Abonner på nyheter
Kontakt oss
Meld deg på her

Tilskotsordningar for kor i Bergen kommune

Skrevet av: Anne Karin Stormyr / Erling Dahl jr., publisert 21.01.2011

BKSF har fått spørsmål jfr. ordninga med driftstilskot for kor i Bergen.

Takk til Maria Vocalis som brakte spørsmålet på banen. Her var ikkje alle ting klare i 2010. Men frå 2011 skal det vere iorden. Følg med, og bruk tilskotsordningane ! Kor som har fri dirigent gjennom kantorstilling eller andre stillingar, kan ikkje søkje om vanleg drifttilskot i Bergen. Men dersom de oppfyller kriteria for kyrkjemusikkmidlar, kan de søkje om midlar frå den potten.

De som ikkje har fri dirigent, har krav på å søkje vanleg driftstilskot på lik linje med alle andre kor, korps og lag- uavhengig av kva kororganisasjon de tilhøyrer. Men det er viktig at det i søknaden dykkar tydeleg går fram at de er eit frittståande kor. Dersom de sjølve betalar kostnadane med dirigent, er de å betrakte som eit frittståande kor, sjølv om de er heimhøyrande i ein kyrkjelyd. BKSF v/Anne Karin Stormyr, 21/1- 2011

Frå Bergen kommune v/Erling Dahl jr. 21/1- 2011

Her er linken til våre sider som gjelder tilskudd. https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-og- fritid/tilskuddsordninger/kulturmidler (Det vil skje oppdatering og forenkling av denne siden (antall skjemaer vil bli redusert), men det blir på samme side som du har fått link til).

Her finner du skjema for driftsstøtte (Søknad om støtte til kor,korps,orkester - amatør). Legg merke til at det i skjemaet er to felt hvor spesielle opplysninger om koret kan beskrives. Hvis dette er fylllestgjørende utfylt, vil man ikke risikere å bli trukket ut pga organisasjonstilknytning. Det vil jo også kunne framgå av Årsmelding og regnskap, men fyller man ut skjemaet riktig, vil det være enda tydeligere.

Kor som drives av menighetene - dvs at korviksomheten er en del av organist/kantorjobben, faller i utgangspunktet utenfor ordningen.
Er man et frittstående kor (egen org. med org.nr.) og lønner dirigent/instruktører over eget budsjett, er åpent - i.e. tar opp medlemmer uavhengig av tros-/ livssynstilhørighet etc, spiller ikke organisasjonstilhørighet noen rolle. (At man er medlem av f.eks. Hordaland Kirkesangforbund betyr ikke noe for om man er berettigt støtte - bare de overnevnte forhold).

Det er også skjema for arrangementsstøtte på samme siden.
Når det gjelder Generell kirkemusikk etter søknad, er denne ordningen rettet mot det profesjonelle feltet. Det er eget skjema for dette (Støtte til profesjonelle kunst- og kulturtiltak. For arr.: Søknadskjema arrangementsstøtte kultur). Hvis det er kor i din organisasjon som holder et aktivites- og kvalitetsnivå opp mot det profesjonelle, kan de søke på denne ordningen også.
Det er også utarbeidet retningslinjer og kravspesifikasjoner for kategorien Elitekor. P.t. er ikke skjema for dette laget elektronisk, så om man vil søke på denne ordningen, må det markeres i meldingsfeltene på det ordinære skjema.

Vilkårene og saksutredningen i denne saken finner du her: http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/ bksak%5C2010%5CBR2%5C2010043238-2691883.PDF

Håper dette vil være til hjelp.

Med vennlig hilsen
Erling Dahl jr.
Seniorrådgiver Bergen kommune