedtak:

Kirkemusikerne er nøkkelpersoner i kirkens arbeid med kunst og kultur. Kirkemøtet vil fremholde betydningen av at kirkemusikerstillingene har en tilstrekkelig stillingsprosent som gir rammer til å drive kor- og øvrig kulturarbeid, i tillegg til ansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

 


KunstOgKulturKirkemøtet.pdf

 

 


Les mer

Justering av hovedgudstjeneste og alminnelige bestemmelser

Publisert: 19.04.2018

Her er høringsuttalelsen fra sentralstyret i Norges kirkesangforbund


Høringsuttalelse fra NKSF - Justering av hovedgudstjenesten ....pdf

Les mer

Er dette Norges eldste kirkekor?

Publisert: 26.02.2018

 

Narvik kirkekor startet opp i 1907.

Nå lurer vi på hvor gammelt ditt kirkekor er? Vi ønsker å registrere kor som ble startet før 1920. Send oss en mail post@kirkesang.no , eller ring oss på tlf 975 13 100.


Dette vil du ikke gå glipp av!

Publisert: 26.01.2018

Singing Day med John Rutter og Bob Chilcott

​​​​​​​​

Velkommen til Singing Day med John Rutter og Bob Chilcott!

 

JOHN_RUTTER.jpg           379394a1-e7d0-4bb0-8d63-8d97ef598e53-2060x1236.jpeg

John Rutter samlet 420 sangere i Oslo Domkirke 2017.     Bob Chilcott er en anerkjent komponist og sanger, og Norgesvenn!

Det blir dagsseminarer i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim!

Nå har du mulighet til å synge både med John Rutter og Bob Chilcott. Norges Korforbund arrangerer Singing Day, som har vært en suksess i London og omegn i flere år. Det hele går rett og slett ut på at vi kommer sammen for å synge en hel dag i en stor kirke, arrangementer av disse kjente engelske komponistene, og under ledelse av John Rutter og Bob Chilcott. Det fordres noe korerfaring og at du kan lese noter, om ikke flytende. Ingen konsert, bare synge sammen!

Her er hva du kan velge mellom:

 • Singing Day med John Rutter i Bergen Domkirke lørdag 7. april 2018
 • Singing Day med John Rutter i Hetland kirke i Stavanger søndag 8. april 2018
 • Singing Day med Bob Chilcott i Oslo Domkirke lørdag 5. mai 2018
 • Singing Day med Bob Chilcott i Vår Frue kirke i Trondheim søndag 6. mai 2018

Påmelding helt fram til 1. april 2018, og det hele koster kr 280,- + billettavgift for medlemmer i Norges Korforbund og Norges kirkesangforbund. Ikke-medlemmer betaler kr 380,- + billettavgift . 

 

Bestill seminarbillett til Singing Day gjennom TicketCo:

Bergen Domkirke lørdag 7. april med John Rutter

Bergen Domkirke vil være arenaen for Singing Day i Bergen med John Rutter. Vi starter kl 10:30, med registrering fra kl 09:00, og holder på fram til kl 16:45.

Sikre deg plass i Bergen Domkirke ved å trykke her!

 

Stavanger - Hetland kirke søndag 8. april med John Rutter

Hetland kirke vil være arenaen for Singing Day i Stavanger med John Rutter. Vi starter kl 10:30, med registrering fra kl 09:00, og holder på fram til kl 16:45.

Sikre deg plass i Hetland kirke i Stavanger ved å trykke her!

 

​Oslo Domkirke lørdag 5. mai med Bob Chilcott

Oslo Domkirke vil være arenaen for Singing Day i Oslo med Bob Chilcott. Vi starter kl 10:30, med registrering fra kl 09:00, og holder på fram til kl 16:45.

Sikre deg plass i Domkirken i Oslo ​ved å trykke her!

 

Vår Frue kirke i Trondheim søndag 6. mai med Bob Chilcott

Vår Frue kirke i Trondheim vil være arenaen for Singing Day i Trondheim. Vi starter også her kl 10:30, med registrering fra kl 09:00, og holder på fram til kl 16:45.

Sikre deg plass i Vår Frue kirke v​ed å trykke her!

 


Velkommen til Det 2. Norske kirkemusikksymposium!

Publisert: 30.11.2017

Det er en glede å kunne invitere til det 2. norske kirkemusikksymposium som finner sted i Oslo, 8.-11. mars 2018. Festivalen er lagt i forbindelse med Oslo internasjonale kirkemusikkfestival så her er mange muligheter for store opplevelser!

 

For nærmere opplysninger og påmelding:

https://www.kirkemusikksymposium.no/

 

 

 

 

Les mer

Velkommen til 5. Nordiske kirkesangfest!

Publisert: 27.09.2017


Vi gratulerer Jondal grendakor med jubileet!

Publisert: 11.09.2017

Jondal Grendakor vart stifta 1.september 1987, og på sjølvaste 30års dagen sin baud dei inn til folkefest i Jondal kyrkje. Gratiskonsert og kakefest. Med seg på konserten hadde Jondal Grendakor fått to andre lokale 30-års jubilantar; Kvinnetetten og Hardanger Big Band. Barnekoret Solstråla stilte som dei yngste, men er faktisk 38 år og eldst :) Og i tillegg var folkemusikarane Lajla Renate Buer Storli og John Ole Morken særskild innbedne. Jubileumskonserten synte litt av det mangfaldet som Jondal Grendakor har representert heilt sidan koret starta. Stor spennvidde både jamfør repertoar og ulike samarbeid. John Ole Morken var jubileums-komponist, og koret urframførte Olav H. Hauges «Bøn» a capella og Petra Torskes «Sommernatt» for kor, trompet, harmonium og fiolin. Etter mange fine framføringar, avslutta konserten med ein fengande rudl frå Sørfjorden, fellesnummeret «Måneskinnslåtten» i arrangement for kor, storband og hardingfeler. Jondal Sokneråd v/Berit Tuvin ønskte velkomen til konsert og overrekte gåve frå Jondal Sokneråd. Og mot slutten av konserten kom Jondal kommune v/ordførar Jon Larsgard med ei sontan helsing og gåve frå Jondal kommune,

Jondal Grendakor avrunda jubileumsmarkeringa si med å delta på ei fin song-gudsteneste i Jondal kyrkje søndag 3.september saman med seniorprest Arne Olavson Øystese.

Gjennom desse tredve koråra har Jondal Grendakor delteke på ca 230 gudstenester, dei har arrangert årlege adventskonsertar og pasjonskveldar, og dei har teke initiativ til, og delteke i utruleg mange små og større samanhangar både i og utanfor kyrkja. Tusen takk til alle dykk som gjennom åra har vore innom som songarar i koret. Og eit særskild tusen takk til dykk som no er aktive songarar i Jondal Grendakor, og på denne måten både spreier songglede og står i ei fin kyrkjemusikalsk teneste.

For Jondal Sokneråd,
Anne Karin Stormyr, kantor.

Foto: Magnar Sollesnes


Storsatsning på dirigentutvikling!

Publisert: 15.06.2017

Pressemelding

 

Stor satsing på kordirigenter

Koralliansen setter nå i gang et storstilt kompetanseløft på kordirigenter i Norge. Det settes i gang 17 ulike kurs rundt i landet og en mentorordning der dirigenter får oppfølging av erfarne kolleger.

 

Stortinget vedtok i desember å bevilge 1 million kroner til en satsing på kordirigenter i Norge. Kulturdepartementet besluttet i mai at Foreningen norske kordirigenter (FONOKO) skal administrere ordningen på vegne av Koralliansen. Koralliansen består foruten FONOKO av Ung i Kor, Ung kirkesang, Norges Korforbund, Norges kirkesangforbund, Norsk sangerforum og Norsk Sangerforbund og har til sammen  66 000 medlemmer i alle aldere og i hele landet.

 

- Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge og gir svært mange positive ringvirkninger, sier styreleder i FONOKO, Ida Cecilie Holm. Imidlertid er det mangel på kvalifiserte kordirigenter mange steder i landet. Derfor er det svært gledelig at vi nå har fått på beina denne satsingen slik at flere korsangeref får gleden av å synge under en dyktig dirigent.

 

17 kurs på ulike nivåer

Koralliansen har utviklet kurs for nybegynnere og kurs for dirigenter med noe erfaring. Disse kursene vil bli kjørt 12 ulike steder i Norge fra høsten 2017. I tillegg vil organisasjonene arrangere temakurs som er åpne for alle kordirigenter. Dette er masterclasses, kurs i ulike typer repertoar og kurs tilpasset unge dirigenter.

 

Mentorordning

I tillegg til dirigentkursene settes det også i gang en mentorordning der kordirigenter blir fulgt opp av mer erfarne dirigenter gjennom et år. Også denne ordningen vil bli tilbudt flere steder i landet. Tidligere erfaringer har vist at dette er svært inspirerende for dirigenter som har deltatt.

 

Les mer om dirigentsatsingen på Koralliansens nettside: http://bit.ly/koralliansen

 

For spørsmål, kontakt:


I dag er det 1 år til den 5 nordiske kirkesangfest!

Publisert: 09.05.2017

Den største korbegivenheten i 2018 er bare 1 år unna.

9.- 13. mai 2018 samles vi til den 5. nordiske kirkesangfest i Odense.

 

nksf2018.dk

 


Les mer

Ny medlemsbrosjyre

Publisert: 24.04.2017


Brosjyre medlemsfordeler-2017-Original-web.pdf

Les mer

Norgesmesterskapet i kor 2017

Publisert: 22.03.2017


NM FOR KOR
Trondheim 13.-14. oktober 2017
Meld dere på før 2. april -og bli med i trekning av gratis påmelding!

Hvis ditt kor melder seg på innen søndag 2. april, så er dere med i trekningen av gratis påmeldingsavgift i en klasse (1500,- kroner). Vi trekker ut fem kor som slipper denne avgiften.

Meld dere på her: nmforkor.no

 

 


Les mer

Velkommen til Musica Sacra 2017

Publisert: 17.03.2017

 

 

 

 

 

                                                                           Komponist Kjell Mørk Karsen, 70 års jubilant og årets gjest.

 

Påmeldingen til årets sommerkurs 28.6.-2.7. er i gang!
Vi gleder oss over at det er stor interesse for årets kurs i Bergen!
Info om kurset kan du finne her:
http://www.musicasacra.no/neste-sommerkurs-2017
Her står det om årets seminarer, dirigenter og foredragsholdere
Påmelding innen 20. april her:
http://www.musicasacra.no/blank
Vær raske for å sikre dere plass!
Priser og praktisk info:
http://www.musicasacra.no/priser-og-praktisk-info-2017
Sjekk også ut vår facebookside:
https://www.facebook.com/Musica-Sacra-685199161570871/?ref=page_internal
Få et glimt fra fjorårets kurs (og se bilder) ved å lese intervjuet med Ingvild (13) og Andrea (14) her:
http://www.musicasacra.no/et-yrende-kirkemusikkliv
Fra årets program kan vi nevne:
• Bach kantate nr 126 Erhalt uns Herr (Luther-tekst)
• Nytt verk av Kjell Mørk Karlsen
• Festmiddag, Kjell Mørk Karlsen 70 år!
• Middagsbønn (og tur på orgelgalleriet for å se det nye Weimbs-orgelet) i Mariakirken, fredag
• Konsert (og visning av klokkespillet) i Johanneskirken, lørdag
• Gudstjeneste i Biskopshavn kirke, søndag
• Tre spennende seminarer: Gregoriansk sang workshop med Henrik Ødegaard, Orgelundervisning *Kristin Eek og Mørk Karlsen forteller om sine komposisjoner
• Hyggelige måltider og sene (?) kvelder med nye og gamle bekjentskaper

Disse særdeles hyggelige folka kommer, kommer du?
Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og håper du vil være med på årets kurs
• Kjell Mørk Karlsen, kurskomponist
• Henrik Ødegaard, gregoriansk sang
• Sigurd M Øgaard, dirigent for voksenkoret
• Liv Marie Hofset, dirigent for barnekoret
• Ragnhild Hadland, vokalopplæring samt leder for de eldste i barnekoret
• Dorte Fiskaa, leder for knøttesang
• Kristin Eek, orgellærer
• Ghislain Gourvennec, orgellærer
• Anders Eidsten Dahl, repetitør og organist
• Corinna Stamm, instruktør strykeorkester, fiolin og bratsj
• Vebjørn Stuksrud, instruktør strykeorkester, fiolin
• Anne Stine Dahl, instruktør strykeorkester, cello
• Anne Gundersen, instruktør for blokkfløyteenesemble
• Tonje Askeland, nestleder Musica Sacra
• Magne Emberland, kasserer Musica Sacra
• Arne Martin Aandstad, styret Musica Sacra
• Ingunn Aune Steibakken, styret Musica Sacra
• Yngvild Wattum Stuksrud, leder Musica Sacra
Har du spørsmål kan de sendes til yngvild.stuksrud@asker.kirken.no

 


Les mer

Davidsharpen til komponisten Harald Gullichsen!

Publisert: 01.11.2016

Norges kirkesangforbund har som en viktig del av sitt formål å fremme ny, norsk kirkemusikk.

Norges kirkesangforbund har derfor gleden av å tildele Norges kirkesangforbunds høyeste utmerkelse, Davidsharpen til komponisten Harald Gullichsen. Davidsharpen tildeles for særdeles fortjenstfullt arbeid innenfor skapende og utøvende kirkemusikk.

Tre personer er tildelt Davidsharpen tidligere. Det er komponisten Egil Hovland, forfatteren Svein Ellingsen og korlederen Arne Hadland.

Harald Gullichsen har arbeidet i Den norske kirke som kantor – organist og korleder – og han har arbeidet som komponist. Han har skrevet korverk, både for barnekor og voksenkor. Han har signert 16 nummer i Norsk salmebok. Flere av dem hører med til våre mest kjente og brukte salmer.

For eksempel:

 • Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
 • Vi synger med Maria
 • Herre, når din time kommer
  Når jord og himmel møtes her
 • Vår lovsang skal møte deg, Kristus
 • Vårt alterbord er dekket

Teksten til den første av disse, Hør nå godt nytt, ble i sin tid skrevet av Petter Dass. Denne salmen er et glitrende eksempel på hvordan en ny melodi kan gi nytt liv til en gammel tekst.

For mange er det særlig Harald Gullichsens salmemelodier som har betydd mye. Daglig leder i Norges kirkesangforbund, Ragnhild Hadland, har arbeidet med korverkene og trekker særlig frem Det udelte hjerte og kaller det «noe av det ypperste som noen gang er skrevet for barne- og ungdomskor».

Hans oratorium Du fornyer jordens ansikt, bør bli stående som et hovedverk i nyere norsk kirkemusikk. Harald Gullichsen skriver i et forord til oratoriet: «Min kjærlighet til det melodiske skinner klart igjennom hele stykket.» Det melodiske er en viktig kvalitet, også ved mye av det andre som Harald Gullichsen har komponert. Dette er noe av det som gjør at salmemelodiene fungerer så godt som menighetssang. De fungerer aller best når musikken – melodien – treffer en nerve i teksten, slik at det skapes et nytt, enhetlig kunstverk.

Det er ikke en liten oppgave i kirken å skape salmer og musikk som menigheten kan bruke i sin tro og tilbedelse, i livets ulike faser.

Derfor har Harald Gullichsen stor betydning for kirken og kirkemusikken.

For oss er det derfor en stor ære og glede å tildele Norges kirkesangforbunds ærespris, Davidsharpen, til komponisten Harald Gullichsen. Gratulerer!


KORFEST i Fredrikstad under Hovlandfestivalen

Publisert: 25.08.2016

Velkommen til KORFEST i Fredrikstad!

Kjære korsangere, kirkemusikere og dirigenter

 

Det er en stor glede å kunne invitere til korseminar og konsert i forbindelse med Hovlandfestivalen! Lørdag 29. oktober er det virkelig duket til KORFEST i hyggelige Fredrikstad by!

 

Korfesten starter med at Det norske jentekor holder konsert i Glemmen kirke kl. 12.00 Så blir det barnekorkonsert ved Ung kirkesang i Østre Fredrikstad kirke kl. 17.00, og deretter skal Harald Gullichsen og Svein Ellingsens nydelige oratorium, Du fornyer jordens ansikt fremføres i Domkirken klokken 19.00. 

 

Det er i anledning markeringen av komponisten Harald Gullichsens 70 årsjubileum at dette vakre oratoriet, gitt som en gave til Norges kirkesangforbund, skal fremføres!

Verket fremføres av Borg domkor, Oslo Chorale Selskap og Kirkemusikkoret ved Norges Musikkhøyskole med orkester og solister. Dirigent er domkantor Tore Erik Mohn.

 

 

 

 

 

   Tore Erik Mohn

 

Vi ønsker å hylle både Egil Hovland og Harald Gullichsen ved å arrangere et korseminar som vi håper at dere vil delta på. Vi har invitert tidligere domkantor i Stavanger, Arne Hadland til å lede korseminaret hvor vi skal arbeide med motetter av Hovland. Disse skal fremføres i første del av konserten i Domkirken, lørdag kveld kl. 19.00. Etter vår lille avdeling, kommer så oratoriet som i seg selv vil ta litt over en time. Vi er også invitert til å delta i fremføringen av salmene som skal fremføres som en del av oratoriet.

Program for korseminaret, lørdag 29. oktober 2016:

13.30             Korseminar i Glemmen kirke. Innlagte kaffepauser.

17.15            Vi går ut og spiser på en av Fredrikstads mange hyggelige spisesteder. Hver og en ordner dette selv.

19.00            KONSERT I DOMKIRKEN.

Konsertens program:     

Egil Hovland:    Cantate Domino                    

Egil Hovland:    Salige er de som hører Guds ord

Egil Hovland:    Bli hos oss                              

Egil Hovland:    Særnummer for utvalgte kor.

Harald Gullichsen/Svein Ellingsen: Oratoriet Du fornyer jordens ansikt 

 

Seminarholder:

Seminarholder er tidligere domkantor i Stavanger, Arne Hadland. Foruten å være en svært habil orgelspiller, har Arne gjennom hele sin yrkeskarriere viet mesteparten av sin tid til korsangen. Han drev et imponerende arbeid gjennom korskolen hvor han underviste sangere i alderen 6 til 75 år!  At gutter og jenter helt ned i 9 års alderen er i stand til å kunne bli med på å fremføre Händels Messias, beviste han flere ganger. Når notelære og generell musikkopplæring er en naturlig del av barnekoropplæringen, oppnår man slike resultater.

Arne Hadland og hans kor har vunnet flere internasjonale priser. Arne ble 3. mottaker av Norges kirkesangforbunds høyeste utmerkelse, Davidsharpa, en pris han fikk for sitt store arbeid som korleder. De to andre mottakerne er Egil Hovland og Svein Ellingsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Arne Hadland

 

Noter til fellesnummer skaffer dere selv:

 • Egil Hovland: Cantate Domino Norsk musikkforlag N.M.O. 8643
 • Egil Hovland: Salige er de som hører Guds ord Lyche, bl. Kor nr. 72
 • Egil Hovland: Bli hos oss Fra Lysvesper (Denne synger korene for like stemmer. Vi andre blir kun med på omkvedet)
 • Salmene som inngår i Oratoriet Du fornyer jordens ansikt.  Noter blir tilsendt.

 

Deltakeravgift:

Kr. 100,- per korsanger. Dette dekker deler av utgiftene. NKSF sponser resten. Pengene betales inn korvis til konto nr. 3280.20.65611

Husk å oppgi navn på kor. Dersom du deltar alene uten ditt kor, husk å oppgi navn.

 

Påmelding:

Send mail til nksf@me.com innen 1. september

 

Ettersom vi nå vet at vi skal synge i første del av oratoriekonserten, blir det ikke anledning til flere enn 4 særnummer. Disse er plukket ut på forhånd.

 


Les mer

Velkommen til Musica Sacra 2016

Publisert: 30.03.2016

Musica Sacras sommerkurs 2016

Solborg folkehøyskole i Stavanger, 22.- 26. juni 2016


Nå er påmeldingen i gang til årets kurs! Flere har allerede meldt seg på!

Kurset er i år fra 22.-26. juni på Solborg Folkehøgskole i Stavanger.
Vi gleder oss til å ha Oslos domkantor Vivianne Sydnes som dirigent for voksenkoret og Randi C. Aarflot som dirigent for barnekoret. Av repertoar skal vi synge Bachs kantate BWV 192 "Nun danket alle Gott" og verker av bl.a Trond Kverno (som også kommer på kurset).
Det blir strykeorkester, blokkfløyteensemble og evnt andre ensembler.
Ghislain Goruvennec og Kristin Eek har ansvar for et eget opplegg for orgelelevene. I år skal de bl.a møte Nils Henrik Asheim i Konserthuset.
Som i fjor blir det seminarer. Trond Kverno, Bjørn Vidar Ulvedalen og Anne Kleivset kommer for å dele av sin kunnskap. Anne Kleivset er ledene innen gregoriansk sang i Norge og hun skal ha kurs for voksne, i tillegg skal hun undervise de eldste barna slik at de kan lede middagsbønnen på Utstein Kloster (der vi også skal spise fredagens middag).

Vi håper og tror dette skal bli et flott kurs og håper å se dere alle på kurset!

Påmelding skjer via nettsiden www.musicasacra.no Påmeldingsfrist 15. april.

Mvh
Styret i Musica Sacra
v/ Yngvild Wattum Stuksrud

 

Seminarer og Workshops: (tekst hentet fra nettsiden)

Seminar 1:
Orgelundervisning Workshop
Bjørn Vidar Ulvedalen har gjort et imponerende arbeid innen orgelundervisning av barn. Hans kreative, lekende og samtidig seriøse undervisning har gjort at han er ettertraktet som inspirator og foredragsholder. Ulvedalen er utdannet førskolelærer og kantor, sin kantorutdannelse har han fra NMH. Han har utgitt en orgelskole i fem bind og har vært lærer i praksisveiledning på NMH.

Seminar 2:
Salmenes bok
Trond Kverno har betydd enormt mye for kirkemusikken i Norge. Gjennom sitt arbeide og kompetanse har han opparbeidet seg en helt spesiell posisjon i norsk kirkemusikk. Mange husker hans inspirerende timer i hymnologi fra Norges Musikkhøgskole, timer som var fylt med hans enorme kunnskap om feltet ispedd en mengde humor. I dette foredraget vil han snakke om Salmenes bok; en teologisk innfallsvinkel (oppbygning og innhold), en liturgisk innfallsvinkel (hvorfor bruke de i gudstjenesten) og en musikalsk innfallsvinkel (hvordan bruke de). Musica Sacra har i mange år hatt stor glede og nytte av samarbeide med Trond Kverno. Han har sittet i Musica Sacras styre og vært foredragsholder og inspirator på flere tidligere kurs. Vi gleder oss til et nytt og inspirerende møte.

Seminar 3:
Gregoriansk sang for nybegynnere og viderekomne (eget kurs for barn)
Anne Kleivset har studert kirkemusikk og pedagogikk ved Trøndelag musikkonservatorium og har master i utøvende musikk (gregoriansk sang) fra NTNU. Hun har tatt private studier innen gregoriansk sang i Solesmes (Benediktinerkloster i Frankrike), ved Pariskonservatoriet, hos Pater Cornelius Pouderoijen (Østerrike) og Eugeen Liven d’Abelardo i Nederland. Anne Kleivset har vært kunstnerisk leder for Schola Sanctae Sunnivae siden 1992.


Seminar 4:
Barnekor er trosopplæring!
At godt organisert barnekorarbeid er trosopplæring er kjent for de fleste som jobber med dette. Mer ukjent er det for mange at barnekorarbeidet kan gå inn i trosopplæringsplanen. Hvilke muligheter, og eventuelt begrensninger, ligger det i å ha barnekorarbeidet inn i trosopplæringsplanen? Seminardeltakerne vil bli presentert for hvilke retningslinjer som ligger til grunn og det vil bli lagt frem ulike modeller som er blitt godkjent.


Dirige nter og lærere 2016:

Dirigent for voksenkoret:
Vivianne Sydnes
Vivianne Sydnes er kunstnerisk leder og dirigent for Oslo Domkor. Sydnes har utdannelse i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikkhögskolan i Stockholm. Hun har vært dirigent og domkantor i Nidarosdomen, og dirigert en rekke andre kor. Sydnes har også vunnet flere priser i kor- og dirigentkonkurranser. Hun har etablert seg som en anerkjent dirigent i Norge, og samarbeider jevnlig med profesjonelle orkestre og andre institusjoner. Sydnes er også førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole med ansvar for bachelor-studiet i dirigering.

Dirigent for barnekoret:
Randi Clausen Aarflot
Aarflot er ansatt i Ung Kirkesang som vokalpedagogisk konsulent, har gitt ut to bøker om småbarnssang og en bok om sangteknikk i barne- og ungdomskor. Hun dirigerte Musica Sacras barnekor også i fjor og er en person barna som var på fjorårets kurs vil kjenne igjen og glede seg til å møte. Randi Clausen Aarflot er utdannet sanger og sangpedagog ved Barratt Due musikkinstitutt og musikkvitenskapelig institutt ved UiO.


Småbarnssang:
Dorte Fiskaa
Dorte Fiskaa har mange års erfaring fra å lede babysang og småbarnssang og er mye brukt som kurs- og foredragsholder innen småbarnsang gjennom IKO.
Hun er utdannet musikkpedagog og kantor og tjenestegjør i dag i Østeraas menighet.


Orgellærer:
Ghislain Gourvennec
Gourvennec er kantor i Vardeneset menighet samt frilansmusiker med bred erfaring som både konsertorganist og pedagog. I 2015 var han en av initiativtakerne til orgelklubben «Christine» som har tilholdssted i Stavanger. Ghislain Gourvennec har sin kantorutdannelse fra Paris og Norges Musikkhøgskole.

Orgellærer:
Kristin Eek
Kristin Eek er ansatt som kantor i Steinkjer kirke og driver en egen orgelskole der.
Hun har sin kantorutdanning fra Rogaland Musikkonservatorium og hovedfag fra NTNU i orgelbygging og orgelhistorikk.


Lærer for Slagverksensemble
Marius Munthe-Kaas
Marius Munthe-Kaas jobber som lærer i slagverk, band og komposisjon ved Sandnes Kulturskole og Vågen Vgs., samt slagverker i Sandnes Symfoniorkester. Han er utdannet slagverker og pedagog fra jazzlinja ved UiS.
Slagverksensemblet er for barn fra 3. klasse og det krever ingen forkunnskaper. I fjor fremførte ensemblet et egenkomponert verk for djember og klokker.


Leder av blokkfløyteensemblet
Corinna Stamm
Stamm er kantor med studier også i fiolin og har mange års erfaring som
blokkfløytist. Hun arbeider som kantor i Norderhov menighet.

Strykeorkester:
Vebjørn Stuksrud
Vebjørn Stuksrud har sin fiolinutdannelse fra Norges Musikkhøgskole der han også tok hovedfag i kammermusikk. Han har vært fast ansatt i Bergen Filharmoniske orkester i flere år og har de to siste årene jobbet i KORK.
I Musica Sacras Strykeorkester spiller barn, ungdom og voksne, profesjonelle og amatører, sammen. Ensemblet kommer også til å samarbeide med blokkfløytegruppa.


Velkommen til kurs i "Gudstjenestens dramaturgi"

Publisert: 30.03.2016

 

«Som i himmelen - så og på jorden»

Gudstjenesten som liturgisk drama

Åpent seminar i Høvik kirke 29.april – 1.mai

Organisasjonen Ad Fontes arrangerer et seminar i gudstjenestegjennomføring for kantorer, prester, klokkere, sangere og andre interesserte i Høvik kirke siste helg i april. Temaet for seminaret er Gudstjenestens dramaturgi, og det blir veiledning i agende-utforming, stemmebruk og liturgisk sang, liturgisk spill, ledelse av gudstjenestekor m.m. Det blir lagt vekt på arbeidet med bind tre av Norsk koralbok. Forelesere/instruktører er domkantor Terje Kvam og sangeren Marianne Hirsti. Seminaret er åpent for både aktive og passive deltagere, og høymessen i Høvik kirke søndag morgen vil bli et resultat av arbeidet de foregående dagene.

PROGRAM:

Fredag 29. april

16.00-17.30: Gudstjenestens dramaturgi, gudstjenesteutforming.

18.00-21.00: a) Stemmebruk, lesning av tekster, liturgisk sang.

b) Liturgisk spill, salmer og chants (bibelske salmer)
Lørdag 30. april

10.00-11.30: a) Prosesjoner og liturgisk «geberdologi»: Hvordan bevege seg i det liturgiske rom.

b) Liturgisk spill: høymessens melodier.
12.00-14.00: a) Ledelse av liturgiske kor, resitasjoner (Chant, gregoriansk resitasjon)

b) Fortsettelse med stemmebruk & liturgisk sang
15.00-16.30: Korinstruksjon med medlemmer av Høvik kirkekor.

17.00-20.00: Gjennomgang av søndagens høymesse med liturger, kantorer, tekstlesere, kor etc

Søndag 1. mai

09.00-10.30: «Generalprøve» på høymessen med alle deltagere.

11.00: Høymesse i Høvik kirke.

 

Deltageravgift: kr. 500,-

Påmelding til: oekseter@drammen.kirken.no


Som i himmelen.docx

Rikskirkesangfesten i Fredrikstad er det avlyst. Vi ønsker velkommen til KORFEST i forbindelse med Hovlandfestivalen, 29. oktober!

Publisert: 12.02.2016

På grunn av for få påmeldte, måtte vi dessverre avlyse Rikskirkesangfesten.

I stedet ønsker vi velkommen til KORFEST i forbindelse med Hovlandfestivalen, 29. - og 30. oktober 2016. Informasjon om dette kommer i løpet av kort tid.


INVITASJONSBROSJYRE RK16.pdf
 

Møt komponisten Trond Kverno

Publisert: 10.10.2015

 

FAGDAGER/SEMINAR
Trond H.F. Kverno


Som en del av Cantando Musikkforlags og Norges Kirkesangforbunds markering av TROND H. F. KVERNOs 70-års jubileum arrangeres fagdager for kirkemusikere og korseminar i
Bragernes kirke i Drammen, 6.-8. november 2015!
Foruten Kverno vil tidligere domkantor Terje Kvam lede felleskoret! Dette er en unik mulighet til å få oppleve to av de mest sentrale kirkemusikerne våre siden 70-tallet!!
SETT AV DISSE DAGENE ALLEREDE NÅ!
Påmelding til post@musikkforlaget.no


Fredag
1230-1730 Fagdag kirkemusikere (liturgisk spill)
1430 Lite måltid i pausen
1800 Konsert Trond H.F. Kvernos orgelverk
2000 Middag (påmelding)

Lørdag
0900 Laudes
0930 Seminar kormusikk
1200 Lunsj
1300 Lite foredrag av Trond H.F. Kverno
1330 Seminar kormusikk
1700 Avslutning
1900 Middag (påmelding)

Søndag
0900 Generalprøve
1100 Gudstjeneste
1430 Prøve felleskor med repetitør
1600 Korkonsert med deltakere og lokalt kor.

Priser:
Seminar avgift kr 600,- per seminardag, inkludert enkel lunsj. (Fredag og lørdag)
Middag fredag på Rica Park hotell, kr. 300,- (betales på stedet)
Festmiddag lørdag i frimurerlogen. Hovedrett, dessert og en enhet drikke kr. 500,- (faktureres)
Vi anbefaler overnatting på Rica Park hotell, priser garantert ved booking fram til 5.10.:
- Enkeltrom 970,- / dobbeltrom 1.170,-
Notepakke for kor-seminaret kr. 250,-

Arrangementet er støttet av Musikkforleggerne.

 


Velkommen til Sangerdyst i Stavanger 24. oktober!

Publisert: 25.03.2015

Sangerdyst 2015

Åpen konkurranse for kor og vokalgrupper

 

 


Sangerdyst 2015 folder.docx

Velkommen til Sommerkurs!

Publisert: 25.03.2015

Musica Sacra sommerkurs holdes i Stavanger, 24.- 28. juni 2015

Kursholdere er blant andre: Arne Hadland, Randi Clausen Aarflot og Dorte Fiskå.

Påmeldingsfrist 15. april.

 

Sommerkurs i gregoriansk sang i Uvdal stavkirke, 28.- 30. juli 2015

Kursholder Gro Siri Ognøy Johansen

Påmeldingsfrist 1. juni.


Sommerkurs gregoriansk sang.docx

Brosjyre musica sacra kurs 2015.pdf

Hva skjer av sangaktivitet i Norge?

Publisert: 05.02.2015

Hva skjer av sangaktivitet i Norge? 

 

Krafttak for sang, vil gjerne dokumentere hvor mye som skjer av sangaktiviteter hver dag over hele landet. Det er et ønske å registrere så mye som mulig av slikt som foregår i perioden 8. til 22. mars. 

Eksempler på sangaktiviteter er:
* Konserter/offentlige framføringer
* Allsangkvelder
* Festivaler/stevner med sang
* Sangøvelser/korøvelser
* Kurs/foredrag med sang som tema

 

Som takk for at dere deltar blir dere med i trekningen av kr. 2.500 kroner til koret ditt. Håper alle tar de to minuttene det tar å registrere sangaktiviteten! det er viktig å vise at vi er en syngende nasjon!

Gå derfor inn på lenken: http:/www.krafttakforsang.no/aktiviteter/syng-ut-2015

 

 


Les mer

Fredrik Sixten inngår generalavtale med Cantando musikkforlag

Publisert: 30.01.2015

Fredrik Sixten inngår generalavtale med Cantando musikkforlag AS


Les mer

Hvilke kor synger hva i NRKs salmemaraton?

Publisert: 27.11.2014


Sentralstyret 2017 - 2019

Publisert: 30.11.2017

 


Les mer

Vedtekter

Publisert: 30.11.2017


 

 

 


VEDTEKT 2017.pdf
 

 

 

Vedtektene ble sist endret på Landsmøte i Oslo, september 2017 

 

 

 

 

Vedlagt finnes også en MØNSTERVEDTEKT for medlemskor

Dersom koret ditt ikke har egne vedtakter kan dere bruke denne som et utgangspunkt.


Mønstervedtekter kor.docx

Mønstervedtekt for stiftslag i Norges kirkesangforbund.docx

Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer