Vi anbefaler ChoirMate

Publisert: 27.01.2023

Titt inn og se hvilket unikt verktøy som finnes for ditt kor

 
www.choirmate.no

Vil du lære mer om gregoriansk sang, eller kanskje lære litt om folketonesang i koret? Meld deg på kur hos oss

Publisert: 06.01.2023


2023 KORLEDERSEMINAR Folketonesang i koret.docx

Vi ønsker velkomme til korlederkurs i folketonesang i koret med Berit Opheim

Videre har vi to kurs i gregoriansk sang med Henrik Ødegaard.

 
 

 


2023 KORLEDERSEMINAR i Utstein kloster, nov..docx

2023 KORLEDERSEMINAR i Larvik katolske kirke.docx

Minneord over Bengt Norbakken

Publisert: 28.11.2022


Det er allerede gått 3 måneder siden vi mottok budskapet om Bengts alt for tidlige død.

Det hele er så uvirkelig og det er vanskelig å ta innover seg at Bengt ikke skal være med oss mer.

Vi er svært mange i kirkemusikk-miljøet i Norge som satte Bengt og det arbeidet han gjorde svært høyt. Foruten det imponerende musikklivet han skapte de 15 årene han var ansatt i Gann menighet i Sandnes, med flere kor og med årlige oppsetninger med kor og orkester, var Bengt i mange år også engasjert i kirkemusikkarbeidet på nasjonalt nivå.
For å nevne noe så var han orgelkonsulent, han var mangeårig redaktør for fagbladet Norsk Kirkemusikk, han satt i flere år som styremedlem i Nemd for gudstjenesteliv, og han var områdetillitsvalgt og nestleder i Musikernes fellesorganisasjon MFO. (nå CREO)

Til sist, men ikke minst var Bengt tung inne i Norges kirkesangforbund. I 2017 ble han valgt inn i sentralstyret. De 2 første årene var han styremedlem, og de 3 siste år satt Bengt som styreleder!

Vi i kirkesangforbundets sentralstyre frydet oss over å ha Bengt som styreleder.

Han var alltid svært interessert i styresakene og hans engasjement smittet lett over på oss andre.

I møter med samarbeidende kororganisasjoner, viste Bengt seg som en særdeles god møteleder. 

Her viste han den sjeldne evnen han hadde til å kunne beholde ro, orden og saklighet, og ikke minst så greide han å holde humøret oppe selv i krevende saker med stor uenighet.

Vi opplevde telefoner i etterkant av slike møter hvor møtedeltakere uttrykte beundring over særdeles god møteledelse. Gjett om vi var stolt av vår styreleder.

Fra Bengts kantor-kollegaer så vet vi at han var svært godt likt.

Han delte raust av sin kunnskap, han heiet på alle, og han var en ja-mann som alltid strakk seg langt for å hjelpe andre.
Bengt kommer til å bli dypt savnet, og tankene våre går nå til de han satte aller høyest, kona Ingelin, de tre barna, - og familien sin på Finnsnes.

Det er med stor ærbødighet jeg nå på vegne av kirkesangbevegelsen i Norge, retter en stor TAKK til Bengt for det flotte arbeidet han la ned for kirkemusikken og Den norske kirke.

De gode minnene er mange, hans lure smil og smittende latter, gjemmer vi i våre hjerter for alltid!

Hvil i fred kjære Bengt.

 

Ragnhild Hadland Zetterstrøm

Daglig leder i Norges kirkesangforbund


Fremdeles ledige plasser!

Publisert: 31.10.2022

 

KORLEDERSEMINAR I STAVANGER

Seminaret er en del av KORALLIANSENS dirigentsatsning:  www.koralliansen.no

 

Tema:                Gregoriansk tidebønn

 

For:                             Korledere som vil lære mer om gregoriansk sang.

                                    samt interesserte korister.

 

Sted:                           Utstein Kloster, Stavanger

 

Tid:                             Fredag 4. november kl. 17.00 – 21.00

Lørdag 5. november kl. 09.30 – 16.00

 

Seminaravgift:           Kr. 300,- som inkluderer kaffe/te og enkel lunsj på lørdagen.

Eventuell overnatting kommer i tillegg

 

Materiell:                   «Tidebønn» Boka kan kjøpes på kurset for kr. 250,-

 

Påmelding:                 Innen 1. oktober til:  nksf@me.com

 

Seminaret avsluttes med en kort gregoriansk tidebønn.

 

Seminarholder Henrik Ødegård

Henrik Ødegård er en skattet seminarholder innen gregoriansk sang. Han er utdannet gregoriansk korleder fra Musikkonservatoriet i Paris. Henrik er i tillegg til å være en av våre betydeligste komponister, også ansatt som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole hvor han underviser i kirkemusikk-komposisjon.


2022 KORLEDERSEMINAR i Utstein kloster, nov..pdf

Velkommen til nye korlederkurs våren 2022

Publisert: 17.12.2021


2022 KORLEDERSEMINAR, Skien april.docx

2022 KORLEDERSEMINAR Stemmedannelse i kor, mai.docx

2022 KORLEDERSEMINAR Folketoner i barnekoret, januar.docx

2022 KORLEDERSEMINAR i Utstein kloster, mars.docx

2022 KORLEDERSEMINAR i Skedsmo kirke, sept..docx

Les mer

Nye koronatiltak

Publisert: 14.12.2021

Regjeringen skyver ansvaret over på kulturlivet

Norsk musikkråd reagerer på at strengere smitteverntiltak for konserter og en oppfordring om å utsette fritidsaktiviteter, nok en gang skyver ansvaret over på den enkelte arrangør, kor, korps og orkester.

 

– Regjeringens dobbeltkommunikasjon gjør arrangører, utøvere og publikum usikre. Kulturminister Trettebergstuen må nå være tydelig på at øvelser og kulturarrangementer er ønskelig og mulig når de nye anbefalingene og restriksjonene følges, hvis de faktisk mener det, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Han sier musikklivet opplever situasjonen enda mer usikker nå, enn da pandemien brøt ut i mars 2020, og advarer mot at både de menneskelige og de økonomiske ressursene begynner å gå tomme i kor, korps, orkestre og andre musikklag rundt omkring i landet.

– Den gradvise innstrammingen, uke for uke, er ekstremt krevende å forholde seg til. Nå skal hvert enkelt musikklag vurdere om de skal avlyse julekonsertene eller ikke. Det nærmer seg et forbud, uten at det er det. Regjeringen må bestemme seg: Enten er det lov å gjennomføre konserter, og da må de si dette klart og tydelig. Eller så er det ikke greit, og da må det komme tydelig frem også, fortsetter Borgundvaag.

Sesongen for julekonserter nå i desember er for mange musikklag den mest innbringende tiden på året. For disse blir det et katastrofeår for andre år på rad. Usikkerhet rundt smittefare og publikumssvikt gjør at mange nå kvier seg for å arrangere konserter, selv om den blir gjennomført i tråd med de nye reglene.

Regjeringen endrer begrensningen på antall som kan delta på arrangementer og konserter samt anbefaler at fritidsaktiviteter for voksne utsettes i fire nye uker fra 15. desember. Les mer på regjeringen.no

 

 

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/nye-koronatiltak-regjeringen-skyver-ansvaret-over-pa-kulturlivet


Sentralstyret 2021 - 2023

Publisert: 17.10.2021

 


Les mer

Smittevern

Publisert: 16.08.2021

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser kan gjennomføres på en forsvarlig og akseptert måte. I tillegg til nasjonale bestemmelser er det viktig å følge med på begrensninger som blir satt i den enkelte kommune.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Musikkens studieforbund, og representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Endringer i veilederen blir forelagt Kulturdepartementet før publisering. Senest oppdatert 20. juni 2021.

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene.

Hopp til veilederen

Status pr 12. august:

 • Musikkøvelser kan gjennomføres i grupper på inntil 30 personer innendørs, og inntil 40 personer utendørs. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal eller øvingsrom, men hver gruppe må holdes adskilt med 2 meter avstand mellom hver gruppe. Ved økt lokal smitte anbefaler FHI å redusere gruppestørrelsen.
 • Det bør tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger.
 • Utøvere på tvers av kommuner og regioner kan delta på samme musikkøvelse.

Kommuner som har innført eller er omfattet av forsterkede smitteverntiltak vil ha innført andre begrensninger. Kontroller alltid hva som gjelder lokalt før gjennomføring av musikkøvelser.

Se ellers veileder pr 20. juni 2021. Norsk musikkråd.


Oppdaterte regler for øvelser!

Publisert: 01.06.2021

Smittevern: Større grupper på musikkøvelser fra 27. mai

Regjeringen har gitt klarsignal for trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Merk at dette er de nasjonale retningslinjene, og gjelder kun hvis kommunen ikke er omfattet av strengere bestemmelser. Kontroller alltid hva som gjelder i egen kommune før gjennomføring av musikkøvelser.

Fra 27. mai øker gruppestørrelsene for både innendørs og utendørs musikkøvelser:

 • Gruppestørrelser ved innendørs musikkøvelser, breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter er økt fra 10 til 20 personer for alle aldersgrupper.
 • Ved utendørs aktivitet kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer for alle aldersgrupper.

Flere grupper kan være aktive samtidig og disponere samme øvingsareal, forutsatt at de holdes i ulike kohorter. Myndighetene oppfordrer fortsatt til aktivitet utendørs fremfor innendørs. Merk at de samme kjørereglene for avstand, hygiene og oversikt over deltakere fremdeles gjelder.

På trinn 2 kan det være flere deltakere på arrangementer for barn og unge. Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. For sommerleirer og sommeraktiviteter har FHI slått fast at de fleste av disse ikke vil omfattes av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften og dermed vil ikke en fotballcup eller korpsstevne regnes som et arrangement i denne sammenhengen. LNU har bedt om avklaringer for praktiseringen av dette.

Det er foreløpig ikke sagt noe om endring av gruppestørrelser for trinn 3 og 4, men det antydes at også voksne vil kunne gjøre unntak fra 1-meterskravet fra trinn 3 i de tilfeller det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktivitetene.

Trinn 2 åpner for flere deltakere på arrangementer

Musikkøvelser er ikke omfattet av arrangementsforbudet i covid-19-forskriften. Det betyr at bestemmelsene er å betrakte som anbefalinger. For konserter derimot er dette regulert av forskriften, og antallet som kan delta i trinn 2 uten bruk av faste, tilviste sitteplasser øker fra 10 til 50 personer. Ved fastmonterte seter gjelder 200 publikummere. I tillegg til dette kommer de som står for arrangementet.

Betydning av vaksinestatus

Det er fortsatt slik at det i det offentlige rom skal praktiseres like bestemmelser uavhengig av vaksinestatus. Det vil si at anbefalingen om gruppestørrelser i trinn 2 er den samme uavhengig av om alle er ingen er fullvaksinert. Eventuelle endringer av dette vil kunne skje i samband med etableringen av koronasertifikat, som er varslet å være på plass i juni.

les mer på Norsk Musikkråds hjemmeside: www.musikk.no

 


Norsk Musikkråd informerer om ny stimuleringsordning

Publisert: 01.06.2021

Nyheter  Onsdag 26. mai 2021

Stimuleringsordning 2021

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren i 2021 er nå godkjent og åpen for søknader.

Lag som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke kompensasjon for merkostnader eller inntektsbortfall. Det kan også søkes om kostnader til utvikling eller tilpasning av aktiviteter. Det er ingen minstegrense for å søke.

Ordningen er utvidet fra tidligere fra å kun omfatte kostnadskompensasjon, til nå også inkludere kompensasjon for mindreinntekter fra arrangementer, publikumsinntekter og utleieinntekter.

Ordningen dekker arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført, og man kan da motta tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan man motta 50 prosent. Det kan bare gis tilskudd til en aktivitet eller et arrangement én gang.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det forespeilet at ordningen skal videreføres ut september og oktober, men i første omgang gjelder ordningen for perioden januar-august. Det kan søkes fortløpende og vi oppfordrer til å søke så snart som mulig. Siste søknadsfrist er 15. september. Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis.

Hva kan det søkes om?

Merkostnader:

 • Økte kostnader til smittevernstilpasninger.
 • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner.

Tapte inntekter:

 • Færre arrangementsinntekter på grunn av covid-19 ved avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
 • Mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis avlyst arrangement.
 • Tapte publikums og uleieinntekter

Det gis ikke tilskudd til:

 • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
 • Tap som dekkes av forsikringsordninger eller andre offentlige kompensasjonsordninger.
 • Aktiviteter som fremmer privatøkonomiske interesser.
 • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom

Tidligere engangsutbetaling i 2021 trekkes fra

Første del av stimuleringsordningen ble gjennomført tidligere i vår med søknadsfrist 20. april, der lag som kunne bekrefte at de hadde hatt merkostnader som følge av covid-19 kunne få utbetalt stimuleringsmidler etter forskriften §3, tilsvarende 13,4 prosent av utbetalt momskompensasjon i fjor.

Denne utbetalingen vil nå komme til eventuelt fratrekk ved behandlingen av søknader. Det vil si at tap organisasjonene allerede har hatt, og fått kompensert, vil påvirke støtten for fremtidige arrangement som ordningen søker å stimulere til. Etter hva vi forstår var dette nødvendig for å få ordningen godkjent av ESA, med tanke på å unngå dobbeltfinansiering.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert nærmere info og veiledning om ordningen på sine nettsider.


Om smittevern og gjenåpning av musikkøvelser fra 16. april, og om stimuleringsordning og inntektskompensasjon

Publisert: 17.04.2021

 

 1. Smittevern og gjenåpning av musikkøvelser

Det nasjonale forbudet mot innendørs aktivitet for voksne er fra i dag opphevet, som betyr at med mindre det er etablert forsterkede tiltak i kommunen kan voksne møtes til innendørs musikkøvelser. Voksne kan drive med organisert fritidsaktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal med 2 meter mellom hver gruppe.

 

Regjeringen har varslet at trinn 2 av gjenåpningen for breddeidrett skal vurderes i løpet av april. Vi legger til grunn at lettelsene som gis for breddeidretten ogsågjøres gjeldende for musikkøvelser. Hvis regjeringen opprettholder fremdriften som de antydet ved redegjørelsen om gjenåpning for Stortinget tidligere i april, vil musikklagene i praksis kunne øve fulltallig engang før sommeren.

 

I tillegg kan nå barn og unge under 20 år møtes til kulturarrangementer (konserter, mesterskap, stevner) som samler inntil 50 personer, uten faste, tilviste plasser. Dette er regulert av forskriften, og det forutsettes at alle 50 kommer fra samme kommune. Dette inkluderer også eventuelt publikum som ikke har faste, tilviste plasser. Ved faste, anviste plasser vil det være mulig å samle inntil 100 personer, tilsvarende som for voksne.

 

Musikkøvelser er ikke omfattet av covid-19-forskriften, men det foreligger anbefalinger fra myndighetene knyttet til gjennomføringen av fritidsaktivitet. Frem mot sommeren vil det komme lokale utbrudd og det vil gå tid før musikkøvelser er tilbake til «normalen». Det vil derfor foreligge en rekke anbefalinger som det frivillige musikklivet må forholde seg til. Les mer om forskjellen mellom anbefaling og forbud her.

Det kan være krevende å holde oversikt over hva som er gjeldende gruppestørrelse for musikkøvelser og konserter. Se matrisen i brev som er utsendt 17. april. 

Se oppdatert veileder her: https://www.musikk.no/smittevern

 

 

 

 1. Stimuleringsordning og inntektskompensasjon

 

Norsk musikkråd møtte mandag statssekretæren Emma Lind i Kulturdepartementet, sammen med lederne i korpsorganisasjonene. Tema var inntektsbortfall fra arrangementer som faller utenfor stimuleringsordningen. Det ble ikke gitt noen konkrete løfter, men departementet ser på ulike løsninger, noe Kulturministeren bekreftet på pressekonferanse i dag (ca 12 minutter inn i denne sendingen).

 

Norsk musikkråd primære forslag er en ny kompensasjonsordning for inntektsbortfall første halvår 2021. Vårhalvåret er den perioden hvor musikklag har betydelige inntekter på loppemarkeder, auksjoner, messer, spilleoppdrag, salg mv. Inntektsbortfall i vår vil få betydelige konsekvenser for hvilke aktiviteter lagene kan sette i gang når samfunnet åpner igjen. Lagene ønsker å kunne invitere tilbake til aktivitet, ikke til et lag i økonomisk krise. Vi foreslår at kompensasjonsgraden settes til 70 prosent av inntektene i regnskapsåret 2019 for de arrangementer (inkludert loppemarkeder, auksjoner, messer, spilleoppdrag, salg mv) som må avlyses eller nedskaleres som følge av smitteverntiltak, etter modell fra krisepakke 2 og 3.

 

Subsidiært foreslår vi at det etableres en tilskuddsordning hvor kostnader kompenseres. Dersom kostandene må avgrenses, er det de kostnader som bidrar til aktivitet for medlemmer og tillitsvalgte som er det vesentlige, og kostnader som i hvert fall bør kompenseres er instruktør- og dirigentkostnader leie av øvings- og fremføringslokaler.

 

Lengden på ordning for kostnadskompensasjon må vare lenger enn varigheten til smitteverntiltakene, det vil si for hele perioden som de tapte inntektene skulle finansiert aktivitet. For at en slik kompensasjonsordning skal være tilgjengelig for store og små lag bør det ikke være noen nedre beløpsgrense for kompensasjon eller avkortning av beløp under en viss størrelse.

 

NB: For stimuleringsordning del 1 er 20. april fristen for å anmode Lotteri- og stiftelsestilsynet om engangsutbetaling tilsvarende 15 pst av tildelt momskompensasjon i 2020. Ordningen er opprettet for å stimulere til aktivitet og avhjelpe likviditet. For å motta midler må hver søker bekrefte at det har vært merkostnader som følge av covid-19.

Vi i Norges kirkesangforbund har allerede søkt om denne ekstrabevilgningen på vegne av alle dere som mottok momskompensasjon i 2020.

 


NM for kor, oktober 2021

Publisert: 09.04.2021

I samme båt!                                                                                                                       

Vurderer ditt kor å melde seg på NM for kor, men nøler fordi dere ikke har fått øvd så mye sammen i det siste? Dere frykter kanskje at koret ikke får vist seg fra sin aller beste side?

 

Fortvil ikke!

Dette er utgangspunktet for samtlige kor som deltar på NM. Alle stiller på lik linje. Mange kor har digitale øvelser, og vi har stor tro på at vi får mulighet til å øve sammen innendørs før sommeren. Frem til da kan vi f.eks. ta med oss en termos med kaffe, tenne et hyggelig bål, og øve utendørs slik at vi kan kjenne at vi er i rute.

Her finner du korene som allerede er påmeldt!

Vet du at …

 • det er allerede påmeldt 36 kor, og at det er kun plass til 50 kor
 • frist for påmelding er 15. april
 • kor kan konkurrere i 2 klasser av i alt 19 klasser
 • det deles ut en pris for beste fremføring av et norsk stykke
 • du kan få pris for fremføring av musikk skrevet av Knut Nystedt
 • under NM i 2021 er det sanggleden som skal smitte og ikke korona

Her finner dere mere informasjon om NM samt påmeldingsskjema.

Lenke til Facebook

Lenke til Instagram

Håper vi ses i Trondheim 7.-10. oktober 2021!


NM for kor 8. april - NYHETSBREV[1].docx

Gjenåpning: Ingen planer for kor og korps

Publisert: 08.04.2021

Pressemelding fra Norsk musikkråd onsdag 7. april

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge ble lagt frem for Stortinget i dag. Norsk musikkråd fortviler over at breddekulturen ble oversett igjen.

 

 • Det er positivt at regjeringen planlegger en gradvis og trygg gjenåpning, men atter en gang virker det som regjeringen har glemt at det finnes noe som heter breddekultur. Jeg forventer at så snart breddeidretten kan starte med treninger så skal musikkfrivilligheten kunne ha øvelser, uttaler Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

 

Ønsker likebehandling av idrett og kultur

 

Gjennom hele pandemien har idretten blitt prioritert fremfor musikkfrivilligheten. Mens idretten har fått sin egen smittevernveileder, har musikkfrivilligheten blitt oversett hver gang de nasjonale retningslinjene har blitt oppdatert.

 

 • Så snart det blir tillatt å trene innendørs må det også tillates å holde øvelser. Det er ingen logikk i at håndballturneringen skal kunne gjennomføres den samme helga som korpsstevnet må avlyses.

 

 • Vi sendte innspill til Kulturrådets gjenåpningsplan i slutten av januar, men har ennå ikke sett snurten av den endelige planen. Jeg frykter at kulturlivet, som var det første som måtte stenge, også blir det siste som får åpne.

 

Gjenåpning krever penger i kassa

 

Uten kompensasjon for uteblitte inntekter fra større, enkeltstående arrangementer som loppemarkeder, stevner, kiosksalg m.m., forsvinner en stor andel av inntektene til musikkfrivilligheten på grunn av smittevernstiltak i store deler av landet.  Derfor peker musikkfrivilligheten på det som avgjørende at regjeringen kompenserer for bortfalte inntekter i første halvår, dersom musikkfrivilligheten skal være i stand til å gjenåpne.

 

 • Den nye stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den gir oss ingen mulighet til å generere helt nødvendige inntekter slik at vi kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne. Vi klarer ikke skape aktivitet med kun glede og entusiasme, vi trenger midler også.

 

Ber om Inntektssikring

 

Norsk musikkråd tar til orde for at alle arrangementer og konserter som planlegges i år garanteres mot inntektsbortfall som følge av restriksjoner.

 

 • Statsministeren beklaget fra talerstolen i dag at man ikke har mulighet til å gi forutsigbarhet i en situasjon drevet av smitteutviklingen. Men det finnes måter å skape mer forutsigbarhet, også til aktører som oss. Vi ber om å bli lyttet til på lik linje med idretten, og vi ber om kompensasjonsordninger som i det minste legger til rette for at vi fortsatt kan være her etter pandemien.

 

Bjørgulv Vinje Borgundvaag legger til: 

 

 • Vi starter en gradvis gjenåpning av samfunnet – det er vi glade for. Men arrangementer krever planlegging - vi kan ikke knipse opp en festival eller et loppemarked på en ukes varsel. Derfor ønsker vi en sikring som gjør at vi kan igangsette viktig planleggingsarbeid uten å risikere konkurs.

Innendørs korøvelser for voksne?

Publisert: 04.03.2021

NORSK MUSIKKRÅD oppfordrer til å kontakte lokale smittevernsmyndigheter for å kunne gjennoppta korøvelser:

 

Det har siden 4. januar vært en nasjonal anbefaling som fraråder innendørs fritidsaktiviteter for voksne.

Norsk musikkråd har i lang tid anmodet om at denne byttes ut med mer regionalt tilpassede anbefalinger. En mer tilpasset anbefaling vil i større grad spille på lag med den faktiske smittesituasjonen.

 

Ved inngang til mars er det kun tre fylker som har en R-verdi over én (Oslo, Viken og Agder), og også her er det store forskjeller mellom kommunene.

Vårt råd til lokale musikklag har vært å avklare med lokal smittevernmyndighet om det er mulighet for å gjennomføre innendørs musikkøvelser. Flere kommuner har gitt samtykke til dette, mens andre har kun forholdt seg til den nasjonale anbefalingen. Andre har igjen oppfattet det som at de ikke har mulighet til å gi unntak fra en nasjonal anbefaling, uavhengig av deres lokale situasjon.

 

Det foreløpig ingen utsikter til at det kommer noen endring i den nasjonale anbefalingen, men helsemyndighetene har til vurdering om det skal gjøres endringer for innendørs breddeidrett for voksne. Det er uvisst når dette eventuelt vil skje.

 

Ikke anbefalt, men ikke ulovlig

 

En anbefaling er ikke lovpålagt, og det er ikke et krav om å innhente tillatelse til musikkøvelser. Enhver må forholde seg til lov, men enhver må selv vurdere hvorvidt en velger å følge en anbefaling.

 

Det bekreftes også i Kulturdepartements brev med svar på Norsk musikkråds spørsmål om innendørs fritidsaktivitet:

 

"Norsk musikkråds henvendelse til Kulturdepartementet er sendt videre fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet, slik at innspillet kan inngå i det løpende arbeidet med kommunikasjon og vurdering av behov for justeringer i anbefalinger og regulering.

 

Som dere selv trekker frem er det ikke lett å kommunisere tydelig rundt regler og anbefalinger. Kulturdepartementet kan ikke gi unntak fra bestemmelsene gitt i Covid-19-forskriften.

Kulturdepartementet ønsker også å være tydelig på at den nasjonale anbefalingen for voksne per i dag er å redusere aktivitet og møtepunkter. Det er ikke anbefalt å drive organisert aktivitet innendørs.

 

Det er likevel ikke ulovlig å ikke følge en anbefaling. I tilfeller der en organisasjon vurdere å avholde for eksempel en musikkøvelse, må den enkelte organisasjon selv foreta en helhetlig vurdering av om det er forsvarlig og ønskelig å gjennomføre, gitt den generelle overordnede anbefalingen om å ikke gjøre det. Alle aktiviteter må, om de gjennomføres, selvsagt ivareta avstandskrav og øvrige krav til smittevern. I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder."

 

Norsk musikkråd oppfordrer fortsatt til å snakke med lokal smittevernmyndighet før det gjennomføres innendørs musikkøvelser for voksne. Mange musikklag benytter lokaler som er i kommunalt eie til å øve, og det kan være vanskelig å få tilgang til disse uten kommunelegens samtykke. Dersom kommunen ikke kan, eller ønsker, å gjennomføre en vurdering, må dette vurderes av hvert enkelt musikklag.

 

Les mer om forskjellen mellom regel og anbefaling

 

 

 

Teksten over er tilgjengelig på følgende lenke:

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/anbefaling-innendors-musikkovelser

 

 


Regjeringen anbefaler å utsette korøvelsene til etter 18. januar

Publisert: 03.01.2021

Hei og godt nytt år!

 

Regjeringen har i ettermiddag lagt frem nye tiltak og innstramninger for å begrense smitten av Covid-19. Her sier de i en ny forskrift blant annet at alle organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs skal utsettes helt til 18. januar, og nevnte spesielt «treningsturer, korøvelser og lesesirkler».

Vi i NKSF vil oppfordre alle i våre kor til å følge disse forskrifter og restriksjoner slik at vi sammen får ned smitten og kan bevege oss mot et åpnere samfunn i løpet av våren.

Ta vare på hverandre og hold dere friske!

 

Bengt Norbakken, styreleder i NKSF                                

 

 


Korkonkurranse

Publisert: 19.11.2020

Kjære korentusiaster!

Østfold musikkråd har nylig lansert en spennende konkurranse for blandede kor og vokalensembler.

Konkurransen er støttet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund!

 

Formålet med konkurransen er å stimulere til aktivitet i kor og vokalensembler i våre medlemsorganisasjoner.

Østfold musikkråd, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund mener dette er viktig og riktig – kanskje spesielt i en tid som denne!

Vi i Østfold ønsker å løfte fram norsk folkemusikk – og det som finnes av norsk folkemusikk arrangert for kor over hele landet.

 

Blandede kor og vokalgrupper som ønsker å delta, sender et videofilmet bidrag til ostfold@musikk.no. Innsending skjer innen 30.mars 2021. Det skal være en folketone, folkevise eller folkesang arrangert for kor. Musikken kan være fra hvor som helst i Norge. Det betyr at korene gjerne kan bruke noe det allerede har på repertoaret – eller fordype seg i noe nytt og spennende. Dersom man går for noe nytt kan det kanskje være et tips å tenke over hva som kan finnes av lokale folkemusikalske skatter der koret/vokalgruppa øver?

 

Gjeldende smittevernregler skal ivaretas når det filmes – men også personvernhensyn. Når koret sender inn bidrag er det en forutsetning at alle korister har godkjent at ØMR, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund kan komme til å bruke deler eller hele opptaket. Der det er nødvendig vil vi naturligvis innhente tillatelse fra arrangør/forlag.

 

Østfold musikkråd har lansert et hefte ved navn «Fem folkeviser fra Østfold». Hovedpremien i denne konkurransen er innspilling av lyd og video i profesjonelt studio nær korets hjemsted. Innspillingen er støttet av Musikkens studieforbund. Innspilling skjer i løpet av 2021 og vi betaler dirigentens lønn etter Creos satser på innspillingsdagen. Konkurransen har også premie til 2. og 3.plass – og en deltakerpremie som trekkes blant alle kor og vokalgrupper som sender inn bidrag.

 

Vi er stolte av at konkurransen har en svært spennende jury! Presentasjon av jurymedlemmene vil komme på våre nettsider og Facebook om få dager. Alle jurymedlemmene har solid utdanning, erfaring og bred kompetanse på korsang, folkemusikk og folkesang.

 

Vi håper dere vil ta en nøye titt på lenken under for mer informasjon, og ber om deres hjelp til å få distribuert dette bredt.

Jo flere kanaler vi bruker, jo bedre! Vi håper og ønsker stor deltakelse!

 

https://www.musikk.no/ostfold/nyheter/konkurranse-vil-ditt-kor-spille-inn-folkeviser-for-ostfold-musikkrad-1

 

Vennlig hilsen

Tonje Gravningsmyhr

Østfold musikkråd

www.musikk.no/ostfold

Tlf: 907 33 907

 

pastedImagebase640.png   pastedImagebase641.png   pastedImagebase642.png


Kan koret øve nå? Se brev fra generalsekretæren i Norsk Musikkråd

Publisert: 19.11.2020

Takk for at dere fortsatt er med på dugnaden for å begrense smittespredningen. For 14 dager siden gikk vi ut med en generell oppfordring om å ta pause. Det gjorde vi fordi statsministeren ba befolkningen holde seg hjemme og møte færrest mulig. Nå ser vi at smittetallene flater ut i mange kommuner, samtidig vet vi at tallene fortsatt er svært høye andre steder.

 

Det gjør at det kan være utfordrende å avgjøre om det kan gjennomføres øvelser og arrangementer. I kommuner der smittetrykket er lavt, er det mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter så lenge dere følger Smittevern for musikkøvelser og Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer. Andre steder kan det være behov for å utvide pausen ytterligere. Noen kommuner har vedtatt forbud mot fritidsaktiviteter for ulike aldersgrupper, og endringer kan komme fortløpende. Derfor må dere følge ekstra nøye med i tiden framover.

 

Spørsmål det er viktig å stille seg:

 • Hvordan er smittetrykket i kommunen / regionen vår?
 • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen / konserten?
 • Er gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
 • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt lag?
 • Hvordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
  • lytt også til barn og ungdoms synspunkter.
 • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal?
  • Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelserhar tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav.
 • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike kommuner, skoler eller kohorter?

 

Eksempel på skjemaer for risikovurdering finner du her samt i idrettsveilederen.

 

Dette er hovedtrekkene i myndighetenes budskap:

 • Alle øvelser, arrangementer og konserter må følge nasjonale og lokale retningslinjer og forskrifter.
 • Det er et uttalt ønske fra myndighetene at tilbudet til barn og unge under 20 år skal opprettholdes så langt det er mulig, men enkelte kommuner har innført restriksjoner på fritidsaktiviteter for deltakere fra 13 år og oppover (Vær særlig oppmerksom på at det kan foreligge lokale vedtak i din kommune som hindrer barn og ungdoms deltakelse på tvers av kohorter, skoler og kommunegrenser).
 • Dersom det ikke er kommet ekstraordinære nasjonale eller lokale innstramminger og restriksjoner for organiserte fritidsaktiviteter, kan musikkøvelser gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser utgitt av Norsk musikkråd.
 • Konserter og arrangement må følge Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer utarbeidet av Norske konsertarrangører i samarbeid med Standard Norge.

Vi minner om:

Det er folkehelse i hver tone, enten dere synger og spiller sammen på fysiske øvelser, eller dere øver ved hjelp av digitale plattformer. I denne nye og annerledes hverdagen, hvor mange har blitt mer ensomme, er det musikalske samværet viktigere enn noen gang.

 

Kontakt din musikkorganisasjon om du har spørsmål eller har behov for ytterligere avklaringer.

 

Teksten over er også å finne på følgende lenke: https://www.musikk.no/nmr/nyheter/oppdaterte-rad-om-smittevern

 

 

Annet til informasjon:

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bjarne Dæhli

  

Generalsekretær

Norsk musikkråd

 

Telefon: 22 00 56 00

Mobil: 950 62 358

 

Møllergata 39, 0179 Oslo

www.musikk.no

 

" src="blob:https://www.minorg.no/620cb82a-1750-4153-927e-9222770012a0" alt="NMR_logo_svart" border="0" class="Apple-web-attachment Singleton" style="width: 0.9687in; height: 0.3229in; opacity: 1;">


For å bekjempe spredningen av Cocid 19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.

Publisert: 28.10.2020

For å bekjempe spredningen av Covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.

 

covid-19-forskriftens kapittel 5 videreføres restriksjoner for en rekke arrangementer, men musikkøvelser er unntatt forbudet (jmf §13). Anledningen til å gjennomføre musikkøvelser er ikke endret i gjeldende forskrift kunngjort 28. oktober, men lokale myndigheter kan innføre andre bestemmelser.

 

Musikkøvelser for både barn og voksne og andre lignende aktiviteter (eksempelvis drill) omfattes ikke av arrangementsforbudet, men slike aktiviteter må nfølge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper.

 

Med mindre den enkelte kommune har etablert restriksjoner for aktiviteter som kor-, korps og andre musikkøvelser, kan dette gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser.

Ved høy lokal smittespredning vil den enkelte kommune forby eller begrense sosial omgang ved hjelp av ytterligere innstramninger for blant annet private sammenkomster. Det pålegger kommunen å klargjøre hvorvidt musikkøvelser skal omfattes (jmf Rundskriv I-7/2020).

 

I Oslo og Bergen er det etablert restriksjoner for sammenkomster og en anbefaling om antall kontakter hver person kan ha i løpet av en uke. Begrensningen og anbefalingen omfatter ikke musikkøvelser så lenge veilederen Smittevern for musikkøvelser blir fulgt. Det gir imidlertid endringer i hvor mange publikummere som kan delta på arrangementer.

 

For gjennomføring av konserter vises det til bestemmelsene i kapittel 5 i forskriften samt Norske konsertarrangørers Smittevernveileder for konserter og arrangementer.

Husk godt smittevern både før, under og etter musikkøvelsen. Hold deg hjemme hvis du er syk. Husk god avstand og være ekstra oppmerksom i pauser og ved ankomst og avreise.

Seneste versjon av veilederen er alltid tilgjengelig på musikk.no/smittevern. På denne siden kan du også registrere epostadressen din for å motta varsel ved endringer.

 

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/musikkovelser-kan-gjennomfores-dersom-smittevernregler-overholdes


Velkommen til webinar om smittevern, konsert og kompensasjonsordning

Publisert: 28.10.2020

Vi i Koralliansen arrangerer webinar der vi presentere noen nyheter om smittevern og kompensasjonsordning.

Tidspunkt: Mandag 2. november kl. 17.00.

Program:
 • Ny versjon av Norsk musikkråds smittevernveileder. Hva er konsekvensene for kor?
 • Julekonsertene nærmer seg. Vi har laget en sjekkliste for smittevern på konserter.
 • Kompensasjonsordning for tap på arrangementer fram til 31. desember i frivillighet og kulturliv er lansert. Vi gir en introduksjon slik at det blir lettere for dere å søke.
 
Her er lenke for å delta:
https://zoom.us/j/95122254815

Velkommen!

Her finner du siste oppdatering på smittevernsveilederen

Publisert: 18.09.2020

https://sites.google.com/view/koralliansen/


Kan du smittevernreglene for kor?

Publisert: 14.09.2020

 

Bli med på en times webinar tirsdag 15. eller torsdag 17. september

I disse tider er det viktig å kunne smittevernreglene for korøvelser. Alle dirigenter og styremedlemmer i kor bør kjenne disse. Vi arrangerer derfor to seminarer på video 15. og 17. september kl. 17.00. Innholdet i de to seminarene vil være det samme. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål.

 

Seminarene vil bli gjennomført på Zoom som et webinar. Det betyr at det ikke er video på deltakerne, bare på de som sitter i panelet.

 

Det er ingen påmelding til seminarene. Det er bare gå inn på lenkene under før det starter:

 

Lenke til webinar tirsdag https://zoom.us/j/93944955791

Lenke til webinar torsdag https://zoom.us/j/97725168885

 

Hilsen Koralliansen og Norsk musikkråd


NKSF INFORMERER 21. august

Publisert: 21.08.2020

 

Fotokonkurranse – gjensynsglede – dokumenter oppstarten                  Musikkens studieforbund inviterer til fotokonkurranse: Innsendingsfrist 31. august https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/fotokonkurranse

 

Smittevern på korøvelser
Det er ikke kommet særlig mye oppdateringer som gjelder korøvelser og frivillig arbeid i løpet av sommeren. Fredag 12. juni kom regjeringa med lettelser i smittevernreglene. Gjeldene smittevernveileder finner dere her: www.koralliansen.no

Koralliansen planlegger nytt webinar 2. sept., om korøvelser og smittevern. Tidspunkt kommer snart.

 

Voksenopplæringsmidler, såkalt VO – midler:

Søknadsfrist er vår og høst – ta kontakt med ditt lokale fylkesmusikkråd snarest.

Dere får inntil kr. 120,- per undervisningstime. Et vanlig kor får gjerne mellom 8 og 12 tusen kroner per år. Ditt lokale fylkesmusikkråd finner du på www.musikk.no

 

Søk dirigentstipend

Søknadsfrist 15. september: www.koralliansen.no

 

Søk om konsertstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfristen: 15. september: http://aktivitetsmidler.no

 

Produksjons og driftsstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfrist 15. oktober: http://aktivitetsmidler.no

 

Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Sjekk om du kan søke.  Søknadsfrist 15. september.

Bokmål:  https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/
Nynorsk: https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/

(Regjeringen kom med ny støttepakke 20.8. Dere får ny mail når vi vet mer)

 

Kurs i ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 23. og 24. oktober

Stavanger: I et ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi på nytt kurs i ledelse av gregoriansk sang. Kursene er uavhengige av hverandre.

Se vedlagte brosjyre eller www.kirkesang.no

 

Kurs i arrangering av salmer og gudstjenestemusikk for messingblåsere,

 1. og 21. november

Bergen: Kurset er spesielt rettet mot organister/kantorer som har tilgang på messingblåser til sine gudstjenester eller konserter.

Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no

 

Kurs i stemmedannelse for korledere, 6. og 7. november

Sandnes: For korledere som ønsker å utvide sin sangtekniske kompetanse.

Kom og få nyttige tips fra Kersti Ala-Murr.

Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no

 

Øvrige dirigentkurs:

I tillegg til nevnte kurs, arrangerer vi en mengde dirigentkurs rundt om i vår ganske land. Kurs for de som vil prøve seg som dirigent for første gang, kurs for viderekomne, og ikke minst vil vi og løfte frem Mentorordningen!

Sjekk alt dette på: www.koralliansen.no

 

NM for kor 7. – 10 oktober 2021

Koralliansen har bestemt dato for neste NM i kor: 7.- 10. oktober 2021.

Frist for påmelding vil være 1. april 2021. Frist for innsending av repertoar vil være 1. september 2021. Informasjon om programmet vil bli kunngjort på

www.nmforkor.no og på Facebooksiden til NM.


KORLEDERSEMINAR i UTSTEIN KLOSTER okt. 2020.docx

KORLEDERSEMINAR Bergen november 2020.docx

KORLEDERSEMINARStemmedannelse i kor for korledere nov.2020.docx

NKSF informerer 21.8.20.pdf

Olav Øgaard minnepris 2020

Publisert: 30.06.2020

Olav Øgaards minnefond for unge kirkemusikere ble formelt opprettet 6. desember 2016.

Minnefondet skal hedre kantor Olav Martin Øgaards gode virke og minne.

 

Fondet skal stimulere interesse og forståelse for og utøvelse av kirkemusikk i Norge, primært ved å dele ut en minnepris til en ung organist/utøver som vil videreutvikle seg innen orgelspill og kirkesang. 

Mer informasjon om minnefondet finner du her: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/918337598.PDF?rand=472

 

 

Hvem kan søke?

 

Du må være i alderen 15-35 år.

Du må spille orgel. Vedlagt din søknad må det ligge en video på inntil 5 minutter som demonstrerer dine ferdigheter som orgelspiller, samt en kort beskrivelse av deg og hva du eventuelt tenker å bruke prisbeløpet til.

Du må søke som enkeltperson.

Du må også ha minimum 1, helst 2 referanser i søknaden.

 

Dersom du er under 18 år, må du ha foresattes underskrift.

Det er ønskelig at prisvinneren deltar på konsert i Slettebakken kirke søndag 25. oktober 2020.

 

Beløpet som skal deles ut i 2020, er kr. 15.000,-

 

Søknad og vedlegg sender du til ogaardminnefond@gmail.com

 

 

Søknadsfrist: 10. august 2020

 


Mentorordning for kordirigenter!

Publisert: 28.05.2020

Hei til kor og dirigenter!

 

Fra høsten starter Koralliansen en ny runde med mentorordning for kordirigenter. Ordningen gir fire dirigenter muligheten til å bli fulgt opp av Mentor som mentor gjennom et år.

Dirigenter kan nå søke om å få være med på denne ordningen sammen med et kor som du dirigerer. Ordningen er økonomisk støttet av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter. Det er en egenandel på 5000,- kroner som det er naturlig at koret dekker. Søknaden er forpliktende, så før du søker må du avklare med koret ditt at de dekker denne egenandelen.

 

Søknadsfrist er 8. juni 2020.

 

Her finner du søknadsskjemaet: Klikk her. 

 

Blant de som søker blir det valgt ut fire dirigenter. Utvalget blir gjort slik at det blir en gruppe som passer sammen, blant annet med utgangspunkt i type kor. Vi planlegger en ny runde med mentorordning neste år, så det kommer flere muligheter.

 

Målsetning

Målsetninger for mentorordningen er:

 

 • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
 • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
 • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

 

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

 

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

 

Litt om opplegget

Mentoropplegget vil bestå av følgende elementer:

 

 • Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.
 • Eksempler på slike møteplasser vil være: Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer
 • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
 • For voksenkordirigenter vil det bli en helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene
 • For barne- og ungdomskordirigenter vil det bli  to dagsseminar der de fire dirigentene har rollespill, jobber med repertoar, oppvarming, metode og ser filmer fra egne øvelser.

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

 

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Det er heller ingen krav til organisasjonstilknytning for koret.

 

Du kan lese mer om Koralliansen på www.koralliansen.no

 

 


Gladmelding fra Norsk Musikkråd

Publisert: 12.05.2020

Hvis forholdne legges til rett kan endelig kor øve sammen igjen!

Helsedirektoratet har godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. DERSOM man oppfyller kriteriene i veilederen kan man nå øve sammen! Men, det er VIKTIG å lese alt. Her er mange ting som må avklares før man kan sette i gang. Kirkeverger og daglig ledere er de som vil kunne gi endelig klarsignal.

Les mer her:

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/endelig-far-kor-og-korps-ove-sammen-igjen

Her er veilederen for kor som må leses før man starter. Denne blir automatisk oppdatert når endringer kommer!

https://docs.google.com/document/d/1cYHy3JPMP04yxSDgnbGs2rdWhD-X-Wou766LOmEgSA4/edit

 


Skriv en sang! Konkurranse for deg mellom 18 og 35 år

Publisert: 21.04.2020

Det skal være generalforsamling I Kirkenes verdensråd. I den anledning utlyser de en konkurranse. Fristen er 30.juni 2020. Søkere må være mellom 18 og 35 år fra en medlemskirke i Kirkens verdensråd.

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/young-songwriters-invited-to-shine-for-wcc-11th-assembly

    https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/flyeryouthcontestdoc.pdf


Rapportering av timer til Musikkens studieforbund

Publisert: 16.04.2020

 

Mange lurer på hvordan de nå skal rapportere studietimer til Musikkens studieforbund. Se her:

https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/koronaviruset-rapportering-av-timer

 


Svein Ellingsen (1929-2020) - i stor takksemd

Publisert: 11.04.2020

Det er med vemod og i stor takksemd Norges kirkesangforbund og heile kirkesangrørsla har tatt imot meldinga om at Svein Ellingsen døde Palmesøndag. Svein Ellingsen har på ein særleg måte inspirert kyrkjesongen og salmesongen i Norge, og hans samarbeid med fleire av våre fremste kyrkjemusikarar er ei STOR gåve til kyrkja vår. Norges kirkesangforbund takka og heidra Ellingsen med å overrekke han æresprisen «Davidsharpa» under Rikskirkesangfesten i Drammen 2008. I Norsk Salmebok er det heile 58 salmar og omsetjingar som ber namnet hans.  

Han var ein sjeldan kulturpersonlegdom og kunstnarsjel. Eyvind Skeie skriv i Svein Ellingsen-biografien, En livsfortelling, om ei oppleving Ellingsen hadde i møte med ei tekst av malaren Henrik Sørensen: «En kunstners eneste veiviser er hans hjertes hellige ild og følelse, men først og fremst kjærligheten…All kunst står i tjeneste hos det hellige i livet». Og Ellingsen føygde til med si vakre handskrift: «Ja, kunst er tjeneste». Slik levde han også, ein audmjuk, lun og lavmelt tenar, og med eit kraftfullt nærver. Det lyste fred av dei gode augene hans. Svein Ellingsen var også malar. Han såg det vakre i små flater, og formidla det med varme fargar.

I 40 år hadde han ein draum om å få sjå eit maleri han var særleg glad i. Bildet handla om å kome heim, og då han fekk stå framføre Rembrandt’s «Den bortkomne sønn» i Eremitasjen i St.Petersburg, så var det ei av hans livs største opplevingar.

Det å stimulere og forløyse salmesongen og tilbedinga er også ei diakonal teneste. Hausten 1989 hadde eg ilag med kantor Jørn Fevang førebudd ei høgmesse i Lilleborg Kirke i Oslo med Svein Ellingsen-salmar. Vi markerte salmediktarens 60-års dåpsdag og han var sjølv til stades og hadde ordet i gudstenesta. I preika omtala eg Svein som «vår kirkes salmediakon». Den «tittelen» likte han godt og det passa han godt. Kunst er teneste, og salmen er ein særeigen sjanger både litterært og musisk. Hausten 2019 hadde vi ei liknade høgmesse i Bragernes kirke i Drammen i samband med Svein’s 90 årsdag. Då feira vi «Fylt av glede over livets under», over dåpslivet og dåpens lys som «forblir når livet slokner».

Gudstenestene våre er blitt mykje rikare med Ellingsen sine salmar. Sjølv dei som har fortviling og mørke i seg er hymniske. Han hjelper oss med å løfte sinn og sansar mot Gud og samstundes mot menneska og verda, som han også løftar inn i det gudstenestelege møte. «Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem» og «Vi samles her i manges sted» er strofer frå Svein Ellingsen sitt liturgiske hjarte. Han makta på ein eigen måte å formidle noko av samtidas livsoppleving og dei store eksistensielle spørsmåla.

Vår salmediakon har slutta å synge og lagt ned penselen og pennen. Livsverket hans er fullenda, og det er grensesprengande på mange vis. Han og vi held fram med kyrkjesongen, og Svein Ellingsen vil vise veg i lang tid framover. Gjennom lengt og smerte, i uro, håp og glede, viser han veg inn i lovsongen, inn i tilbedinga og inn til gudstenesta. I denne stille veka og i Coronatiders angst og uro passar påskesalmen og dåpssalmen «Døden må vike for Gudsrikets krefter» betre enn nokon gong:

 

Døden må vike for Gudsrikets krefter! Du som var død er vår Herre i dag!

Kristus du lever og står ved vår side her hvor vi rammes av jordlivets slag.

 

Livet og døden, ja, alt er forvandlet! Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens pakt.

Troen er gitt oss: Guds rike skal seire! Mørket som binder oss, mister sin makt.

 

Vi lyser Guds fred over Svein Ellingsen’s gode minne.

 

Øystein Bjørdal, domprost em.        

(tidl. leiar av Norges kirkesangforbund)


NKSF informerer, april 2020

Publisert: 07.04.2020

Krisepakke for kulturen – for kostnader ved arrangement over 25.000,-

Det er vedtatt en krisepakke som korene kan søke på i forbindelse med arrangement som er avlyst på grunn av koronautbruddet. Søknadsfristen blir 21. april, søknadskjemaet åpner 14. april. Kor som er registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars kan søke refunderte kostnader som er mer en 25.000,- Du kan lese om ordningen her:

https://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/

 

Medietrykk for å få ytterligere avhjelpning av kostnader korona-krise

Fra vårt samarbeidsorgan Norsk Musikkråd (NMR), er alle kor oppfordret til å skape blest om de utfordringer koronakrisen gir:

Her er et eksempel fra et kor som har fått på saken lokalt.

https://www.sognavis.no/tapar-fleire-hundre-tusen-kroner-pa-avlyst-palmerevy/s/5-115-402395

Uten trykk nedenifra kommer vi aldri til å få en kompensasjonsordning som reelt dekker tap og inntektsbortfall. Anmoder på det varmeste om å få opp bevisstheten lokalt om å formidle lokale konsekvenser. Et godt eksempel fra et skolekorps: https://sageneavis.no/kultur/alvorlig-for-skolekorpsenes-fremtid/19.2918

Ta ellers kontakt med NMR hvis det trengs veiledning. NMR har engasjert ekstra kommunikasjonsressurser blant annet til dette.

NMR har laget mal for pressemelding:

https://www.musikk.no/nmr/koronaviruset/lokalt-arbeid

Mvh Bjarne Dæhli, daglig leder i Norsk Musikkråd, tlf 22 00 56 00 eller 950 62 358.

 

Du kan nå søke om Momskompensasjon for regnskapsåret 2019

Søknadsfristen er 1. juli 2020

Alle som søker må ha eget organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret.

 

NM for kor 7. – 10 oktober 2021

Koralliansen har bestemt dato for neste NM i kor: 7.- 10. oktober 2021.

Frist for påmelding vil være 1. april 2021. Frist for innsending av repertoar vil være 1. september 2021. Informasjon om programmet vil bli kunngjort på www.nmforkor.no og på Facebooksiden til NM.

 

Til slutt vil vi ta med følgende kunngjøringer:

Kompetanseheving for kirkemusiker NMH. Søknadsfrist 15. april 2020

Norges musikkhøyskole har en rekke tilbud i videreutdanning.

https://nmh.no/studier/videreutdanning/

 

Barnekorledelse NMH. Søknadsfrist 15. april 2020

Norges musikkhøyskole lyser ut videreutdanning i barnekorledelse.

https://nmh.no/studier/videreutdanning/barnekorledelse

 

Rytmisk korledelse. NLA Staffeldtsgate. Søknadsfrist 20. april 2020

NLA Høyskolen i Staffeldtsgate lyser ut to nye studier i rytmisk korledelse. En årsenhet og et deltidsstudium.https://www.nla.no/studietilbud/studieprogrammer/arsstudium-i-utovende-musikk-med-fordypning-i-korledelse/


MVA - Søknad for regnskapsåret 2019.doc

Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement.

Publisert: 06.04.2020

Arrangører  i  frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller  pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektorenvedtatt  3. april 2020.

Det er satt av  700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten).  Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

OBS! Vi kommer til å åpne for søknader og legge ut søknadsskjema 14.april. Før påske kommer vi til å legge ut veiledere og informasjon her på nettsidene våre, slik at søkerne kan forberede seg best mulig.  

Hva som kompenseres avhenger av  om  arrangementet har blitt avlyst,  stengt eller utsatt:

 • Arrangører som  har  avlyst  eller  stengt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset  vil  få kompensert  netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter  samt eventuelle  merutgifter  som følge av avlysningen  eller stengingen.
 • Arrangører som har  utsatt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset  vil  få kompensert  eventuelle  merutgifter  som følge av utsettelsen.

Hvem kan  søke om kompensasjon:

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.
 • Arrangører i  frivillighets- og idrettssektoren som var  registrert i  Frivillighetsregisteret  før 5. mars 2020.   Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet.
 • Arrangører som er under  konkursbehandling  kan  ikke  søke om kompensasjon.

Hvilke krav må arrangementene som det søkes kompensasjon  for  oppfylle:

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Det kan  ikke søkes  om kompensasjon for  blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet ble  avlyst, stengt  eller  utsatt.
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.
 • Arrangementer som  organisasjonen  ikke selv  skulle  arrangere.
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i  den gjeldende perioden  samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner  for arrangøren.
 • Arrangører  som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Alle arrangører med søknader  som oppfyller ordningens vilkår  vil få kompensasjon. Det tildeles kompensasjon én gang per søker i gjeldende periode.  Navn på søker,  søknadsbeløp og bevilget  beløp  vil  offentliggjøres på  Lotteri- og stiftelsestilsynets  nettsider. Hvilke opplysninger som skal gis følger av søknadsskjema.  Dokumentasjon  i  form av vedlegg  skal ikke vedlegges søknaden,  men kan kreves fremlagt i ettertid.

Når kan du søke

Vi jobber med å utvikle søknadsskjema for ordningen, og kommer til å åpne for søknader 14.april. Informasjon, hjelpeskjema og søknadsskjema kommer til å ligge på nettsidene våre.

Søknadsfristen er 21.april 2020.

 


Korøving i koronatiden?

Publisert: 27.03.2020

Kjære alle sammen 

Håper at det står bra til med dere alle! Mange savner å kunne gå på korøvelser og særlig nå når vi går mot påske, vår største høytid. Noen har funnet frem til alternative øvelser, og gode tips kan man finne flere steder. Blant annet finnes spennende grupper på facebook. "Korøving i koronatiden" og "Alternative korøvelser"  
 
Her finner dere noen tips for å holde koraktiviteten i gang:
 • Møteplass: Mange kor og kursarrangører bruker nå verktøyet Zoom som en møteplass der man kan få sett hverandre, synge/snakke sammen og gitt instruksjoner i det videre korarbeidet. Et glimrende verktøy også til styremøter og repertoarkomiteer. Det holder at administrator laster ned appen. Alle sangerne kobler seg opp via en delt link for å delta. Det er en klar fordel om alle har kamera på sin skjermenhet. Teams er også et godt alternativ, spesielt for mindre grupper.
 • Lydfiler til egenøving: GarageBand er en app som kan være fin å bruke til å synge inn stemmer og lydfiler til deling av aktuelt repertoar for egenøving. Gode alternativer er Spire Music Recorder (en enklere variant), eller Logic Remote (litt mer avansert).
 • Notelære: Det finnes også en rekke verktøy som sangerne kan benytte for å utvikle notekunnskap og gehør, som for eksempel app'ene Theory Lessons, Tenuto og EarMaster.
 • Utvikle nytt repertoar: Denne våren er også en ypperlig anledning til å grave mer i notearkiver og det mangfoldet av innspillinger som er av kormusikk, i leting etter nytt repertoar til kor og ensembler. Og mange komponister og arrangører vil sette stor pris på å bli engasjert til å skrive ny musikk i disse hjemmetider!

Kor og koronaviruset: Avlys alle aktiviteter

Publisert: 13.03.2020

Det er nå klart at koronaviruset sprer seg raskt. På bakgrunn av regjeringens nye tiltak for å hindre spredning av korona, anbefaler vi våre medlemskor om å avlyse alle koraktiviteter – i første omgang frem til etter påske – 14. april. Denne oppfordringen omfatter både konserter, fellesøvelser, stemmeøvelser, årsmøter og sosiale aktiviteter.

De fleste av våre dirigenter er jo lønnet gjennom kirken, men de av dere som betaler deres egen dirigent, anbefaler vi på det sterkeste at dere fortsetter å betale dirigenten på vanlig måte. Det er viktig å gå i dialog med dirigenten. Dirigenten kan for eksempel sende ut noter og øvingsfiler slik at koret kan øve hjemme. Det går også an å få til en løsning der avlyste øvelser kan tas igjen som ekstraøvelser på et senere tidspunkt. Dette gjelder selvfølgelig alle kor, med eller uten egenlønnet dirigent.

Utgifter og avtaler knyttet til konserter

Vi anbefaler at dere utsetter konserter, heller enn å avlyse dem. Noen kor har kanskje pådratt seg kostnader knyttet til konserter som nå blir utsatt eller avlyst. Det kan for eksempel dreie seg om leie av lokaler. Disse avtalene vil falle innenfor det som heter force majeure, noe som gjør at dere blir fritatt fra avtalen uten å betale, også selv om dette ikke framkommer direkte i avtalene. 

Presisering: Dette gjelder avtaler som ble inngått før korona-faren ble kjent i Norge. Dersom dere skal inngå noen nye avtaler nå, bør dere ta med følgende setning i avtalen: "Avtalen bortfaller uten noen forpliktelse dersom den ikke kan gjennomføres grunnet koronaviruset." 

Kulturlivet rammes hardt

Denne situasjonen går hardt ut over mange aktører i kulturlivet. Sammen med andre organisasjoner arbeider vi for at regjeringen skal sette i gang tiltak som kan avhjelpe krisen i kulturlivet. 

Situasjonen er ekstra alvorlig for frilansmusikere som nå mister sine inntekter over natta. Norges kirkesangforbund støtter støtter kravet fra Creo om kompensasjonsordninger for virksomheter og frilansere i kulturlivet.

Støtteordninger

Vi jobber nå med løsninger for at korene ikke skal få redusert utbetaling av støtteordninger som følge av denne situasjonen. Vi er blant annet i dialog med Musikkens studieforbund om å kompensere bortfallet av voksenopplæringsstøtten for disse ukene.

Konsertstøtte fra Aktivitetsmidler for kor

Søk på konsertstøtte som normalt dersom dere skal ha konserter i samarbeid med profesjonelle. Dette gjelder selv om det er usikkert om konserten faktisk vil bli gjennomført på den planlagte datoen. Fristen er 15. mars. 

 

Vi holder dere oppdatert

Her på www.kirkesang.no vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. Vi kommer til å gi nærmere beskjed angående ukene etter påske når den tiden nærmer seg. 

Dette er en krevende tid for hele Norge. Mange vil sikkert savne sangen og korfellesskapet i tiden som ligger foran oss nå. Hvis du har noen gode tips og ideer, må du gjerne så skal vi dele dem med flere. Følg kirkesangforbundet på facebook.

Påskefeiring i kirkene

Vi frykter at disse restriksjonene kommer til å utvides – og dermed vil mange menigheter oppleve at også påskefeiringen blir avlyst. Mange av våre kor har sentrale oppgaver knyttet til påskens gudstjenester og konserter – og vi ber om at dere er lojale mot lokale vedtak knyttet til aktivitet og avlysninger – også i høytiden.

Fortsett med å synge!

I tiden framover gjelder det å holde på humøret og støtte hverandre. Helseministeren sa på pressekonferansen i går at en tur i skog og mark er anbefalt og lovlig. For egen regning vil vi anbefale at dere synger også – og gjerne salmer knyttet til kirkeåret - det hjelper for det meste.

Ta godt vare på både sangere og dirigenter de neste ukene!

 

 


Kor og koronaviruset 2.docx

NKSF informerer, januar 2020

Publisert: 28.01.2020

 
 • Dirigentstipend
 • Konsertstøtte gjennom Aktivitetsmidler for kor
 • 2 kurs i ledelse av gregoriansk sang
 • Kurs i arrangering av salmer og gudstjenestemusikk for messingblåsere
 • Øvrige dirigentkurs i regi av Koralliansen
 • Kirkekorfestival i York, 16.-19. oktober 2020
 • Rabatt på billetter under Oslo internasjonale kirkemusikkfestival
 • Oppdatering av kontaktinformasjon

Les mer

Velkommen til kirkekorfestivalen i York, 16. - 19. oktober 2020

Publisert: 14.12.2019

Etter en svært vellykket kirkekorfestival i York i 2017, snur vi igjen nesen sørover, intar byen og setter vårt preg på dette vakre sted som så svært godt kjenner til de norske vikinger! I motsetning til den gang for 1000 år siden, da de brutale vikingene erobret byen, er vi nå særdeles velkome tilbake!

Velkommen til Kirkekorfestivalen i York 2020

Påmelding innen 1. mars 2020

Utsatt påmeldingsfrist: 1. juni 2020


Kirkesangforbundet York 2020.pdf

Festivaler 2020

Publisert: 08.01.2020

11.03. - 15.03.2020  - Roma Music Festival - 9th International choir and orchestra festival in Rome (Italy)
01.04. - 05.04.2020 - Istra Music Festival - 10th International festival of choirs and orchestras in Poreč (Istria, Croatia)
29.04. - 03.05.2020 - Costa Barcelona Music Festival - 9th International choir and orchestra festival in Calella on the Costa Barcelona (Spain)
13.05. - 17.05.2020 - Venezia Music Festival - 11th International festival of choirs and orchestras in Venice and Jesolo (Italy)
01.07. - 05.07.2020 - Budapest Music Festival - 6th International choir and orchestra festival in Budapest (Hungary)
22.07. - 26.07.2020 - Toscana Music Festival - 12th International festival of choirs and orchestras in Tuscany (Italy)
19.08. - 23.08.2020 - Paris Music Festival - 10th International choir and orchestra festival in Paris (France)
26.08. - 30.08.2020 - Praha Music Festival - 11th International festival of choirs and orchestras in Prague (Czech Republic)
30.09. - 04.10.2020 - Cracovia Music Festival - 12th International choir and orchestra festival in Cracow (Poland)
15.10. - 19.10.2020 - Lago di Garda Music Festival - 14th International choir and orchestra festival on Lake Garda (Italy)
29.10. - 02.11.2020 - Wien Music Festival - 7th International festival of choirs and orchestras in Vienna (Austria)
03.12. - 06.12.2020 - Badenia Advent Music Festival - 10th International choir and orchestra festival in Baden (Germany)

Contact: info@mrf-musicfestivals.com
Website: www.mrf-musicfestivals.com

I hope you can implement these dates soon - thanks in advance.

Kind regards,

Gregor Laskowski
MRF Music Festivals
www.MRF-MusicFestivals.com

Find us on Facebook:
www.facebook.com/MRF.MusicFestivals


Kurs denne våren

Publisert: 26.11.2019

 

 

 

 
Ledelse av gregoriansk sang2
Ledelse av Bibelsk salme

NKSF informerer, september 2019

Publisert: 03.09.2019

 

 • Konsertstøtte
 • Dirigentstipend
 • Voksenopplæringsmidler
 • Kurs i ledelse av gregoriansk sang
 • Dirigentkurs i regi av Koralliansen

 

Søk om konsertstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfristen: 15. september.

Logg inn gjennom hjemmesiden vår: www.kirkesang.no

 

Søk om dirigentstipend!

Søknadsfrist 15. september: www.koralliansen.no

 

Det er fremdeles ledige plasser på kurs i ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 25. og 26. oktober 2019

I et ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi kurs i ledelse av gregoriansk sang. Kurset finner sted på Utstein pilegrimsgard og Utstein kloster.

Se vedlagte brosjyre eller www.kirkesang.no

 

Koralliansen:

Vi i Koralliansen har oppnådd mange spennende ting. Blant annet har vi jobbet mye med dirigentutvikling. Vi har nå en mengde kurs og seminarer som blir arrangert rundt i store deler av landet vårt. Ikke minst vil vi og løfte frem Mentorordningen! Sjekk: www.koralliansen.no

 

Norgesmesterskapet i kor, 11. – 13. oktober 2019:

For andre gang er det Koralliansen som er arrangør for NM i kor.

Påmeldingsfristen var 1. april. Sjekk her:http://nmforkor.no

 

Isle of Man:

Kirkekorfestivalen på Isle og Man er nå fullbooket. Nøyaktig 202 personer er påmeldt.

Vi ser frem til spennende kirkekordager på den lille vakre øya som ligger mellom England og Irland. Kirkekorsangen vil prege øya den første helgen i oktober. Spesielt ser vi frem til å synge i katedralen i Pil, under ledelse av domorganist, Peter Litman.

 

Stavanger 1. september 2019                                              

 

Ragnhild Hadland

Daglig leder i NKSF


Søk konsertstøtte nå

Publisert: 30.08.2019

Frist for å søke om konsertstøtte gjennom Aktivitetsmidler for kor er 15. september!

www.aktivitetsmidler.no

 

 


Søk om dirigentstipend! Frist 15. september

Publisert: 19.08.2019

Velkommen til å søke om dirigentstipend!

Lese mer på www.koralliansen.no  eller gå direkte inn til søknadsportalen her: : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2_SUNvEit5Fd4r1FkIPEHZILpyGlFImp_kQik70adKAu1w/viewform


Husk å søke om Momskompensasjon

Publisert: 06.06.2019

Utsatt frist til 1. juli 2019

Som dere har fått mail om tidligere, må alle som søker om momskompensajon være registrert i Frivillighetsregisteret. For å være registrert i Frivillighetsregisteret må koret ha eget organisasjonsnummer.

For å registreres i Frivillighetsregisteret, klikk her...

Hvis dere vil lese hele forskriften om MVA-kompensasjon, klikk her...

 

Slik søker du:

Vedlagte søknadsskjemaet fylles ut, skrives ut og signeres. Sammen med revidert og revisorunderskrevet regnskap sendes dette til Norges kirkesangforbund, postboks 2506, Eiganes, 4094 Stavanger, eller på e-post: post@kirkesang.no

 


MVA - Søknad for regnskapsåret 2018.doc

Davidsharpa til Trond Kverno og Eyvind Skeie!

Publisert: 26.05.2019

Davidsharpa, Norges kirkesangforbunds høyeste utmerkelse, tildeles for særdeles fortjenestefullt arbeid innen skapende kirkemusikk, salmediktning og utøvende kirkemusikalsk virksomhet.

På "Salmenes dag" i Oslo ble denne utmerkelse tildelt Trond Hans Farner Kverno og Eyvind Skeie av styreleder i Norges kirkesangforbund Bengt Norbakken.

Davisaharpa som er laget av Nidarosdomens restaureringsarbeider, er et glassmaleri med motivet kong David som harpespiller.

 

David, sangeren 

Til Trond Kverno, kirkesangeren.

Med takk fra Norges kirkesangforbund

 Styreleder Bengt Norbakken overrekker Davidsharpa til Trond Kverno.Styreleder i Norges kirkesangforbund, Bengt Norbakken overrekker Davidsharpa til Eyvind Skeie.
David, sangeren
Til Evind Skeie - salmedikteren. Med takk fra Norges kirkesangforbund.


Les mer

Landsmøte i Norges kirkesangforbund

Publisert: 14.03.2019

Beng Norbakken, ny styreleder i Norges kirkesangforbund

Bengt Norbakken kommer fra Finnsnes i Nord-Hålogaland. Han er kantor i Gand menighet i Sandnes. Bengt er en svært kyndig kordirigent som sammen med sine kor løfter gudstjenester og konserter til glede for svært mange. Bengt har også lang organisasjonserfaring, blant annet som nestleder i MFO (CREO) Bengt har dessuten sittet som styremedlem i kirkesangforbundet i 2 år. Vi ønsker Bengt hjertelig velkommen som ny styreleder i Norges kirkesangforbund!

Nye styremedlemmer ble også valgt. Sentralstyret består nå av: Bengt Norbakken, leder, Eli- Johanne Rønnekleiv, Kristian Finn Risung, Grethe Feragen og Anne Karin Stormyr. Varamedlemmer er Per Erik Karlsson Brodal og Bernt Nordset.

 

 

 

 

    Landsmøtedeltakere 2019

 

 

 

Vår styreleder, Olav Gading valgte etter flere år i organisasjionen å tre av. Daglig leder, Ragnhild Hadland takket Olav for det gode arbeidet han har gjort i vårt forbund. Olav har gjennom flere år ledet forbundet på en trygg og god måte. Under hans kyndige ledelse har vi nådd mål vi tidligere bare har drømt om. Vi kommer til å savne Olav, hans kunnskap, hans engasjement, hans lune humor og hans fine vesen. Olav ble overrakt en ikon, Kong David, laget av Rigmor Hasle Amundsen. 


Bli med til Isle of Man

Publisert: 26.02.2019

Til dere som ikke har meldt dere på kirkekorfestivalen på Isle of Man, 4.-7. oktober 2019, ta snarest kontakt med daglig leder Ragnhild Hadland dersom dere er interessert i å bli med!

nksf@me.com eller tlf 975 13 100


Søk om konsertstøtte. Søknadsfrist 15. mars!

Publisert: 12.02.2019

Konsertstøtte – kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Hvem kan søke?
Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen. For 2018 er det avsatt 5,8 millioner kroner fordelt på to tildelinger.

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

 • det skal være framføring av levende kormusikk
 • det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere),
 • konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Behandling av søknader
Saksbehandling og innstilling gjøres av et fagutvalg. Sekretær for utvalget oppnevnes av Norges Korforbund, som også har saksbehandlingsansvaret.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 eller e-post: post@aktivitetsmidler.no.


Velkommen til dirigentkurs i Bergen

Publisert: 09.01.2019

INVITASJON TIL TEMAKURS!

 

Til: Dirigentar, korsongarar, solistar, instrumentalistar og andre interesserte!

 

Koralliansen og NKSF – Bjørgvin, har den glede å invitere til kurset
«Stor musikk med små midler» i Arna kyrkje fredag 15. mars – lørdag 16. mars.

Kurshaldar er den finske pedagogen og mangfaldige musikaren Markus Malmgren.

Til dagleg underviser han i orgel, improvisasjon, komposisjon m.m på Sibeliusakademiet i Helsinki.
Markus Malmgren er òg ein mykje brukt akkompagnetør, og er kjend for å vere ein stor inspirator, både for elevar, dirigentar, koristar og musikarar.

På kurset i Arna, vil han ta oss med inn i ei musikalsk verd, der kursdeltakarane garantert får musikalsk påfyll, og forhåpentlegvis blir inspirert til å jobbe med stor musikk med små midlar!
Spelar du andre instrument enn piano/orgel, er det fint om du tar det med.

Info om kurset:

Kurshaldar:                             Markus Malmgren

Tid:                                      Fredag 15. mars kl. 18.00 – 21.00
                                            Lørdag 16. mars kl. 10.00 – 15.00

Stad:                                      Arna kyrkje, Hordaland

Påmeldingsavgift inkl. lunsj:        400,-

 

Teknisk arrangør:                     Norges kirkesangforbund - Bjørgvin

Kontaktperson:                        Gro Anthun            Tlf: 958 68 160

Mailadresse:                            gro.anthun@fordekyrkje.no

Påmeldingsfrist:                       8. mars 2019
Evt. Instrument:                       Kva slags instrument?

Har du spørsmål, er det berre å ta kontakt!


mvh

Gro Anthun, leiar i Norges kirkesangforbund, Bjørgvin

 


Invitasjon til kurset Stor musikk med smà midlar med kurshaldar Markus Malmgren.pdf

DIRIGENTKURS VÅREN 2019

Publisert: 04.12.2018

 

Koralliansen har fått bevilgning over statsbudsjettet for å bidra til at Norge får nok kvalifiserte kordirigenter. Her finner du kurs i vårsemesteret 2019.

Dirigentkurs for unge korsangere
 • Sykkylven 18. - 20. januar 2019. Instruktører Tone Synnøve Ø Steinkopf, Rose Iren Stave og Gunn Sissel Håseth. Les mer her.
 • Tromsø. Første samling 25. - 27. januar 2019. Andre samling 1. - 3. februar. Instruktør: Audun Skog. Pris: 400,- kroner. For informasjon og påmelding, sende e-post til nord@ungikor.no
 • Fredrikstad 1. - 3. februar 2019. Instruktører: Randi C Aarflot, Sigrid Eline Andersen og Liv Marie Hofseth. Les mer her.
 • Inderøy 8. - 10. februar 2019. Instruktører: Siv Anette Lorentzen, Oddrunn J Solberg, Martha Mikalsen, Aud Sissel F Følstad, Øivind Mikalsen, Karin Eline Hartviksen og Øystein Jæger. Les mer her.
 • Trondheim, 26. - 28. april. Instruktør: Ingrid Fostad. Les mer her.
 • Hamar, 24. - 29. juni 2019. Instruktør: Liv Astrid Dahl. Pris: 3000,- kroner. For mer informasjon og påmelding, sende e-post til oslo@ungikor.no.
 • Oslo, 5. - 9. august 2019. For informasjon og påmelding, sende e-post til oslo@ungikor.no.
 • Os i Hordaland, 6. - 10. august 2019. Instruktør: Tore Kloster. For informasjon og påmelding, sende e-post til vest@ungikor.no
Grunnkurs i korledelse - Prøv deg som kordirigent (16 timer)

Dette er kurset for deg som vil prøve deg som kordirigent og som ikke har noen erfaring fra før utover det å være korsanger. Kurset er på en helg.

 • Alta 2. - 3. mars. Instruktør: Birger Andre Nilsen . Les mer her.
 • Skei i Jølster 9. - 10. mars 2019. Instruktør: Bjørn Gisle Sæter. Les mer her.
 • Odnes i Vestoppland. Første samling 31. mars, andre samling 5. mai, tredje samling 19. juni. Instruktør: Birgitte Rosenberg. Les mer her.
Dirigentkurs 1 - Kurs for deg med ingen eller litt erfaring som dirigent (32 timer)
 • Oslo. Sofienberg menighetshus. Første samling 8. - 10. mars, andre samling 5. - 7. april. Instruktør: Alvilde Riiser. Les mer her
 • Fredrikstad. Første samling 1. - 3. februar, andre samling 10. - 12. mai. Instruktør: Ingrid Danbolt. Les mer her.
 • Harstad 24. - 30. juni 2019. Instruktør: Siv Cathrine Johansen. Kurset er en del av Sommerkorskolen i Harstad. Les mer her.
 • Hamar 21. - 28. juli 2019. Instruktør: Ketil Jule Bjørnstad Belsaas. Kurset er en del av Sommerkorskolen på Toneheim. Les mer her.
Dirigentkurs 2 - Kompetanseløft for deg som allerede er kordirigent (40 timer)
 • Mosjøen. Første samling 8. - 10. februar. Andre samling: 29. - 31. mars. Instruktør: Tor Halvard Nilsen. Kurset er gratis. For påmelding, send e-post til marita@korforbundet.no.
 • Asker. Første samling 22. - 24. mars 2019, andre samling 26. - 28. april 2019. Instruktør: Julia Selina Blank. Les mer her.
 • Harstad 24. - 30. juni 2019. Instruktør: Siv Cathrine Johansen. Kurset er en del av Sommerkorskolen i Harstad. Les mer her.
 • Hamar 21. - 28. juli 2019. Instruktør: Jon Fylling. Kurset er en del av Sommerkorskolen på Toneheim. Les mer her.
Temakurs
 • Møt komponisten - dialogmøte for dirigenter. Om hvordan kor kan samarbeide med komponister. Oslo 14. januar 2019. Les mer her.
 • Rytmisk direksjon i vokalensembler og kor. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør: Jostein Hasselgård. Les mer her.
 • Playfully – body, rhythm, improvisation. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør. Merzi Rajala. Les mer her.
 • Noteopplæring i barne- og ungdomskor. Stjørdal 11. - 13. januar 2019. Instruktør: Grete Helle Rasmussen. Les mer her.
 • Digital gehør- og musikkteoriopplæring. Stavanger 2. - 3 mars 2019. Instruktører: Tuva Ystad Gederø og Benjamin Dahl. Les mer her.
 • Stor musikk med små midler. Bergen 15. og 16. mars 2019. Instruktør: Markus Malmgren (Finnland). For påmelding, send e-post til gro.anthun@fordekyrkje.no
 • Kurs i rytmisk korledelse. Oslo, 22. - 24. mars 2019. Instruktør Jens Johansen. Les mer her.
 • Vokalopplæring for dirigenter. Tromsø 22. - 24. mars 2019. Instruktør: Øystein Fevang. Les mer her.
 • Metodikk i rytmisk korledelse – verktøy for praktisk gehør og innstudering, Kristiansand 23. - 24. mars 2019. Instruktør: Marius Solevågseide. Gratis for studenter. 350,- for andre. Les mer her
 • Repertoar - og dirigentkurs for mannskor. Oslo 6. - 7. april 2019. Instruktør: Robert Sund. Les mer her.
Læreplaner
Påbegynte kurs

Dirigentkurs 1

 • Levanger, Trøndelag: Første kurshelg 16. - 18. november 2018, andre kurshelg 8. - 10. februar 2019. Instruktør: Rannveig Skillingstad Klikk her for mer informasjon.

Tilbud til alle dirigenter!

Publisert: 10.01.2019

FONOKOS JANUARKAMPANJE 2019!

Nå har Foreningen norske kordirigenter - FONOKO - et tilbud til alle landets kordirigenter:

Meld deg inn i løpet av januar 2019, og du får medlemskap ut året til redusert pris – kr 500,- (i stedet for kr 600,-). Honnør og studenter betaler kun kr 200,- dersom de melder seg inn innen 31.januar.

FONOKOs planlagte aktiviteter i 2019 er:

Årsmøte og fagdag lørdag 30.mars i Oslo (gratis for medlemmene)

FONOKO-konferanse 7.-8.september i Bergen (redusert deltakerpris for medlemmene) – masterclass, foredrag, noteutstillinger, konserter mm

Det arrangeres også ulike kurs rundt om i landet (i samarbeid med Koralliansen).

I tillegg jobber styre og daglig leder kontinuerlig med spørsmål som er aktuelle for dirigenter og deres korvirksomhet, bl.a. i samarbeid med CREO (tidligere MFO). FONOKO er en ideell organisasjon for kordirigenter og andre som er engasjert i musikkfaglig korarbeid, og Norges eneste dirigentforening.

 

For mer info, se www.fonoko.no


Påmeldingen åpnet for NM for kor 2019!

Publisert: 08.11.2018

 

Det er nå åpnet for påmelding til NM for kor som går av stabelen i Trondheim 11. - 13. oktober 2019. Som forrige gang står alle organisasjonene i Koralliansen bak mesterskapet. NM er en konkurranse som er åpen for kor på alle nivåer fra elitekor til helt vanlige amatørkor. Med tre ulike nivåer (eliteklasser, A-klasser og B-klasser) er man sikret å konkurrere med kor på samme nivå.

 

Kor kan delta i inntil to klasser. Her er klassene:

 

 • Blandet kor A og B        
 • Damekor A og B        
 • Elitekor        
 • Elitekor sakral        
 • Mannskor A og B        
 • Sakral A og B        
 • Seniorkor (Minst 90 % må være over 65 år)
 • Ungdomskor A og B (minst 2/3 mellom 16 og 26 år)
 • Vokalgruppe A og B (ensembler mellom 3 og 12 sangere som ikke har dirigent)
 • Åpen klasse A og B

 

Klassevinnerne får en premie på 10 000,- kroner dersom de oppnår poengsum over en viss grense. (Dette er nærmere spesifisert i retningslinjene). Dommerne plukker ut deltakerkor til en NM-finale og vinneren av denne får en premie på 50 000,- kroner.

 

Veien er målet

Å delta i en konkurranse behøver ikke å bety at målet er å bli nummer 1. Målet kan være, gjennom en prosess, å bli en bedre utgave av seg selv. Alle må ikke være best, men alle kan bli bedre ut fra sitt ståsted. Det å jobbe strategisk med å finne en felles visjon og mål frem mot en korkonkurranse, kan gi koret bedre selvinnsikt og løfte koret også langsiktig. Mange opplever også at tilbakemeldingene fra dommerne er nyttige.

 

NM er også en flott mulighet til å høre mange andre kor.

 

Meld dere på og begynn å øve slik at dere kan oppleve denne helgen fylt med fantastisk kormusikk.

 

Les mer på www.nmforkor.no

 

 

 


Søk om dirigentstipend!

Publisert: 22.10.2018

Søknadsfrist 15. november!

 

Koralliansens har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Koralliansen har i høst fortsatt midler igjen som det kan søkes på. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning. Søkere kan få innvilget stipend på 4000,- eller 8000,- kroner, men ikke mer enn 75 % av de totale kostnadene dirigenten har for opplæringstiltaket. I 2018 er det satt av 300 000,- kroner til ordningen.

https://sites.google.com/view/koralliansen/

 

Her er linken til stipendordningssiden:

https://sites.google.com/view/koralliansen/stipendordning?authuser=0

 

 


Nordisk korlederkonferanse

Publisert: 05.09.2018

FONOKO - foreningen for norske kordirigenter arrangerer:

NORDISK KORLEDERKONFERANSE

TRONDHEIM

5.-7.OKTOBER 2018

Konserter, Workshops, Foredrag,

Noteutstillinger

program og PRISER finner du 

 
 
 

Stipend for unge kirkemusikere

Publisert: 05.09.2018

         Olav Øgaards minnepris 2018 – Stipend for unge kirkemusikere:

Olav Øgaards minnefond for unge kirkemusikere ble formelt opprettet 6. desember 2016.

Minnefondet skal hedre kantor Olav Martin Øgaards gode virke og minne.

 

Fondet skal stimulere interesse og forståelse for og utøvelse av kirkemusikk i Norge, primært ved å dele ut en minnepris til en ung organist/utøver som vil videreutvikle seg innen orgelspill og kirkesang. 

Mer informasjon om minnefondet finner du her: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/918337598.PDF?rand=472

 

 

Hvem kan søke?

Du må være i alderen 15-35 år.

Du må spille orgel. Vedlagt din søknad må det ligge en video på inntil 5 minutter som demonstrerer dine ferdigheter som orgelspiller, samt en kort beskrivelse av deg og hva du eventuelt tenker å bruke prisbeløpet til.

Du må søke som enkeltperson.

Du må også ha minimum 1, helst 2 referanser i søknaden.Dersom du er under 18 år, må du ha foresattes underskrift.Det er ønskelig at prisvinneren deltar på konsert i Slettebakken kirke søndag 21. oktober 2018.Beløpet som skal deles ut i 2018, er kr. 15.000,-

 

Søknad og vedlegg sender du til ogaardminnefond@gmail.com

Søknadsfrist: 21. september 2018

 


Søk om konsertstøtte nå!

Publisert: 05.09.2018

Aktivitetsmidler for kor:                 
Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. september 2018

Produksjons- og driftsstøtte for 2019: Søknadsfrist 15. oktober 2018

Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. mars 2019

Konsertstøtte: Søknadsfrist 15. september 2019

 Les mer her.


Velkommen til Temakurs: Sakral kormusikk

Publisert: 06.06.2018

 

KORLEDERSEMINAR i STAVANGER og HAUGESUND

Seminaret er en del av KORALLIANSENS dirigentsatsning:  www.koralliansen.no

 

Tema: Sakral kormusikkrepertoar

 

For: Korledere av så vel profane kor som sakrale kor

Sted: Kampen kirke, Stavanger:

Fredag 31. august kl. 17.00 – 21.00 og lørdag 1. september kl. 09.30 – 15.30.

Sted: Udland kirke, Haugesund:

Fredag 21. September kl. 17.00- 21.00 og lørdag 22. September kl. 09.30 – 15.30.

Seminaravgift: Kr. 200,- som inkluderer kaffe/te og lunsj på lørdag.

Påmelding: Innen 16 juni til: post@kirkesang.no

 

Seminarets innhold:

 • Repertoar for ulike besetninger (barnekor- voksenkor-like stemmer og forsangergrupper)
 • Utveksling av noter
 • Korverksted med utprøving av notestoff
 • Tips til innøving
 • Korbesøk

 

 

 

 

 

 

 

Seminarholder:

Seminarholder er tidligere domkantor i Stavanger, Arne Hadland. Han har gjennom sin yrkeskarriere som kantor viet mesteparten av sin tid til korsangen. Arne drev et imponerende undervisningsarbeid for korsangere i alle aldre. At gutter og jenter helt ned i 9 årsalderen er i stand til å medvirke på fremførelser av større kirkemusikalske verk, oratorier og kantater, er helt naturlig.  Når notelære og generell musikkopplæring er en naturlig del av barnekoropplæringen oppnår man slike resultater.

 

Arne Hadlands har vunnet flere internasjonale priser med sine kor, og han er ofte er å finne som dommer på korkonkurranser.

 


KORLEDERSEMINAR i HAUGESUND.docx

KORLEDERSEMINAR i STAVANGER.docx

Les mer

Bli med i prosjektkor på Seljumannamesse på Selje, 8. juli!!

Publisert: 08.05.2018

Seljumannamessa blir feira kvart år, og i år er det 950 år sidan Selja vart bispesete for eit stort Vestland;

Møre, Bjørgvin, Stavanger og Agder og Telemark bispedømer. Då er det heilt naturleg å spørje kyrkjesongarar i desse områda om ikkje dette er året du skal ta ein musikalsk pilegrimstur til Selja?

 

Program:

Laurdag 7.7 i Selje kyrkje:

Prosjektkoret øver tidleg ettermiddag under leiing av domkantor Kjetil Almenning.

Kl. 18 Bergen domkor held konsert saman med lokale krefter.

Sundag 8.7:

Frå kl. 09.30  Båten går skytteltrafikk frå Selje sentrum til Bø på Selja.

Frå Bø til klosterruinane går du pilegrim i eige tempo (20-30 min). Godt skotøy!

Kl. 10.45 Prosjektkoret må vere på tilvist plass for oppvarming og øving.

Seinast kl. 12 Gudsteneste saman med Bergen Domkor og messingblåsarar.

Kyrkjekaffi og retur. Dei som vil nå snøggbåten til Bergen kl. 15.10, skal klare det.

Kl. 16 konsert i Selje kyrkje med lokale krefter.

 

 

Påmelding til underteikna snarast, slik at eg kan halde av tilstrekkeleg mange billettar.

Overnatting skaffar pilegrimar seg oftast sjølve. Her er campingplassar, hytter, air bnb o l. Hotell i Måløy og på Nordfjordeid. Og høgst truleg nokre venlege innfødde korsongarar med husrom og hjarterom på rette staden J

 

Be om godt og lagleg ver!

Helsar Seljumannamessekomiteen ved Eli-Johanne Rønnekleiv, skrivar.

prest@selje.kommune.no            tlf 90653562


invitasjon prosjektkorsongarar.docx

Søknadsfrist 25. mai kl. 15.00!

Publisert: 07.05.2018

 

Mentorordning

 
 

Koralliansen gjennomfører en mentorordning for dirigenter. Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent (en mentor) gjennom ett år.

Mentorer for barne- og ungdomskordirigenter og voksenkordirigenter 2018/2019

Under ser du oversikt over hvor det gjennomføres mentorordning for alle kordirigenter i 2018/2019!

Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet som allerede har blitt gjennomført med stor suksess!

Søknadsfrist er 25.05.2018 kl. 15.00! Her finner du søknadsskjema.

For barne- og ungdomskordirigenter

Rogaland/ Stavanger med mentor Arne Hadland

Arne Hadland har vært domkantor i Stavanger domkirke og dirigert alle typer kor, fra barnekor til kammerkor. Arne er mye brukt som instruktør i prosjekter og har også medvirket som dommer i korkonkurranser. Arne har utviklet gode pedagogiske opplegg for opplæring i musikkteori og korledelse for barn og unge.

Troms/ Tromsø med mentor Wenche Maria Jentoft

Wenche Maria Jentoft har studert sang og musikkteater i Tromsø, Trondheim og Trossingen, Tyskland, og har siden fått mye scenisk erfaring. Hun jobber nå ved kulturskolen i Tromsø med å undervise i kor, musikal og sang. Fra 2006 jobbet Jentoft som distriktsmusiker i Nesna kommune i Nordland, hvor de jobbet frem flere musikalske forestillinger med fortelling og lyrikk i tillegg til musikk. Wenche Maria Jentoft har i tillegg til sang og musikkteater også studert korledelse ved Norges Arktiske Universitet. Hun har dirigert flere voksenkor og er dirigent for barne- og ungdomskorene ved Kulturskolen i Tromsø

Vestfold med mentor Kristin Vold

Kristin Vold er dirigent for Barnekantori, Guttekor og Ungdomskantori ved Kirkens korskole på Nøtterøy, hvor hun har vært siden 1997. Hun har studert kirkemusikk, sang og musikk-pedagogikk ved Griegakademiet i Bergen. I 2015 fikk hun prisen Årets Barnekordirigent for sitt engasjement og kontinuerlige arbeid av høy kvalitet. Vold har i dag 170 barn i alderen fra 4 til 19 år på sin Korskole i Nøtterøys menigheter.

For voksenkordirigenter

Agder med mentor Anne Haugland Balsnes

Anne Haugland Balsnes er en norsk kordirigent og professor i musikk. Hun har en master i korledelse fra Norges musikkhøgskole og en master i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo

Rogaland med mentor Arne Hadland

Arne Hadland tok organisteksamen ved Stavanger musikkkonservatorium i 1967 og kantoreksamen fra Musikkkonservatoriet i Oslo i 1971. Hadland har vært domkantor i Stavanger domkirke og dirigert alle typer kor, fra barnekor til kammerkor. Arne er mye brukt som instruktør i prosjekter og har også medvirket som dommer i korkonkurranser.

Hordaland med mentor Kjetil Almenning

Kjetil Almenning har bachelorgrad i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Almenning ble domkantor i Bergen i 2009 har tidligere vært kunstnerisk leder og dirigent for det norske vokalensemblet Ginnungagap, og har blant annet dirigert Vestoppland Kammerkor, Ensemble 96 og Norges ungdomskor. Kjetil var også mentor for mentorordnignen i 2017/2018

Oslo med mentor Nina T. Karlsen

Nina T. Karlsen (f. 1983) er utdan​​net dirigent, sanger, musikkpedagog og kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole. Høsten 2012 tiltrådte hun som domkantor i Tønsberg med hovedansvaret for Tønsberg Domkor. Karlsen har vært ansatt som dirigent og kunstnerisk leder for Kammerkoret Ensemble 96 siden 2011 som i 2017 høstet en Grammy-nominasjon i kategorien Best Surround Sound Album . Nina er også en ettertraktet seminarholder og gjestedirigent.

Østfold med mentor Steffen Kammler

Steffen Kammler er en tysk-norsk kor- og orkesterdirigent med bred bakgrunn. I 2016 dirigerte han mange hundre korsangere i korforbundets prosjekt “OPERA HELE LANDET” med Kringkastingsorkesteret og i 2017 med Trondheim Symphoniorkester. Dessuten underviser han i direksjon, blant annet ved universitet i Shaoxing/Kina og ved musikklinjen på St. Hallvard i Drammen.

Akershus med mentor Anne Karin Sunndal-Ask

Anne Karin Sundal-Ask fra Halsa på Nordmøre er utdannet fløytist ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avsluttet våren 2003 sitt hovedfag i korledelse ved Norges musikkhøyskole. Hun er dirigent for Det norske jentekor og har tidligere dirigert Kammerkoret NOVA , Kvindelige Studenters Sangforening, Norges ungdomskor (NUK), Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening

Østerdalen med mentor Marit Tøndel Bodsberg

Marit Tøndel Bodsberg er kunstnerisk leder og dirigent for Den norske Studentersangforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Vestoppland Kammerkor. Hun er i dirigentteamet for Ensemble Ylajali i Bodø, kirkemusiker i Gjøvik kirke og underviser på Norges musikkhøgskole. Hun var dirigent for Norges ungdomskor i prosjektåret 2015-2016.

Nordmøre/Oppdal/Gauldal med mentor Bjørn Borge

Bjørn Borge er utdannet kantor og musikkpedagog ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avla i 1994 diplomeksamen i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Til daglig jobber han i Kirkelig fellesråd i Trondheim. Borge har vært dirigent for en rekke kor, og har i tillegg arbeidet som kantor i Gildeskål i Nordland, Nidaros domkirke og Heimdal kirke.

Sunnmøre med mentor Per Oddvar Hildre

Per Oddvar er en norsk sangkordirigent og korpedagog. I kormiljøet går han under kallenavnet «Prots». Hildre har grunnlagt korene SKRUK og Det Norske Kammerkor og er fortsatt dirigent for SKRUK. Med disse korene har han utgitt 27 musikkalbum, De fleste er utgitt av Kirkelig Kulturverksted. Han har siden 1980 drevet som frilanser korinstruktør med workshops og seminarer over hele Norden.

Nord-trøndelag med mentor Rudolph De Beer

Rudolf De Beer Rudolf er utdannet ved Potchefstroom University i Sør-Afrika og har sin master fra Universitetet i Oslo. Før han flyttet til Norge var han foreleser i kordireksjon, leder for musikkutdanningen og kunstnerisk leder for Schola Cantorum ved Stellenbosch University.

Bodø/ Salten med mentor Bjørn Andor Drage

Bjørn Andor Drage er komponist, musiker, konsertorganist og kordirigent. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han har vært lektor i kirkemusikk ved Trøndelag musikkonservatorium fra 1985, domkantor i Bodø fra 1989, dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta, samt gjestedirigent for Tromsø Symfoniorkester og Vokal Nord. Drage er professor i orgel ved Norges Arktiske Universitet (Musikkonservatoriet i Tromsø) og Nord Universitet i Bodø

Finnmark med mentor Jon Fylling

Jon Fylling er en norsk dirigent, kordirigent, arrangør og komponist opprinnelig fra Harstad. Han tok eksamen i kordireksjon ved Norges Musikkhøgskole. Han har dirigert Norsk Vokalensemble, Oslo Kristelige Studentkor, Nordstrand MusikkSelskaps Kor og Tønsbergkoret. Norske Kammersangere.

Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

 • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
 • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
 • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

Litt om opplegget

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.

Eksempler på slike møteplasser vil være:

 • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer
 • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
 • For voksenkordirigenter vil det bli en helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene
 • For barne- og ungdomskordirigenter vil det bli to dagsseminar der de fire dirigentene dirigentene har rollespill, jobber med repertoar, oppvarming, metode og ser filmer fra egne øvelser.

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av FONOKO på vegne av Koralliansen. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.


Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst-og kultursatsing.

Publisert: 19.04.2018

Kirkemøtet har gjort et klok vedtak i saken "Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing."

Sitat fra Kirkemøtets vedtak:

Kirkemusikerne er nøkkelpersoner i kirkens arbeid med kunst og kultur. Kirkemøtet vil fremholde betydningen av at kirkemusikerstillingene har en tilstrekkelig stillingsprosent som gir rammer til å drive kor- og øvrig kulturarbeid, i tillegg til ansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

 


KunstOgKulturKirkemøtet.pdf

 

 


Les mer

Justering av hovedgudstjeneste og alminnelige bestemmelser

Publisert: 19.04.2018

Her er høringsuttalelsen fra sentralstyret i Norges kirkesangforbund


Høringsuttalelse fra NKSF - Justering av hovedgudstjenesten ....pdf

Les mer

Rikskirkesangfesten i Fredrikstad er det avlyst. Vi ønsker velkommen til KORFEST i forbindelse med Hovlandfestivalen, 29. oktober!

Publisert: 12.02.2016

På grunn av for få påmeldte, måtte vi dessverre avlyse Rikskirkesangfesten.

I stedet ønsker vi velkommen til KORFEST i forbindelse med Hovlandfestivalen, 29. - og 30. oktober 2016. Informasjon om dette kommer i løpet av kort tid.


INVITASJONSBROSJYRE RK16.pdf
 


Vis flere forside artikler >>
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer