Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Olav Øgaard, nytt æresmedlem i Norges kirkesangforbund

Skrevet av: , publisert 28.08.2014

Kantor Olav Øgaard, ble 15. juni i år utnevnt til æresmedlem i Norges kirkesangforbund!

Olav har nå avsluttet sin karriere som kantor i Den norske kirke etter hele 53 år i Slettebakken menighet.

Styreleder i Norges kirkesangforbund, Olav Gading og daglig leder, Ragnhild Hadland, var til stede under den flotte avskjedskonserten i Slettebakken kirke hvor et stort kor bestående av Slettebakken motettkor sammen med tidligere sangere, samt kollegaer av Olav, fremførte den vake Missa Solemnis av L. Viern.

Etter konserten ble det takk og blomster fra menigheten, det  var hilsen og gavefra Musikernes felleosrganisasjon, hvor Olav har hatt sentrale verv de siste år, og til sist fikk Olav hilsen og takk fra Norges kirkesangforbund.

  

 

 

Styreleder, Olav Gading overrekker æresmedlemsbeviset.

 


Gjennom hans engasjement har sangen og musikken alltid hatt en sentral plass i menigheten. I Slettebakken startet Olav opp mange kor, blant annet Slettebakken motettkor,- menighetskor,- aspirantkor,- barnekor,- ungdomskor,- pensjonistkor og flere andre voksenkor!

Olav har arrangert utallige konserter hvor blant annet byens proffesjonelle musikere har deltatt, men han har også i stor grad maktet å inkludere mange lokale musikere. Det å inkludere menneskene rundt seg har vært et varemerke for Olav. Hans innsats som pedagog for utallige piano- og orgelelever bør også fremheves.

Foruten hans store innsats for Slettebakken menighet, har Olav også hatt leder- og tillitsverv utenfor menigheten innen musikk, kultur og frivillige organisasjoner. Her nevnes styreledervervet i Nattlands strykeorkester, dirigent for Landsungdomslagets kor og flere verv innen Bjørgvin kirkesangforbund hvor han blant annet har vært initiativtaker og organisator for kortreff og felleskonserter i Bjørgvin bispedømme. Olav har også hatt en sentral rolle i Norges kirkesangforbund hvor han blant annet bidro sterkt under planleggingen og gjennomføringen av den store Rikskirkesangfesten i Bergen i 2012. Vi vil også spesielt trekke frem "Pilegrimsturen 2003" som Olav tok initiativ til. Her organiserte og ledet han nær 450 korsangere i Vesterled. Disse kom fra Bjørgvin, Møre, Nidaros og Stavanger. Pilegrimene sang seg mot York via tre ruter- fra Orkenøyene, Dublin og Westminster, og til slutt møttes det store felleskoret med musikere, til en flott sanggudstjeneste i York Minster!

 

Olav har tidligere mottatt kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt store og levende engasjemnet for kirkesangen i Norge.

 

Slettebakken kirke, 15. juni 2014. Olav dirigerer sin avskjedskonsert etter et langt liv i kirkesangens tjeneste.

 

 

 

      Kalligraf laget av Bas Vlam, Bergen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer