Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

TONO

Skrevet av: , publisert 18.01.2015

 

Alle kor skal rapportere konserter til TONO!

Musikken vi fremfører på konserter og gudstjenester har normalt en rettighetshaver. For at komponist og tekstforfatter skal få betalt for sitt arbeid, må noen betale for dette. Som medlemmer i NKSF, slipper dere å betale denne avgiften, men koret må selv rapportere repertoaret til TONO. Dette gjøres på følgende måte:

Konsertprogrammet, som inneholder tid, sted,arrangør(koret) og komposisjoner, sendes til: TONO, Postboks 9171 Grønland, 0134 OSLO, eller på epost til: tono@tono.no Videre oppgir dere at koret er medlem av Norges kirkesangforbund. Det skal også rapporteres hva korene synger på gudstjenester, men dette er det menighetenes eget ansvar å rapportere. Korene skal altså kun rapportere de konserter de arrangerer.

TONO er et andelsselskap, stiftet i 1928, som eies og drives av sine medlemmer; komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Selskapet forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge.

Gjennom forvaltningsavtalen overdrar opphavsmannen disse rettighetene til TONO.
TONO representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag og har i dag over 18.000 medlemmer. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret. 

TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene.