Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Handlingsplan 2015 - 2017

Skrevet av: Daglig leder, Ragnhild Hadland, publisert 11.05.2016

 

 

 


2015-2017 Handlingsplan vedtatt .pdf

 

Handlingsplan for landsmøteperioden 2015 – 2017

Forbundet har som formål å fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Den norske kirke i samsvar med kirkens bekjennelse.

1 Kirkemusikk

NKSF skal ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner og stimulere til nytenkning og fornying av menighetssang og korsang.

Strategiske målsetninger for perioden:

 1. 1A  NKSF skal være aktiv og målrettet i kontakten og dialogen med myndigheter og beslutningstakere

 2. 1B  NKSF skal lyse ut en motettkonkurranse for kirkemusikkstudenter.

 3. 1C  NKSF skal bestille en komposisjon i hvert av de to neste år. Korverkene gis i gave til hvert medlemskor.

2 Fellesskapet i vår organisasjon

NKSF skal fremme medlemmenes forståelse for kirkemusikk og gudstjenestefeiring, og drive voksenopplæring og studiearbeid.

Strategiske målsetninger for perioden:

 1. 2A  NKSF skal informere sine medlemmer om fordelene ved å være medlem av organisasjonen.

 2. 2B  Nettsiden www.kirkesang.no og profiler på sosiale medier skal vise aktiviteten i organisasjonen og være en interessant og dynamisk nettportal.

 3. 2C  Logoen er vårt varemerke. Korene oppfordres til å bruke den på brevpapir, i e-post, på konsertprogrammer, plakater etc.

 4. 2D  NKSF skal inspirere til, utvikle og gjennomføre kurs og seminar i samarbeid med lokallag og medlemskor og bispedømmerådenes kulturkonsulenter.

 5. 2E  NKSF vil søke å få flere medlemskor gjennom rekrutteringskampanjer, personlig kontakt etc. Det er et mål i denne perioden å rekruttere 20 nye medlemskor.

 6. 2F  NKSF skal arrangere den neste rikskirkesangfesten i Fredrikstad i mai 2016

3 Samarbeid

NKSF skal ivareta et nært og godt samarbeid med Ung kirkesang, Musica Sacra og andre musikk- og kororganisasjoner.

Strategiske målsetninger for perioden:

 1. 3A  NKSF skal ha nære bånd og relasjoner til Ung kirkesang og Musica Sacra. Dette gjør disse organisasjonene til naturlige samarbeidspartnere. Dette skal ivaretas og utvikles videre gjennom årlige møteplasser.

 2. 3B  NKSF skal videreutvikle samarbeidet med våre søsterorganisasjoner i Norden, spesielt gjennom de nordiske kirkesangfestene.

 3. 3C  NKSF skal arbeide for å formalisere samarbeidet med kor- og musikkorganisasjoner i Norge.

 4. 3D  NKSF skal søke dialog og samarbeid med organer i Den norske kirke på alle nivåer.

 5. 3E  NKSF skal følge opp musikkforlagsavtalen med Cantando musikkforlag A/S.

 6. 3F  NKSF skal søke samarbeid med Norges musikkhøgskole om et årlig kirkemusikkseminar som har som mål å fremme kirkesangbevegelsen.

4 Organisasjonens arbeid utad

Strategiske målsetninger for perioden:

 1. 4A  NKSF skal være en synlig organisasjon i kirke og samfunn.

 2. 4B  NKSF skal søke å være tilstede ved spesielle konserter, jubileer, utdanningsinstitusjoner etc. for å synliggjøre organisasjonen.

 3. 4C  NKSF skal være oppdatert på og delta i debatter og høringer om fornyelse av gudstjenesteliv og musikk i Den norske kirke.

 4. 4D  NKSF skal være aktiv i høringer og delta i den allmenne musikkpolitiske debatten.