Abonner på nyheter
Kontakt oss
Meld deg på her

Årsmøte BKSF 2017

Publisert: 24.05.2017


2017_Aarsmøtereferat_BKSF.pdf

2016 Årsmøte BKSF

Publisert: 30.03.2016

2016 Årsmøtereferat BKSF


2016_Aarsmøtereferat_BKSF.pdf

BKSF Årsmøtereferat 2015

Publisert: 08.04.2015

BKSF Årsmøtereferat 2015


2015_Aarsmøtereferat_BKSF.pdf

BKSF Årsmøtereferat 2014

Publisert: 08.04.2015


2014_Aarsmøtereferat_BKSF.pdf
 
 
 
 
 
 
 

BKSF sitt Årsmøte 2010

Publisert: 23.11.2009

Velkommen til BKSF sitt årsmøte laurdag 13.mars-10, kl.12, i Bergen Domkirke

Innkalling til årsmøte 2010

for Bjørgvin Kirkesangforbund

i Bergen Domkirke laurdag 13. mars 2010 kl. 12.00

Kvart kor kan sende 2 delegatar med stemmerett. Kor med 30-60 medlemmer kan sende 3 delegatar, kor med over 60 medlemmer kan sende 4 delegatar. Meld fra kven som kjem som delegatar frå ditt kor.

Dagsorden for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Konstituering

a) Valg av møteleder

b) Valg av referenter

c) Valg av tellekorps

Sak 3: Godkjenning av årsmelding 2009

Sak 4: Handlingsplan for 2010

Sak 5: Godkjenning av regnskap for 2009

Sak 6: Budsjett for 2010

Sak 7: Valg

Sak 8: Andre saker

 

 

BKSF v/Anne Karin Stormyr, 23/11-2009

 


Årsmøtereferat 2007

Publisert: 18.01.2009


Les mer