Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Korforsikring

Skrevet av: Daglig leder, publisert 07.05.2014


Forsikringsavtale 2014.pdf

 • Forsikringsavtale:
Norges kirkesangforbund har en meget gunstig forsikringsavtale med If Skadeforsikring der medlemmer kan tegne rimelige forsikringer. Avtalen omfatter verdi- og ulykkesforsikring, samt ansvarsforsikring. Medlemmer kan også få rabatt på hjem- og verdisaksforsikring.

Informasjon om forsikrings-avtalen mellom Norges kirkesangforbund og If:

1. Generelt
Det er de Generelle vilkår, vilkår for Ulykkesforsikring (punktene 4 - 6 nedenfor) og Verdisaksforsikring (pkt. 7 nedfor) som gjelder for forsikringen. Detaljerte vilkår utleveres ved henvendelse til NKSF.

2. Hvem er forsikret
Forsikringen gjelder alle kormedlemmer, tillitsvalgte og dirigenter i kor som har inngått avtale om forsikring gjennom NKSF. Når et kor gjør avtale om forsikring må alle medlemmer telle med.

3. Hvor og når gjelder forsikringen
Verdisak- og ulykkesforsikring for medlemmer gjelder i hele verden, til, fra og under enhver øvelse eller konsert i regi av kor, krets eller forbund. For koret gjelder verdisakforsikringen på fast øvings- og lagerlokale hele tiden.

4. Ulykkesdødsfall - 50 000 kroner
Utbetales ved den forsikredes død i samsvar med vilkårene for ulykkesforsikring.

5. Invaliditetserstatning - 500 000 kroner

Forsikringssummen utbetales ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gis en prosentvis lavere erstatning i forhold til forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.

6. Behandlingsutgifter - 25 000 kroner

Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.

7. Verdisaksforsikring - 5 000 kroner per medlem

Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg på korets faste øvings- eller lagerlokale. Korets eiendeler er forsikret for 5 000 kroner multiplisert med antall medlemmer - maksimalt 100 000 kroner. Et kor med f.eks. 15 innmeldte medlemmer vil ha en øvre forsikringssum på 75000 kroner. Når kormedlemmene er på øvelse, konsert eller reise vil forsikringen også kunne dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte.

8. Private forsikringer

Medlemmer med andre private forsikringer i If merkes avtale 1018. Dette gir rabatt på private Hjem- og Verdisakforsikringer.

9. Egenandel

Det er en egenandel på kr. 1 000 per skade.

10. Melding om skade

Skade som omfattes av avtalen skal snarest meldes If. Skademelding utleveres og sendes via NKSF som videresender skademeldingen til selskapet.

Alt dette koster bare 35 kroner per medlem.

For kjøp av forsikring eller ytterligere informasjon - ta kontakt med NKSF per brev eller e-post til:

Norges kirkesangforbund
Postboks 2506 Eiganes
4094 Stavanger
e-post:
post@kirkesang.no

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer